اخبار و اعلانات

پوستر جذب مقاله دو فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی»

 پوستر تبلیغاتی جذب مقاله دو فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی»

مطالعه بیشتر

راه های ارتباطی و تماس با نشریه

تماس با نشریه از طریق شماره تماس 02166975605از طریق پست الکترونیکی org.05@basijasatid.ir

مطالعه بیشتر