آثار قابل پذیرش در دو فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی: 1) مقالات پژوهشی2) مقالات ترویجی

تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع و فرم تعهد اخلاقی  را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.


کد ارکید

با توجه به ضرورت نمایه شدن این دو فصلنامه علمی در پایگاه‌های بین‌المللی، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند.

https://orcid.org/signin

برای دیدن راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID روی لینک زیر کلیک کنید:

http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf


 

- فرم تعارض منافع را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

- فرم تعهد نویسندگان را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

- فایل مربوط به نتیجه کامل یکی از سامانه های مشابه یاب همچون «سمیم نور» یا «همتاجو» یا «همیاب» به همراه مقاله در سامانه ارسال گردد.

دو فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) تبعیت می‌نماید.

میانگین بازه زمانی فرایند داوری(اعلام نتیجه داوری): حداقل 8 هفته

نشریه مطالعات بیداری اسلامی نشریه علمی است که در حال حاضر دو شماره در سال منتشر می‌شود، رعایت نکات و دستور‌العمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع مجله هنگام ارسال مقالات ضروری است:
- مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده نگردیده، در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه باشد.
- مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح بوده و در انتخاب واژه‌ها دقت لازم مبذول گردد.
- در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسـا نباشد،می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در بخش یادداشتها آورد.
- مقاله باید با آخرین نسخه برنامه Word و با قلم نازنین نازک فونت ۱۲ (برای چکیده لاتین با قلم تایمز ۱۱) فاصله تقریبی میان سطور ۰.۹ حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا ۶.۵،‌ از پایین ۶.۵، از راست ۴ و حاشیه چپ ۴ سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونت تیتر ۱۲، چکیده فارسی با فونت نازنین نازک۱۲، فهرست عناوین متن با فونت نازنین سیاه ۱۲، منابع و مآخذ با فونت نازنین ۱۱ نگاشته شود.
- تعداد حجم کلمات مقاله نباید از 7000 کلمه طبق شمارش برنامه Word تجاوز کند.
- تعداد صفحات مقاله نباید ازحدود ۱۸صفحه چاپی به قطع مجله تجاوز کند.
- مشخصات نویسندگان که توسط نویسنده مسئول در سامانه و قسمت «سمت / سازمان» وارد می‌شود در نسخه نهایی جهت انتشار مدنظر «صفحه آرا»ی محترم خواهد بود. مشخصات نویسندگان براساس این الگوی: مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور  (برای نمونه: دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران)
- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین شده یاشد باید نام مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.
- حداکثر ورود مشخصات سه نویسنده برای یک مقاله مجاز است.
- امکان اضافه نمودن نویسندگان پس از ثبت مقاله میسر نیست و این یک تخلف محسوب می گردد. از این رو نویسندگان مسئول به ویژه دانشجویانی که نیاز به ثبت مقاله با اساتید راهنما و مشاور دارند در ثبت مشخصات نویسندگان در مرحله اول دقت لازم را مبذول نمایند.
- درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله

فایل اصلی مقاله
- فایل اصلی مقاله قاقد مشخصات نویسندگان باشد.
- شکل‌ها و نمودارها فقط در موارد بسیار ضروری و به تعداد محدود با کیفیت خوب (رزولوشن ۳۰۰ DPI)، با شماره و عنوان در پائین (B nazanin ۱۲)،و توضیح و منبع در زیر آن(B nazanin ۱۲)، در محل مورد نظر در متن آورده شود.
نویسندگان محترم ملزم به ارجاع ( رفرنس )حداقل یک مورد به مقالات شماره‌های پیشین (به ویژه چهار شماره قبل) این نشریه هستند بدیهی است که در قسمت منابع نیز قید گردد.

چکیده‌ حداکثر ۲۰۰ کلمه و در یک بند (پارگراف) در بردارندۀ مسأله، روش و مهم‌ترین یافته‌ها و نتایج که عمده چکیده را یافته ها و نتایج تشکیل دهد. لازم به ذکر است بعد از توضیحات هر مورد داخل پرانتز(کمانک) به آن اشاره شود: به این شکل ... (مسأله)؛ ... (روش)؛ ... (فرضیه)؛  ... (یافته‌ها)؛ ... (نتایج)

واژگان کلیدی به ترتیب از عام به خاص و حداکثر در 5 کلیدواژه تنظیم شود.

- عناوین اشکال و جداول با فونت ۱۰ نازنین سیاه و متن جداول با فونت ۱۰ نازنین نازک باشد.
- در قسمت تشکر و قدردانی منابع مالی تحقیق(در صورت لزوم) آورده شود.
- نویسندگان مقالات مسئول محتوی و پاسخگوی نظریات ارائه شده در نوشته‌های خود می‌باشند.
- چکیده انگلیسی (حداکثر ۱۵۰- ۲۵۰ واژه)، فونت متن چکیده انگلیسی با قلم تایم نیو رومن ۱۱، کلید واژگان انگلیسی (حداکثر 4-6 واژه). ( مشخصات نویسندگان نباید درج شود)
- خلاصه مقاله تحت عنوان چکیده مبسوط انگلیسی (فونت 12 تایم نیو رومن، فاصله خطوط 1) حداقل در دو صفحه(1000 کلمه)؛ (عنوان مقاله- مقدمه- روش شناسی-بحث-نتیجه گیری واژه‌های کلیدی) ( مشخصات نویسندگان نباید درج شود)

- نویسندگان ملزم به رعایت ویراستاری و حسن تعبیر در مقاله هستند:
-- واژگانی که جهت گیری می دهند(تکلف، الفاظ طفره‌آمیز، برچسب‌های مناقشه‌برانگیز، مترادف‌های گفت)
-- اصطلاحات فاقد دقت(حسن تعبیر، نوواژه‌ها، احتمال دارد، به نظر می‌رسد، احساس می شود، جاها یا وقایع نامشخص)
-- واژگان از نظر دستوری نادرست(گاها و خواهشا، نمودن، گفتنی است، لازم است ذکر گردد)

- شرایط داوران پیشنهادی در زمان ارسال مقاله:
-- سطح تحصیلات داوران پیشنهادی حداقل دکتری است.
-- شایسته است داوران پیشنهادی با رتبه دانشیاری یا استادی معرفی گردد.
-- بیان علت و ارتباط موضوعی استاد پیشنهادی با مقاله به درستی بیان گردد.
-- وارد نمودن شماره تماس استاد داور، موجب پیگیری و داوری سریع‌تر خواهد شد.
-- ابتدا ایمیل داور وارد شود تا در صورتی که اطلاعات ایشان در سامانه موجود است به صورت خودکار نمایش داده شود.
-- در صورتی که نویسنده/نویسندگان به نکات ویراستاری و ذکر شده توجه لازم را مبذول نداشته باشد به تشخیص هیأت داوران مقاله به ویراستاری ارجاع داده خواهد شد و هزینه های آن بر عهده نویسنده، مازاد بر هزینه داوری و انتشار خواهد بود.
- سردبیر محترم و هیأت تحریریه در ویراستاری، رد یا قبول مقالات رسیده در هر مرحله‌ای مجاز هستند.

- سردبیر محترم اختیار تام در خصوص مقالات ارسالی دارند، از این رو امکان ویرایش بدون هماهنگی با نویسنده محترم، عدم پذیرش در آخرین لحظه قبل از انتشار یا حتی در صورت مشاهده تخلف پس از انتشار مقاله را دارا هستند.
نویسندگان گرانقدر توجه داشته باشند از کلماتی همچون رژیم مجعول «اسرائیل» و بهار عربی و ... فقط در زمان ضرورت استفاده نمایند.
*** لازم به ذکر است نویسندگانی که مقالات آنها مورد پذیرش قرار می‌گیرد موظف به پرداخت هزینه انتشار به مبلغ دویست هزار تومان تا قبل از سال ۱۴۰۰ هستند و از این سال به بعد متعاقبا اعلام می‌شود***

 از تاریخ  ۲۰ خرداد  ۱۴۰۰ بنابر تصمیم مسئولین نشریه و به تبعیت از مصوبه وزارت علوم مقرر شد که در ابتدا برای هر مقاله جهت انجام مراحل داوری مبلغ 1.000.000 ریال و پس از تایید مقاله، مبلغ 3.000.000 ریال دیگر برای چاپ مقاله از نویسندگان محترم دریافت ‌شود. بدیهی است در صورتی که  مقاله «غیرقابل پذیرش» اعلام شود، هزینه داوری عودت نخواهد شد.

شماره حساب: 57800133209    به نام: سازمان بسیج اساتید (ودجا) نزد بانک سپه
شناسه شبا: IR890150000000057800133209
رسید بانکی توسط نویسنده مسئول به عنوان فایل پیوست بارگذاری گردد.

 منبع دهی(ارجاع دهی) APA
- تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود.
- در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به ‌صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

 • کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.
 • مقاله مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، صفحات مقاله.
 • مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرهالمعارف‌ها: نام‌خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله.
  - چکیده‌ای در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، سؤال، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (5 کلیدواژه) باشد.
 • منابع انگلیسی:
  Tiwari, M. K., Song, K.Y., Chatterjee, C., and Gupta, M. M. 2013. Improving reliability of river flow forecasting using neural networks, wavelets and self-organizing maps. J. Hydroinf 15: pp. 486-502.
  Pawlak, Z. 1982. Rough sets. International Journal of Computer and Information Sciences. 11: pp. 341-356.
 • تبصره۱: در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد در متن نویسنده اول و همکاران (.et al ) نوشته می‌شود ولی در فهرست منابع اسامی تمام نویسندگان آورده می‌شود.
 • تبصره۲: در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است و مقاله با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌گردد. مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً می­بایست با امضاء استاد مربوطه به مجله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود .
 • ذکر مأخذ عکسها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند الزامی است.