توجه توجه نویسنده/نویسندگان گرانقدر،

امتیاز دهی به مقالات شامل دو بخش محتوا و ساختار است، از این رو عدم رعایت نکات ذیل باعث کاهش امتیاز و عدم پذیرش مقاله خواهد شد. از این حداکثر دقت و توجه را داشته باشید به ویژه در چکیده، سمت/سازمان، ارجاع دهی به مقالات پیشین و شیوه ارجاع دهی .


 آثار قابل پذیرش در فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی: فقط مقالات پژوهشی


 

رعایت نکات و دستور‌العمل‌های زیر موجب تسریع در داوری و اخذ امتیاز بیشتر از ایشان خواهد شد همچین موجب پذیرش و انتشار به موقع مقاله در فصلنامه خواهد شد:

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین شده یاشد باید نام مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.
- درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله(در قسمت تشکر و قدردانی منابع مالی تحقیق(در صورت لزوم) آورده شود.)

نویسندگان

- مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده نگردیده، در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه باشد.
- مشخصات نویسندگان که توسط نویسنده مسئول در سامانه و قسمت «سمت / سازمان» وارد می‌شود در نسخه نهایی جهت انتشار مدنظر «صفحه آرا»ی محترم خواهد بود. مشخصات نویسندگان براساس این الگوی: مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، گروه علمی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور  (برای نمونه: دانشجوی دکترای روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران)

- تمامی موارد فوق الذکر دقیقا به انگلیسی نیز درج شود همچنین ابتدای حرف انگلیسی اسامی از حروف بزرگ استفاده شود.
- حداکثر ورود مشخصات سه نویسنده برای یک مقاله مجاز است.
- امکان اضافه نمودن نویسندگان پس از ثبت مقاله میسر نیست و این یک تخلف محسوب می گردد. از این رو نویسندگان مسئول به ویژه دانشجویانی که نیاز به ثبت مقاله با اساتید راهنما و مشاور دارند در ثبت مشخصات نویسندگان در مرحله اول دقت لازم را مبذول نمایند.
- نویسندگان مقالات مسئول محتوی و پاسخگوی نظریات ارائه شده در نوشته‌های خود می‌باشند.
- کد ارکید : با توجه به ضرورت نمایه شدن این فصلنامه علمی در پایگاه‌های بین‌المللی، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند. راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر (ORCID)

فایل اصلی مقاله

- مقاله باید با آخرین نسخه برنامه Word و با قلم نازنین نازک فونت ۱۲ (برای چکیده لاتین با قلم تایمز ۱۱) فاصله تقریبی میان سطور ۰.۹ حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا ۶.۵،‌ از پایین ۶.۵، از راست ۴ و حاشیه چپ ۴ سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونت تیتر ۱۲، چکیده فارسی با فونت نازنین نازک۱۲، فهرست عناوین متن با فونت نازنین سیاه ۱۲، منابع و مآخذ با فونت نازنین ۱۱ نگاشته شود.
- تعداد حجم کلمات مقاله نباید از 7000 کلمه طبق شمارش برنامه Word تجاوز کند.
- تعداد صفحات مقاله نباید ازحدود ۱۸صفحه چاپی به قطع مجله تجاوز کند.
- فایل اصلی مقاله فاقد مشخصات نویسندگان باشد.
- شکل‌ها و نمودارها فقط در موارد بسیار ضروری و به تعداد محدود با کیفیت خوب (رزولوشن ۳۰۰ DPI)، با شماره و عنوان در پائین (B nazanin ۱۲)،و توضیح و منبع در زیر آن(B nazanin ۱۲)، در محل مورد نظر در متن آورده شود.
- در صورتی که نویسندگان محترم به مقالات دو سال اخیر فصلنامه ارجاع ( رفرنس ) دهند امتیاز قابل توجهی در داوری‌ها خواهند داشت و در صورت ارجاع به سه مقاله حداکثر امتیاز را در داوری این بخش دریافت خواهند نمود.
- ذکر مأخذ عکسها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند الزامی است. و عناوین اشکال و جداول با فونت ۱۰ نازنین سیاه و متن جداول با فونت ۱۰ نازنین نازک باشد.

چکیده و واژگان کلیدی

چکیده‌ حداکثر ۲۰۰ کلمه و در یک بند (پارگراف) در بردارندۀ مسأله، روش و مهم‌ترین یافته‌ها و نتایج که عمده چکیده را یافته ها و نتایج تشکیل دهد. لازم به ذکر است بعد از توضیحات هر مورد داخل پرانتز(کمانک) به آن اشاره شود، مطابق با الگوی زیر:
... (مسأله)؛ ... (روش)؛ ... (فرضیه)؛  ... (یافته‌ها)؛ ... (نتایج)
ابتدا جمله نوشته شود بعد (مسآله) یا (روش) و غیره را بنویسید.
- چکیده انگلیسی (حداکثر ۱۵۰- ۲۵۰ واژه)، فونت متن چکیده انگلیسی با قلم تایم نیو رومن ۱۱، کلید واژگان انگلیسی (حداکثر 4-6 واژه). ( مشخصات نویسندگان نباید درج شود)
- خلاصه مقاله تحت عنوان چکیده مبسوط انگلیسی (فونت 12 تایم نیو رومن، فاصله خطوط 1) حداقل در دو صفحه(1000 کلمه)؛ (عنوان مقاله- مقدمه- روش شناسی-بحث-نتیجه گیری واژه‌های کلیدی) ( مشخصات نویسندگان نباید درج شود)

واژگان کلیدی به ترتیب از عام به خاص و حداکثر در 6 کلیدواژه تنظیم شود.

فایل‌های ضمیمه فایل اصلی

هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع، فرم تعهد اخلاقی و فایل مشابه یاب  را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. 

- فرم تعارض منافع را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

- فرم تعهد نویسندگان را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

- فایل مربوط به گزارش یکی از سامانه های مشابه یاب همچون «سمیم نور» یا «همتاجو» یا «همیاب» به همراه مقاله در سامانه ارسال گردد.(حداکثر مجاز مشابهت سی درصد است.)

ویراستاری

- نویسندگان ملزم به رعایت ویراستاری و حسن تعبیر در مقاله هستند:
-- در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسـا نباشد،می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در بخش یادداشتها آورد.
-- مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح بوده و در انتخاب واژه‌ها دقت لازم مبذول گردد.
-- واژگانی که جهت گیری می دهند(تکلف، الفاظ طفره‌آمیز، برچسب‌های مناقشه‌برانگیز، مترادف‌های گفت)
-- اصطلاحات فاقد دقت(حسن تعبیر، نوواژه‌ها، احتمال دارد، به نظر می‌رسد، احساس می شود، جاها یا وقایع نامشخص)
-- واژگان از نظر دستوری نادرست(گاها و خواهشا، نمودن، گفتنی است، لازم است ذکر گردد)
-- نویسندگان گرانقدر توجه داشته باشند از کلماتی همچون رژیم مجعول «اسرائیل» و بهار عربی و ... فقط در زمان ضرورت استفاده نمایند.

داوران پیشنهادی

- شرایط داوران پیشنهادی در زمان ارسال مقاله:
-- سطح تحصیلات داوران پیشنهادی حداقل دکتری است.
-- شایسته است داوران پیشنهادی با رتبه دانشیاری یا استادی معرفی گردد.
-- بیان علت و ارتباط موضوعی استاد پیشنهادی با مقاله به درستی بیان گردد.
-- وارد نمودن شماره تماس استاد داور، موجب پیگیری و داوری سریع‌تر خواهد شد.
-- ابتدا ایمیل داور وارد شود تا در صورتی که اطلاعات ایشان در سامانه موجود است به صورت خودکار نمایش داده شود.
-- در صورتی که نویسنده/نویسندگان به نکات ویراستاری و ذکر شده توجه لازم را مبذول نداشته باشد به تشخیص هیأت داوران مقاله به ویراستاری ارجاع داده خواهد شد و هزینه های آن بر عهده نویسنده، مازاد بر هزینه داوری و انتشار خواهد بود.

هزینه

- هزینه ارزیابی و پذیرش تا قبل از سال ۱۴۰۰ مبلغ دویست هزار تومان و از سال ۱۴۰۰ به بعد مبلغ چهارصد هزارتومان (یکصدهزارتومان بابت داوری و سیصدهزارتومان بابت انتشار)

- پیروی مصوبه وزارت علوم مقرر گردید در بدو امر برای هر مقاله جهت انجام مراحل داوری مبلغ 1.000.000 ریال و پس از تایید نهایی مقاله، مبلغ 3.000.000 ریال دیگر برای انتشار مقاله از نویسندگان محترم دریافت ‌شود. رسید بانکی در سامانه بارگذاری و به ایمیل مدیر داخلی ارسال گردد. بدیهی است در صورتی که  مقاله «غیرقابل پذیرش» اعلام شود، هزینه داوری عودت نخواهد شد.

شماره حساب: 57800133209   
به نام: سازمان بسیج اساتید (ودجا) نزد بانک سپه
شناسه شبا: IR890150000000057800133209
این شماره حساب سازمانی است و امکان ارائه شماره کارت ندارد.

روش منبع دهی(ارجاع دهی) APA

- تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود.
- در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به ‌صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

 • کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.
 • مقاله مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، صفحات مقاله.
 • مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرهالمعارف‌ها: نام‌خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله.
 • منابع انگلیسی:
  Tiwari, M. K., Song, K.Y., Chatterjee, C., and Gupta, M. M. 2013. Improving reliability of river flow forecasting using neural networks, wavelets and self-organizing maps. J. Hydroinf 15: pp. 486-502.
  Pawlak, Z. 1982. Rough sets. International Journal of Computer and Information Sciences. 11: pp. 341-356.
 • تبصره۱: در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد در متن نویسنده اول و همکاران (.et al ) نوشته می‌شود ولی در فهرست منابع اسامی تمام نویسندگان آورده می‌شود.
 • تبصره۲: در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است و مقاله با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌گردد. مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً می­بایست با امضاء استاد مربوطه به مجله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود .
 •  

ارسال مقاله

نویسندگان محترم، مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و میزکار شخصی(صفحه شخصی) خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

اختیارات هیات تحریریه و داوران

- سردبیر محترم، هیأت تحریریه و داوران در انتخاب نوع مقاله(پژوهشی، ترویجی و مروری)، ویراستاری، رد یا قبول مقالات رسیده در هر مرحله‌ای مجاز هستند همچنین سردبیر محترم اختیار ویرایش مقالات دریافتی یا عدم پذیرش در آخرین لحظه قبل از انتشار یا در صورت مشاهده تخلف پس از انتشار مقاله را دارا است.

چکیده مبسوط فارسی

- چکیده مسبوط ساختاری مشابه با مقاله‌های کامل علمی دارد. این چکیده بیش از هر چیز بر روش‌شناسی پژوهش و بحث و تفسیر یافته‌ها و نتایج تاکید می‌شود و بین دو یا چهار صفحه(براساس ساختار علمی مقاله)

چکیده مبسوط و منابع انگلیسی(پس از پذیرش اولیه)

- مقالات ارسالی دارای چکیده مبسوط(Extended abstract ) ویرایش شده به زبان انگلیسی و مشتمل بر موارد زیر باشد:
Introduction, Methodology, Result and discussion, Conclusion, key word
چکیده انگلیسی مبسوط: مقدمه ، روش ، نتیجه و بحث ، نتیجه گیری ، کلمه کلیدی
- شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA و تماماً به لاتین و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (میرحیدر، 1386: 22) ترجمه صحیح (Mirhaydar,2007:22). همچنین شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به‌صورت نمونه‌های زیر با ترجمه دقیق و در انتها در داخل کروشه ذکر [Persian] باشد.
Hafeznia, Mohammad Reza. (2006). Principles and Concepts of Geopolitics, , Mashhad: Papoli Publications. [In Persian].
- صدور پذیرش نهایی برای تمام مقالات ارائه شده به نشریه از فصل تابستان 1400 بعد از آن که مورد پذیرش اولیه واقع خواهند شد منوط به تهیه و ارائه چکیده گسترده شده انگلیسی (extended abstract) مربوط به مقاله است.