نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، جنب کتابفروشی آستان قدس رضوی ، پلاک ۱۲۴۶

تلفن مدیر داخلی: ۰۹۱۲۶۱۲۳۳۹۱ (کد مقاله خود را در بدو تماس اعلام فرمایید)
تلفن پشتبانی: ۰۲۱۶۶۹۷۵۶۰۵

نمابر: ۶۶۹۷۵۶۳۵

کد پستی : ۱۳۱۴۷۵۴۱۵۹

آدرس اینترنتی: http://www.iabaj.ir
مدیر داخلی:  info@fadak.ir
رایانامه پشتیبانی: org.05@basijasatid.ir


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image