کد ارکید : با توجه به ضرورت نمایه شدن این فصلنامه علمی در پایگاه‌های بین‌المللی، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان مقالات (به ویژه نویسنده مسئول) الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه نسبت به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند. راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر (ORCID)

 

 


کاراکتر آخر را وارد نکنید.
CAPTCHA Image