فهرست تمامی داوران

اسامی داورانی که از زمان شروع فعالیت فصلنامه تاکنون همکاری داشته‌اند (اطلاعات اساتید بزرگوار در حال تکمیل است)

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
علی آدمی روابط بین‌الملل دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
وحید آرایی استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
ابراهیم آقامحمدی عضو هیات علمی دانشگاه اراک
پرویز احدی استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ایران
سینا احمدی برنامه ریزی و مالی
حسین احمدی سفیدان دانشیار الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
علی اخترشهر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
رضا اختیاری امیری روابط بین‌الملل دکترای روابط بین الملل،عضو گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
بهناز اژدری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
محمدرضا اسلامی ادبیات استادیار زبان و ادبیات عربی،ادبیات و علوم انسانی، شهید مدنی اذربایجان،‌ تبریز، ایران
محمد مهدی اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
شمس الله مریجی جامعه شناختی استاد تمام گروه علوم اجتماعی ؛دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری؛دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
رحمت اله امیراحمدی استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
سروش امیری سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
عسکر بابازاده اقدم ادبیات استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.
علی باقری دولت آبادی استادیار ، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه یاسوج ، ایران.
عبدالرضا بای مدیر گروه علوم سیاسی
محمد بختیاری استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
عباس بخشنده بالی کلام و فلسفه دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران
رسول بلاوی ادبیات دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
مسعود بهرامیان پژوهشگر تاریخ اسلام
سجاد بهرامی مقدم استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
غلامرضا بهروزی لک سیاسی استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع قم ایران
سعیده بیرجندی ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
احمد بیگلری سیاسی استادیار، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
جمال بیگی دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
بیژن پیروز استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا پیروزمند عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم
مسلم پیری زمانه مدیریت دکترای مدیریت، برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
یوسف ترابی دانشیار علوم انتظامی
عباس تقوائی کلام و فلسفه گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
سید محمد علی تقوی هیأت علمی
محمد علی توانا سیاسی دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه شیراز
مرتضی توکلی سیاسی دانشیار جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مهدی جعفری پناه روابط بین‌الملل دکترای روابط بین الملل. دانشکده مطالعات روابط بین الملل. دانشگاه جامیا ملیا، دهلی نو ، هند.
حسین جلائی نوبری سطح چهار حوزه، دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خدیجه جلالی‌دیباجی ادبیات عربی زبان و ادبیات عرب
زهرا جمشیدی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری. سبزوار ایران
محمد حسین جمشیدی روابط بین‌الملل استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
کیامرث جهانگیر استادیار (بازنشسته) گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران. نماینده دانشگاه تهران در کمیسیون تخصصی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
محمدرضا جواهری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سیروس حاجی زاده روابط بین‌الملل دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشکده مطالعات بین‌الملل، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
روژان حسام قاضی استادیار علوم سیاسی ، گروه علوم سیاسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رباط کریم ، ایران
سیدجواد حسینی دانشگاه امام صادق دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
عبداله حسینی ادبیات استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمد حقی پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی ص
حمید حکیم استادیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سمیه حمیدی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
وحید حیاتی دانشکده صدا و سیما – قم
ماشا الله حیدرپور هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مهدیه حیدری دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.
زهرا خزاعی راوری بخش زبان های خارجیُ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانُ کرمان ایران
علی راد دانشیار، پردیس فارابی / دانشکده الهیات، قم ، ایران
محمد رجبی سیاسی استادیار علوم سیاسی، گروه امنیتی و اجتماعی، پژوهشکده امنیتی، انتظامی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران.
هما رحمانی استادیار دانشگاه فرهنگیان تبریز- ایران
حسن رحیمی(روشن) عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بو علی سینا
محسن رفعت استادیار دانشگاه حضرت معصومه س
حسین رفیع سیاسی دانشیار علوم سیاسی(روابط بین الملل)، دانشگاه مازندران ، مازندران، ایران.
محمدرضا رفیعی دولت آبادی گروه علوم سیاسی دانشکده عقیدتی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین تهران ایران
رشید رکابیان سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه ایت الله بروجردی
محمدرضا رنجبر استادیار گروه معارف اسلامی،‌ دانشگاه پیام نور، ایران
احمد رهدار سیاسی مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم
غفار زارعی سیاسی استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.
نسا زاهدی سیاسی استادیارعلوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.
سیدهادی زرقانی عضو هیات علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب زمانی محجوب تاریخی استادیار تاریخ و تمدن اسلامی، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ، قم، ایران
هادی زینی ملک آباد قرآن و حدیث گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
سجاد ستاری هیئت علمی/تهران
علی اصغر ستوده مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
محمد ستوده آرانی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار، پژوهشکده فرهنگ پژوهی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
حمید سعیدی جوادی استادیار دانشگاه آزاد مشهد
سیدمهدی سهیلی‌مقدم مدیریت دکترای اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد اطلاعات، دانشکده اقتصاد، دانشگاه فدرال جنوبی ، روستوف-نا-دنو ، فدراسیون روسیه.
محمدعلی سوادی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیدکاظم سیدباقری دانشیار، گروه سیاست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.
سیدمیلاد سیدشمالی دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالرضا سیف دانشگاه تهران
رضا سیمبر سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه گیلان، ایران.
محمد شجاعیان سیاسی دانشیار و مدیر گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.
روح الله شریعتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجتبی شریعتی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
مسعود شریفی فر دانشگاه شهید باهنر کرمان
عادل شعبانی مقدم دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه
جواد شعرباف استادیار مطالعات غرب آسیا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن شمسینی غیاثوند سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، تاکستان،ایران
علی شیرخانی سیاسی استاد گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
مرتضی شیرودی دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران
ضیاءالدین صبوری رئیس انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل
علی صفری گروه آموزشی تفسیر- دانشگاه علوم قران و حدیث شهر ری
غلامرضا ضابط پور سیاسی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
صمد ظهیری استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی ، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ، ایران
رحمت عباس تبار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مرتضی علویان سیاسی دانشار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر،ایران.
سیدضیاءالدین علیانسب دانشیار دانشگاه حضرت معصومه س
محمود علیپور گرجی هیأت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی
حسن علی یاری عضو هیات علمی
محمدجواد عنایتی راد عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عیسی عیسی زاده کلام و فلسفه عضو هیئت علمی الاهیات اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، قم، ایران.
خلیل غفاری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
محمد غفوری فر ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، ایران
حامد فاضلی استادیار گروه مدیریت پیام نور
مهدی فرجی تاریخی استادیار تاریخ و عضو هیئت علمی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
آرمان فروهی تاریخی دکتری تاریخ اسلام و مدرس گروه معارف مؤسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان، اصفهان، ایران.
حجت اله فسنقری استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حمیم سبزواری
محمود فلاح پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدرضا قائدی سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران
بهزاد قاسمی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
رعنا قاسمی مدرس دانشگاه ازاد اسلامی، گروه معارف اسلامی
کاوه قدمی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
میثم قهرمان هیات علمی پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
نورالله قیصری استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حجت کاظمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمود کاظمی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه زنجان
داود کریمی پور دانشگاه عالی دفاع ملی
حسین کریمی فرد روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز،ایران
حبیب کشاورز ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، سمنان، ایران
هادی کشاورز جامعه شناختی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
گارینه کشیشیان سیرکی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فاطمه کلاهچیان ادبیات دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
نجمه کیخا دانشگاه شهید بهشتی تهران
مجتبی گراوند تاریخی استادیار گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
نجف لک زایی سیاسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه
علی محسنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
رضا محموداوغلی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدعلی محمودی قهساره سیاسی دانشگاه پیام نور
محمد محمودی کیا روابط بین‌الملل استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
فاطمه مدرسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
امیرحسین مرادپوردهنوی سیاسی استادیارعلوم سیاسی گروه معارف اسلامی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ،سیرجان،ایران
حسین مسعودنیا دانشگاه اصفهان
مسعود مطلبی عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، استان گلستان
مسعود مطلبی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
علی ملکی جامعه المصطفی
مصطفی منتظری استادیار گروه حقوق، الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، گلستان، ایران
مجید منهاجی تاریخی دکتری تاریخ اسلام، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
امید مهدیه
حجت مهکویی سیاسی گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
سیدمحمد رضا موسوی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
سیدجلال موسوی شربیانی سیاسی استادیار علوم سیاسی، گروه معارف اسلامی، دانشکده هنرهای چندرسانه ای، دانشگاه هنراسلامی ، تبریز، ایران
سیدجواد میرخلیلی عضو هیأت علمی گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران). تهران. ایران
سید علی اصغر میرخلیلی استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز
علیرضا نائیج روابط بین‌الملل دکتری روابط بین الملل، پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی، عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران
احمد نادری جامعه شناختی استادیار مردم شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی نجات بخش اصفهانی مدیریت دانشیار گروه تمدن و مدیریت در اسلام مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)، قم، ایران.
مجید نجات پور جامعه شناختی استادیار علوم سیاسی، گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین ع، تهران، ایران
محسن نصر اصفهانی سیاسی استادیار گروه معارف(انقلاب اسلامی)، دانشکده علوم انسانی و الهیات، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.
رضا نصیری حامد سیاسی استایار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علی اشرف نظری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
محمدجواد نوروزی دانشیار علوم سیاسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.
رسول نوروزی فیروز روابط بین‌الملل عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید مهدی نوری کیذقانی دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری
جاسب نیکفر استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
سید محمود هاشمی مدیریت استادیار،مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
مهدی هدایتی شهیدانی هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان
رضا وهابی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
سید کامران یگانگی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
محمد یوسفی جویباری استاد یار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، ایران
 


فهرست داوران در سال ۱۳۹۹

 1. اژدری بهناز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
 2. اسماعیلی محمد مهدی - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 3. امیری سروش - دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
 4. بابازاده اقدم عسکر - استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.
 5. باقری دولت آبادی علی - استادیار ، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه یاسوج ، ایران.
 6. بختیاری محمد - استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
 7. بهرامی مقدم سجاد - استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 8. بهرامیان مسعود - پژوهشگر تاریخ اسلام
 9. بیرجندی سعیده - دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 10. بیگلری احمد - استادیار، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
 11. پیروز بیژن - گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران
 12. پیری زمانه مسلم - دکترای مدیریت، برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 13. تقوی سید محمد علی - هیأت علمی
 14. جلائی نوبری حسین - سطح چهار حوزه، دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 15. جمشیدی محمد حسین - استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 16. جهانگیر کیامرث - گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
 17. حسام قاضی روژان - گروه علوم سیاسی، واحد رباط کریم، دانشگاه آزاد اسلامی
 18. حسینی سیدجواد - "دانشگاه امام صادق
 19. دانشگاه علامه طباطبائی (ره)"
 20. حسینی عبداله - زبان وادبیات عربی، دانشکده ادبیات و زبان ها، دانشگاه خوارزمی
 21. حقی محمد - پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی ص
 22. حکیم حمید - هیأت علمی
 23. - دانشگاه علامه طباطبایی
 24. حمیدی سمیه - دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 25. حیدرپور ماشا الله - هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 26. حیدری مهدیه - دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.
 27. خزاعی راوری زهرا - بخش زبان های خارجیُ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمانُ کرمان ایران
 28. راد علی - دانشیار، پردیس فارابی / دانشکده الهیات، قم ، ایران
 29. رحمانی هما - استادیار دانشگاه فرهنگیان تبریز - ایران
 30. رحیمی(روشن) حسن - عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بو علی سینا
 31. رفعت محسن - استادیار دانشگاه حضرت معصومه س
 32. رنجبر محمدرضا - استادیار علوم سیاسی،‌ دانشگاه پیام نور، ایران
 33. زارعی غفار - استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.
 34. زاهدی نسا - استادیارعلوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.
 35. زمانی محجوب حبیب - استادیار تاریخ و تمدن اسلامی، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ، قم، ایران
 36. ستاری سجاد - هیئت علمی/تهران
 37. ستوده علی اصغر - مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
 38. سرپرست سادات سیدابراهیم - استادیار، پژوهشکده فرهنگ پژوهی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 39. سوادی محمدعلی - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 40. سیمبر رضا - استاد علوم سیاسی دانشگاه گیلان، ایران.
 41. شبان نیا قاسم - موسسه‌آموزشی‌وپژوهشی‌امام‌خمینی
 42. شجاعیان محمد - استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.
 43. شریعتی مجتبی - استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
 44. شریفی فر مسعود - دانشگاه شهید باهنر کرمان
 45. شعرباف جواد - استادیار مطالعات غرب آسیا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 46. شمسینی غیاثوند حسن - استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، تاکستان،ایران
 47. شیرودی مرتضی - دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران
 48. صبوری ضیاءالدین - رئیس انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل
 49. صفری علی - گروه آموزشی تفسیر - دانشگاه علوم قران و حدیث شهر ری
 50. ظهیری صمد - استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی ، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ، ایران
 51. علی یاری حسن - عضو هیات علمی
 52. علیانسب سیدضیاءالدین - دانشیار دانشگاه حضرت معصومه س
 53. عنایتی راد محمدجواد - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 54. غفاری خلیل - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
 55. فرجی مهدی - استادیار تاریخ و عضو هیئت علمی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 56. فروهی آرمان - دکتری تاریخ اسلام و مدرس گروه معارف مؤسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان، اصفهان، ایران.
 57. قائدی محمدرضا - دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران
 58. قاسمی رعنا - مدرس دانشگاه ازاد اسلامی، گروه معارف اسلامی
 59. قهرمان میثم - هیات علمی پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
 60. قیصری نورالله - استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 61. کاظمی حجت - گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
 62. کاظمی محمود - استادیار گروه روان شناسی دانشگاه زنجان
 63. کشاورز هادی - دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 64. کیخا نجمه - دانشگاه شهید بهشتی تهران
 65. گراوند مجتبی - استادیار گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
 66. محسنی علی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 67. محمودی قهساره محمدعلی - دانشگاه پیام نور
 68. مطلبی مسعود - عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، استان گلستان
 69. ملکی علی - جامعه المصطفی
 70. منتظری مصطفی - استادیار گروه حقوق، الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، گلستان، ایران
 71. منهاجی مجید - دکتری تاریخ اسلام، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 72. موسوی سیدمحمد رضا - دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 73. میرخلیلی سید علی اصغر - استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز
 74. نائیج علیرضا - دکتری روابط بین الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 75. نجات بخش اصفهانی علی - دانشیار گروه تمدن و مدیریت در اسلام مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)، قم، ایران.
 76. نجات پور مجید - استادیار علوم سیاسی، گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین ع، تهران، ایران
 77. نصیری حامد رضا - استایار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 78. نوروزی محمدجواد - دانشیار علوم سیاسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.
 79. نوری کیذقانی سید مهدی - استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری
 80. نیکفر جاسب - عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
 81. یوسفی جویباری محمد - استاد یار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، ایران


فهرست داوران در سال ۱۴۰۰

 1. احدی پرویز - استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ایران
 2. احمدی سفیدان حسین - استادیار الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 3. اخترشهر علی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 4. اختیاری امیری رضا - دکترای روابط بین الملل،عضو گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 5. اژدری بهناز - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
 6. اسلامی محمدرضا - استادیار زبان و ادبیات عربی،ادبیات و علوم انسانی، شهید مدنی اذربایجان،‌ تبریز، ایران
 7. الله مریجی شمس - استاد تمام گروه علوم اجتماعی ؛دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری؛دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
 8. امیراحمدی رحمت اله - استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
 9. امیری سروش - دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
 10. آرایی وحید - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 11. آقامحمدی ابراهیم - عضو هیات علمی دانشگاه اراک
 12. بابازاده اقدم عسکر - استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.
 13. بای عبدالرضا - مدیر گروه علوم سیاسی
 14. بختیاری محمد - استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
 15. بخشنده بالی عباس - استادیار دانشگاه مازندران؛ دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 16. بلاوی رسول - دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
 17. بهرامی مقدم سجاد - استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
 18. بهرامیان مسعود - پژوهشگر تاریخ اسلام
 19. بهروزی لک غلامرضا - استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع قم ایران
 20. بیرجندی سعیده - دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 21. بیگی جمال - دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 22. ترابی یوسف - دانشیار علوم انتظامی
 23. تقوائی عباس - گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
 24. تقوی سید محمد علی - هیأت علمی
 25. جعفری پناه مهدی - دکترای روابط بین الملل. دانشکده مطالعات روابط بین الملل. دانشگاه جامیا ملیا، دهلی نو ، هند.
 26. جلالی‌دیباجی خدیجه - زبان و ادبیات عرب
 27. جلائی نوبری حسین - سطح چهار حوزه، دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 28. جواهری محمدرضا - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 29. حاجی زاده سیروس - دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشکده مطالعات بین‌الملل، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
 30. حقی محمد - پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی ص
 31. حکیم حمید - هیأت علمی - دانشگاه علامه طباطبایی
 32. حمیدی سمیه - دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 33. حیدری مهدیه - دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.
 34. راد علی - دانشیار، پردیس فارابی / دانشکده الهیات، قم ، ایران
 35. رجبی محمد - استادیار علوم سیاسی، گروه امنیتی و اجتماعی، پژوهشکده امنیتی، انتظامی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران.
 36. رفعت محسن - استادیار دانشگاه حضرت معصومه س
 37. رفیع حسین - دانشیار علوم سیاسی(روابط بین الملل)، دانشگاه مازندران ، مازندران، ایران.
 38. رفیعی دولت آبادی محمدرضا - گروه علوم سیاسی دانشکده عقیدتی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین تهران ایران
 39. رکابیان رشید - عضو هیات علمی دانشگاه ایت الله بروجردی
 40. رنجبر محمدرضا - استادیار علوم سیاسی،‌ دانشگاه پیام نور، ایران
 41. زاهدی نسا - استادیارعلوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.
 42. زرقانی سیدهادی - عضو هیات علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
 43. زمانی محجوب حبیب - استادیار تاریخ و تمدن اسلامی، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ، قم، ایران
 44. زینی ملک آباد هادی - گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 45. ستوده علی اصغر - مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
 46. ستوده آرانی محمد - دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 47. سعیدی جوادی حمید - استادیار دانشگاه آزاد مشهد
 48. سیدباقری سیدکاظم - دانشیار، گروه سیاست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.
 49. سیدشمالی سیدمیلاد - دانشگاه آزاد اسلامی
 50. سیمبر رضا - استاد علوم سیاسی دانشگاه گیلان، ایران.
 51. شجاعیان محمد - استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.
 52. شریعتی روح الله - عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 53. شعبانی مقدم عادل - دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه
 54. شمسینی غیاثوند حسن - استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، تاکستان،ایران
 55. شیرخانی علی - استاد گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
 56. صفری علی - گروه آموزشی تفسیر - دانشگاه علوم قران و حدیث شهر ری
 57. ضابط پور غلامرضا - استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
 58. عباس تبار رحمت - عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
 59. علویان مرتضی - دانشار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر،ایران.
 60. علی یاری حسن - عضو هیات علمی
 61. علیانسب سیدضیاءالدین - دانشیار دانشگاه حضرت معصومه س
 62. علیپور گرجی محمود - هیأت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی
 63. عیسی زاده عیسی - عضو هیئت علمی الاهیات اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، قم، ایران.
 64. غفاری خلیل - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
 65. غفوری فر محمد - استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، ایران
 66. فاضلی حامد - استادیار گروه مدیریت پیام نور
 67. فروهی آرمان - دکتری تاریخ اسلام و مدرس گروه معارف مؤسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان، اصفهان، ایران.
 68. فسنقری حجت اله - استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حمیم سبزواری
 69. فلاح محمود - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 70. قاسمی رعنا - مدرس دانشگاه ازاد اسلامی، گروه معارف اسلامی
 71. قاسمی بهزاد - استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
 72. قائدی محمدرضا - دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران
 73. کریمی پور داود - دانشگاه عالی دفاع ملی
 74. کریمی فرد حسین - گروه علوم سیاسی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز،ایران
 75. کشاورز حبیب - استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، سمنان، ایران
 76. کشیشیان سیرکی گارینه - گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 77. کلاهچیان فاطمه - دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 78. گراوند مجتبی - استادیار گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
 79. محموداوغلی رضا - گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
 80. محمودی قهساره محمدعلی - دانشگاه پیام نور
 81. محمودی کیا محمد - استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
 82. مدرسی فاطمه - گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
 83. مرادپوردهنوی امیرحسین - استادیارعلوم سیاسی گروه معارف اسلامی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ،سیرجان،ایران
 84. مسعودنیا حسین - دانشگاه اصفهان
 85. منهاجی مجید - دکتری تاریخ اسلام، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 86. مهکویی حجت - گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 87. موسوی شربیانی سیدجلال - استادیار علوم سیاسی، گروه معارف اسلامی، دانشکده هنرهای چندرسانه ای، دانشگاه هنراسلامی ، تبریز، ایران
 88. میرخلیلی سیدجواد - عضو هیأت علمی گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران). تهران. ایران
 89. نائیج علیرضا - دکتری روابط بین الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 90. نصر اصفهانی محسن - استادیار گروه معارف(انقلاب اسلامی)، دانشکده علوم انسانی و الهیات، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.
 91. نصیری حامد رضا - استایار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 92. نظری علی اشرف - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 93. هاشمی سید محمود - استادیار،مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 94. هدایتی شهیدانی مهدی - هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان

ورود اطلاعات سازمانی داوران در سامانه

دکترمحمد بصیری صدر: دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر بهناز اژدری: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
دکتر علی باقری دولت آبادی
: استادیار ، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه یاسوج
دکتر محمد بختیاری
: استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر سیروس حاجی‌زاده
: دکتری مطالعات منطقه‌ای و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر سمیه حمیدی: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد
دکتر حسن رحیمی(روشن): عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بو علی سینا
دکتر محسن رفعت: استادیار دانشگاه حضرت معصومه س
دکتر غفار زارعی: استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد.
دکتر نسا زاهدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مفید قم
دکتر حبیب زمانی‌محجوب: معاون پژوهش پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
دکتر رعنا قاسمی: مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی
دکتر محمود کاظمی: استادیار گروه روان شناسی دانشگاه زنجان
دکتر علی ملکی: استادیاردانشکده معارف اسلامی دانشگاه تفرش
دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر مسعود شریفی فر: دانشیار زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر زهرا خزاعی راوری: استادیار زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر سید محمد علی تقوی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مسعود بهرامیان: دکتری تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم

دکترمسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دسته‌بندی داوران

فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی باتوجه به هویت میان رشته ای و داوری‌های تخصصی، اساتید داور خود را در مجموعه‌های زیر دسته‌بندی نموده است:

قرآن و حدیث
کلامی و فلسفی
جامعه شناختی
مسائل فرهنگی
تاریخی
سیاسی
روابط بین الملل
امنیتی/نظامی
اقتصادی و مدیریتی 
رسانه و هنر
ادبیات فارسی و عربی
فقه و حقوق
آینده پژوهی
غیره