فهرست تمامی داوران

اسامی داورانی که از زمان شروع فعالیت فصلنامه تاکنون همکاری داشته‌اند (اطلاعات اساتید بزرگوار در حال تکمیل است)

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علی آدمی روابط بین‌الملل دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
وحید آرایی استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
ابراهیم آقامحمدی تاریخی استادیار گروه تاریخ عضو هیات علمی دانشگاه اراک
پرویز احدی استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ایران
سینا احمدی برنامه ریزی و مالی
حسین احمدی سفیدان دانشیار الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
علی اخترشهر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
رضا اختیاری امیری روابط بین‌الملل دکترای روابط بین الملل،عضو گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
بهناز اژدری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
محمدرضا اسلامی ادبیات استادیار زبان و ادبیات عربی،ادبیات و علوم انسانی، شهید مدنی اذربایجان،‌ تبریز، ایران
بشیر اسماعیلی روابط بین‌الملل استادیاروهیئت علمی گروه علوم سیاسی وروابط بین الملل،دانشگاه آزاداسلام واحد شهرضا،شهرضا، ایران
محمد مهدی اسماعیلی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
شمس الله مریجی جامعه شناختی استاد تمام گروه علوم اجتماعی ؛دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری؛دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
رحمت اله امیراحمدی استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
سروش امیری سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
محمدمهدی باباپور دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی(رییس دانشکده الهیات شهید بهشتی)
عسکر بابازاده اقدم ادبیات دانشیارزبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.
علی باقری دولت آبادی استادیار ، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه یاسوج ، ایران.
عبدالرضا بای مدیر گروه علوم سیاسی
محمد بختیاری استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
عباس بخشنده بالی کلام و فلسفه دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه مازندران
حسن بشیر روابط بین‌الملل استاد تمام ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)
رسول بلاوی ادبیات دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
مسعود بهرامیان پژوهشگر تاریخ اسلام
سجاد بهرامی مقدم استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
غلامرضا بهروزی لک سیاسی استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع قم ایران
سعیده بیرجندی ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
احمد بیگلری سیاسی استادیار، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
جمال بیگی دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
علیرضا پورشبانان دانشیار دانشکده دانشگاه تهران
بیژن پیروز استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا پیروزمند عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم
مسلم پیری زمانه مدیریت دکترای مدیریت، برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
قاسم ترابی دانشیارگروه روابطبین الملل، واحدهمدان ،دانشگاه آزاداسلامی، همدان، ایران.
یوسف ترابی دانشیار علوم انتظامی
عباس تقوائی کلام و فلسفه گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
محمد علی توانا سیاسی دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه شیراز
مرتضی توکلی سیاسی دانشیار جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رشید جعفرپور عضو هیات علمی
مهدی جعفری پناه روابط بین‌الملل دکترای روابط بین الملل. دانشکده مطالعات روابط بین الملل. دانشگاه جامیا ملیا، دهلی نو ، هند.
حسین جلائی نوبری سطح چهار حوزه، دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خدیجه جلالی‌دیباجی ادبیات عربی دکتری زبان و ادبیات عرب
زهرا جمشیدی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری. سبزوار ایران
محمد حسین جمشیدی روابط بین‌الملل استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
کیامرث جهانگیر استادیار (بازنشسته) گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران. نماینده دانشگاه تهران در کمیسیون تخصصی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
محمدرضا جواهری عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سیروس حاجی زاده روابط بین‌الملل دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشکده مطالعات بین‌الملل، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
روژان حسام قاضی استادیار علوم سیاسی ، گروه علوم سیاسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رباط کریم ، ایران
سید بهشید حسینی رسانه و هنر استاد تمام گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران
سیدجواد حسینی دانشگاه امام صادق دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
عبداله حسینی ادبیات استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمد حقی پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی ص
حمید حکیم استادیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سمیه حمیدی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
وحید حیاتی دانشکده صدا و سیما – قم
ماشا الله حیدرپور هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مهدیه حیدری دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.
کریم خانمحمدی فرهنگی گروه ارتباطات و فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم
زهرا خزاعی راوری بخش زبان های خارجیُ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانُ کرمان ایران
علی راد دانشیار، پردیس فارابی / دانشکده الهیات، قم ، ایران
محمد رجبی سیاسی استادیار علوم سیاسی، گروه امنیتی و اجتماعی، پژوهشکده امنیتی، انتظامی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران.
هما رحمانی استادیار دانشگاه فرهنگیان تبریز- ایران
حسین رحمانی تیرکلایی قرآن و حدیث هیات علمی
حسن رحیمی(روشن) عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بو علی سینا
محسن ردادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
احمد رشیدی دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محسن رفعت استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، قم، ایران.
حسین رفیع روابط بین‌الملل دانشیار علوم سیاسی(روابط بین الملل)، دانشگاه مازندران ، مازندران، ایران.
محمدرضا رفیعی دولت آبادی گروه علوم سیاسی دانشکده عقیدتی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین تهران ایران
رشید رکابیان سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه ایت الله بروجردی
محمدرضا رنجبر سیاسی استادیار گروه معارف اسلامی،‌ دانشگاه پیام نور، تهران ایران
احمد رهدار سیاسی مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم
غفار زارعی سیاسی استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.
نسا زاهدی سیاسی استادیارعلوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.
سیدهادی زرقانی عضو هیات علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب زمانی محجوب تاریخی استادیار تاریخ و تمدن اسلامی، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ، قم، ایران
پیمان زنگنه سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
هادی زینی ملک آباد قرآن و حدیث گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
تورج زینی وند دانشگاه رازی کرمانشاه
سجاد ستاری هیئت علمی/تهران
علی اصغر ستوده مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار، پژوهشکده فرهنگ پژوهی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
حمید سعیدی جوادی استادیار دانشگاه آزاد مشهد
غلامعلی سلیمانی سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سیدمهدی سهیلی‌مقدم مدیریت دکترای اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد اطلاعات، دانشکده اقتصاد، دانشگاه فدرال جنوبی ، روستوف-نا-دنو ، فدراسیون روسیه.
محمدعلی سوادی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیدکاظم سیدباقری دانشیار، گروه سیاست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.
عبدالرضا سیف دانشگاه تهران
رضا سیمبر سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه گیلان، ایران.
محمد شجاعیان سیاسی دانشیار و مدیر گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.
روح الله شریعتی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجتبی شریعتی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
مسعود شریفی فر ادبیات دانشیار زبان‌‌های خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عادل شعبانی مقدم دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه
جواد شعرباف استادیار مطالعات غرب آسیا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن شمسینی غیاثوند سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، تاکستان،ایران
شهاب شهیدانی دانشگاه لرستان
علی شیرخانی سیاسی استاد گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
مرتضی شیرودی دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران
ضیاءالدین صبوری رئیس انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل
علی صفری گروه آموزشی تفسیر- دانشگاه علوم قران و حدیث شهر ری
غلامرضا ضابط پور سیاسی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
صمد ظهیری استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی ، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ، ایران
رحمت عباس تبار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مهدی عباس زاده فتح آبادی روابط بین‌الملل دانشیار، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجتبی عطارزاده گروه دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
مرتضی علویان سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر،ایران.
سیدضیاءالدین علیانسب دانشیار دانشگاه حضرت معصومه س
محمود علیپور گرجی هیأت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی
حسن علی یاری عضو هیات علمی
محمدجواد عنایتی راد عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عیسی عیسی زاده کلام و فلسفه عضو هیئت علمی الاهیات اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، قم، ایران.
خلیل غفاری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
محمد غفوری فر ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، ایران
سعید فرامرزیانی جامعه شناختی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
مهدی فرجی تاریخی استادیار تاریخ و عضو هیئت علمی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
آرمان فروهی تاریخی دکتری تاریخ اسلام و مدرس گروه معارف مؤسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان، اصفهان، ایران.
حجت اله فسنقری استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حمیم سبزواری
محمود فلاح پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد فولادی ‎وندا گروه جامعه شناسی موسسه امام خمینی
محمدرضا قائدی سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران
بهزاد قاسمی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
رعنا قاسمی مدرس دانشگاه ازاد اسلامی، گروه معارف اسلامی
کاوه قدمی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید قربانی سیاسی مدیر گروه مطالعات تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی
میثم قهرمان هیات علمی پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
نورالله قیصری استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
جواد کارخانه استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
اسماعیل کاظم پور دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
حجت کاظمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمود کاظمی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه زنجان
داود کریمی پور دانشگاه عالی دفاع ملی
حسین کریمی فرد روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز،ایران
حبیب کشاورز ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، سمنان، ایران
هادی کشاورز جامعه شناختی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
گارینه کشیشیان سیرکی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ابراهیم کلانتری دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تهران
فاطمه کلاهچیان ادبیات دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
نجمه کیخا دانشگاه شهید بهشتی تهران
مجتبی گراوند تاریخی استادیار گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
نجف لک زایی سیاسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه
علی محسنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
فریده محمدعلی‌پور استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
نجات محمدی فر سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
رضا محموداوغلی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدعلی محمودی قهساره سیاسی دانشگاه پیام نور
محمد محمودی کیا روابط بین‌الملل استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
فاطمه مدرسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
امیرحسین مرادپوردهنوی سیاسی استادیارعلوم سیاسی گروه معارف اسلامی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ،سیرجان،ایران
ایوب مرادی ادبیات عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
حسین مسعودنیا دانشگاه اصفهان
مسعود مطلبی عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، استان گلستان
مسعود مطلبی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
علی ملکی سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تفرش ، تفرش، ایران / استاد مدعو جامعه المصطفی
مصطفی منتظری استادیار گروه حقوق، الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، گلستان، ایران
مجید منهاجی تاریخی دکتری تاریخ اسلام، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
امید مهدیه مدیریت استادیار مدیریت، دانشگاه زنجان، ایران
حجت مهکویی سیاسی گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
سیدجلال موسوی شربیانی سیاسی استادیار علوم سیاسی، گروه معارف اسلامی، دانشکده هنرهای چندرسانه ای، دانشگاه هنراسلامی ، تبریز، ایران
سیدجواد میرخلیلی عضو هیأت علمی گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران). تهران. ایران
سید علی اصغر میرخلیلی استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز
علیرضا نائیج روابط بین‌الملل دکتری روابط بین الملل، عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران
احمد نادری جامعه شناختی استادیار مردم شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم نامداری ادبیات عربی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
علی نجات بخش اصفهانی مدیریت دانشیار گروه تمدن و مدیریت در اسلام مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)، قم، ایران.
مجید نجات پور جامعه شناختی استادیار علوم سیاسی، گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین ع، تهران، ایران
محسن نصر اصفهانی سیاسی استادیار گروه معارف ،؛ دانشگاه پیام نور ؛ تهران ؛ ایران
رضا نصیری حامد سیاسی استایار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علی اشرف نظری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
محمدجواد نوروزی دانشیار علوم سیاسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.
رسول نوروزی فیروز روابط بین‌الملل عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید مهدی نوری کیذقانی دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری
جاسب نیکفر استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
سید محمود هاشمی مدیریت استادیار،مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
مهدی هدایتی شهیدانی هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان
رضا وهابی دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
سید کامران یگانگی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
محمد یوسفی جویباری استاد یار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، ایران
 


فهرست داوران در سال 1401

  1. درج خواهد شد.

 


ورود اطلاعات سازمانی داوران در سامانه

دکترمحمد بصیری صدر: دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر بهناز اژدری: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
دکتر علی باقری دولت آبادی
: استادیار ، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه یاسوج
دکتر محمد بختیاری
: استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر سیروس حاجی‌زاده
: دکتری مطالعات منطقه‌ای و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر سمیه حمیدی: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد
دکتر حسن رحیمی(روشن): عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بو علی سینا
دکتر محسن رفعت: استادیار دانشگاه حضرت معصومه س
دکتر غفار زارعی: استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد.
دکتر نسا زاهدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مفید قم
دکتر حبیب زمانی‌محجوب: معاون پژوهش پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
دکتر رعنا قاسمی: مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی
دکتر محمود کاظمی: استادیار گروه روان شناسی دانشگاه زنجان
دکتر علی ملکی: استادیاردانشکده معارف اسلامی دانشگاه تفرش
دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر مسعود شریفی فر: دانشیار زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر زهرا خزاعی راوری: استادیار زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر سید محمد علی تقوی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مسعود بهرامیان: دکتری تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم
دکترمسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دسته‌بندی داوران

فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی باتوجه به هویت میان رشته ای و داوری‌های تخصصی، اساتید داور خود را در مجموعه‌های زیر دسته‌بندی نموده است:

قرآن و حدیث
کلامی و فلسفی
جامعه شناختی
مسائل فرهنگی
تاریخی
سیاسی
روابط بین الملل
امنیتی/نظامی
اقتصادی و مدیریتی 
رسانه و هنر
ادبیات فارسی و عربی
فقه و حقوق
آینده پژوهی
غیره