آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 424
تعداد پذیرش 109
تعداد عدم پذیرش 212

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 144
تعداد مشاهده مقاله 116438
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 75040
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
درصد پذیرش 26 %