آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 251
تعداد پذیرش 76
تعداد عدم پذیرش 132

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 110
تعداد مشاهده مقاله 64313
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24325
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 367 روز
درصد پذیرش 30 %