آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 395
تعداد پذیرش 107
تعداد عدم پذیرش 197

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 142
تعداد مشاهده مقاله 111003
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 70446
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
درصد پذیرش 27 %