آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 354
تعداد پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش 183

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 132
تعداد مشاهده مقاله 93383
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 55355
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
درصد پذیرش 26 %