نشریه مطالعات بیداری اسلامی از سال 1391 شروع به انتشار مقالات پژوهشگران و اساتید محترم نموده است و با انتشار منظم و رعایت ضوابط توانسته است ازکمیسیون نشریات علمی رتبه علمی «ب» را اخذ نماید. فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی در دهه نود در تلاش بوده تا با انتشار آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقات به نخبگان در کشورهای منطقه یاری نماید تا شاهد حرکتی شتابان در این مسیر مقدس داشته باشند.