نشریه مطالعات بیداری اسلامی از سال 1391 شروع به انتشار نموده و تاکنون 18 شماره از آن بطور منظم منتشر شده است. بنابر اعلان نظر کمیسیون نشریات علمی در سال 1400 این نشریه موفق به اخذ رتبه علمی «ب» شده است.

انتشار و تصویب  دوفصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی» از مهرماه ۱۳۹۱ آغاز گردیده است و توانسته است یک دهه فعالیت در حوزه بیداری اسلامی داشته باشد. جامعه هدف این دوفصلنامه نخبگان و پژوهشگران کشورهای منطقه است.

 ناشر: سازمان بسیج اساتید   
قطع : وزیری
دوره انتشار: فصلنامه
آدرس اینترنتی: http://www.iabaj.ir
مدیر مسئول : مجتبی زارعی
سر دبیر : غلامرضا بهروزی لک behroozlak@gmail.com (امور مربوط به مقالات فقط با سردبیر محترم)
مدیر داخلی : سیدمهدی سهیلی مقدم info@fadak.ir (امور مربوط به ثبت گواهی نویسندگان و داوران گرامی، امور مربوط به وب سایت)
رایانامه پشتیبانی: org.05@basijasatid.ir (امور مربوط به دریافت گواهی پس از ثبت گواهی توسط مدیر داخلی)
تلفن پشتبانی و دفتر نشریه جناب آقای منوچهری: ۰۲۱۶۶۹۷۵۶۰۵
ویراستار فارسی : علی محمد امینیان، معصومه هاشمی
صفحه آرا: بهرخ
آدرس :  تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، پلاک ۱۲۴۶