بسم الله الرحمن الرحیم

بدین وسیله اعلام می‌گردد کاندیدای مقالات شماره فصل تابستان سال ۱۴۰۱ فصلنامه از قرار ذیل خواهد بود. مقالات تأییدات را از سردبیر محترم دریافت نموده‌اند و طی نمودن مراحل آماده‌سازی جهت انتشار بر روی سایت نشریه قرار خواهند گرفت. تاکید می‌گردد مقالات آورده شده در این خبر هیچ الزامی برای پذیرش مقالات توسط فصلنامه نخواهد داشت.

IABAJ-2201-1353 (R4)    أجر جهاد و مقاومت از گام نخست تا پسا شهادت در حدیث امام رضا علیه السلام
IABAJ-2203-1367 (R3)    مبانی و آثار نگرش اخلاقی به سیاست در پایداری حکومت‌ها‌ و بیداری ملت ها با تأکید بر نهج البلاغه
IABAJ-2110-1325 (R4)    راهبـــرد رژیم صهیونیستی در بلندی‌های جــولان و رویکرد جریان مقاومت
IABAJ-2206-1389 (R2)    بازشناسی مؤلفه های اسطوره ماندگار مقاومت اسلامی؛ «شهید چمران» و «شهید قاسم سلیمانی» از کلام مقام معظم رهبری
IABAJ-2202-1359 (R3)    راهکارهای مواجهه با تهدیدات جنگ نرم در قرآن بر اساس طبقه بندی سرل از کنش‌های گفتاری
IABAJ-2201-1346 (R4)    گفتمانِ مقاومت فلسطین؛ طلیعة بیداری اسلامی در میان شاعران معاصر عرب
IABAJ-2112-1343 (R5)    نقش روحانیت شیعه در بیداری اسلامی در تاریخ سیاسی معاصر ایران

- هزینه ارزیابی و پذیرش مجموعا مبلغ ششصد هزارتومان

باتشکر
مدیر داخلی
سیدمهدی سهیلی مقدم