- نظام سازی اسلامی در دوران گذار از حکومت های غیر اسلامی
 - تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی منطقه خاور میانه
 - بیداری اسلامی مصر و گفتمان رسانه ای جهان : تحلیل گفتمان نشریات کشورهای خارجی
 - حضور زنان در انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آن بر بیداری اسلامی
 - مبانی فقهی و حقوقی لزوم مشارکت سیاسی زن مسلمان در موج بیداری اسلامی
 - تحولات ژئوپلتیک خاورمیانه و تقابل استراتژی ها
 - مولفه های اساسی بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره)
 - مشارکت سیاسی زنان در موج بیداری اسلامی : حق یا تکلیف ؟
 - تحولات انقلاب اسلامی در خاور میانه و امنیت جمهوری اسلامی ایران
 - آسیب شناسی قیام مردم بحرین؛ در قالب جنبش های اجتماعی نوین
 - تعارضات بین قوانین موضوعه ایران و حقوق بشر
 - رژیم صهیونیستی؛ تعامل یا تقابل؟ بررسی مستندات فقهی دیدگاه امام موسی صدر در رابطه با تعامل با رژیم صهیونیستی
 - کاربست نماد رنگ‌ها در بیداری اسلامی مردم یمن (مطالعه مورد پژوهانه شعر شاعر نابینای یمنی «عبدالله بردونی»)
 - رویکردهای امنیتی ایالات متحده در قبال جنبش‌های اجتماعی خاورمیانه
 - تاثیرات بیداری اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا بر امنیت ملی ج.ا.ایران
 - جایگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در فضای بین الاذهانی و پسا انقلابی خاورمیانه عربی
 - «کنشگر» و «کنش‌پذیر» در بیداری اسلامی؛ از منظر گفتمان امام خمینی
 - تأثیر بیداری اسلامی بر اتحاد راهبردی آمریکا- اسرائیل
 - موانع بیداری اسلامی در آیات و روایات
 - جایگاه و نقش زنان در حکومت اسلامی در دیدگاه اما م خمینی (ره)
 - آینده روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات خاورمیانه: ادامه همکاری اقتصادی در سایه رقاب تهای سیاسی
 - تبیین ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی و تحلیل جایگاه آن در کتابهای درسی تاریخ دوره دوم متوسطه ایران
 - تحلیل گفتمانی بیداری اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری
 - تأثیرِ بن لایه های انقلاب اسلامی ایران بر بیداری سیاسی، اجتماعی شیعیان لبنان
 - راهبرد امنیتی قدرت های منطقه ای ایران، ترکیه و اسرائیل در قبال بحران سوریه (2011-2014 )
 - تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه: یک مطالعه کیفی
 - نقش کشورهای غربی در چگونگی شکل گیری اندیشه سلفی
 - نگاهی تطبیقی به نقش طبقۀ متوسط جدید در ایجاد انقلاب در مصر و عربستان
 - از کشور اسلامی تا امت اسلامی - واکاوی مفاهیم حقوقی- سیاسی جهان اسلام
 - مقاومت و بیداری اسلامی در اشعار معروف الرصافی و محمدحسین شهریار
 - ماهیت جنبش های اخیر خاورمیانه: اسلامی یا سکولار؟
 - امواج بیداری و خیزش انقلابی اسلامی
 - نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه
 - مبانی و مستندات " سیاست استکبار ستیزی " در دیدگاه امام خمینی ره
 - تبارشناسی جریانهای تکفیری بررسی موردی جنبش طالبان در افغانستان
 - انقلاب اسلامی ایران و مولفه‌های تاثیرگذار منطقه‌ای آن
 - ژئوپلیتیک و بازیگری قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در غرب آسیا
 - بررسی رابطه قومیت‌گرایی و سلفی‌گری در جهان عرب
 - مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مانیفست فکری جریان ملی گوروش ترکیه
 - بیداری اسلامی در شعر معاصر یمن(مطالعه مورد پژوهش: شعر عبدالله بردونی)
 - الزامات نظری احیای تمدن ایرانی اسلامی
 - انقلاب یمن؛ فرصت ها و چالش های ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT
 - فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه
 - تقابل سیاست خارجی ایران و عربستان در بحران یمن با روش سازه انگارانه
 - بیداری اسلامی پیرامون لیبرالیسم؛ اشتراک ها و افتراق ها
 - گفتمان‌سازی غرب در بهره‌گیری از؛ اتهام تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران
 - بررسی گفتار فرقه گرایانه‌ی داعش
 - روند ساخت نهادهای انقلابی در دولت موقت و شورای انقلاب و تاکید امام خمینی بر الگوهای اسلامی
 - شور حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین
 - ابعاد حقوقی سیاسی اعتقادی حضور ایران در سوریه
 - مبانی نظری اقتدارگرایی در قرآن با رویکردی بر دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره بیداری اسلامی در ایران
 - واکاوی جلوه‌های پایداری در شعر معاصر یمن (مطالعه موردی: شهید محمد محمود الزبیری)
 - چالش های سیاسی بیداری اسلامی در جهان اسلام و راهبردهای تدافعی(wt) در مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری بررسی موردی از سال 2011 تا 2020 میلادی
 - تطبیق و تحلیل مفهوم شهید و شهادت در برخی از سروده‌های سلمان هراتی و شفیق حبیب
 - واکاوی تطبیق نظام معارف قرآنی در فیلم‌های سینمایی «تنگه ابوقریب» و «به وقت شام» با رویکرد بیداری اسلامی
 - بیداری اسلامی و تاثیر آن بر ژئوپولتیک مقاومت
 - رشد افراط گرایی و بی‌اعتمادی در غرب به عنوان مانعی در برابر بیداری اسلامی؛ تبیین ریشه‌های تروریسم در غرب بر اساس نامه‌های رهبر انقلاب اسلامی به جوانان غربی
 - بازتفسیر هویت اسلامی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره): بیداری جامعه و وقوع انقلاب اسلامی ایران
 - تحلیل جامعه شناختی نظام سیاسی استبدادی در دوران پهلوی
 - نقش امارات عربی متحده در تحولات بحرین و یمن (2011-2018)
 - فریاد خون‌ها (درنگی بر بُن‌مایه‌های پایداری در شعرِ حسن عبدالله قرشی)
 - بررسی فرآیند بیداری اسلامی در جهان اسلام در پرتو انقلاب اسلامی ایران
 - بررسی نقادانه اندیشه های سیاسی-اجتماعی طالبان با داعش در مواجهه با جامعه سازی اسلامی
 - بررسی محور مقاومت و آینده نظام سلطه با استفاده از نظریه نظام جهانی
 - بررسی و تحلیل رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به بیداری اسلامی بحرین
 - بررسی زمینه‌های جامعه شناختی شکل گیری و قدرت یابی گروه سلفی – تکفیری داعش در عراق (2014-2003)
 - بررسی جامعه شناختی جایگاه متفاوت اسلامگرا‌ها در وقوع انقلاب‌های معاصر (مطالعه موردی؛ جنبش انقلابی 2011 تونس و انقلاب اسلامی ایران)
 - نقش ساختارهای سیاسی پیش از بهار عربی بر ماهیت تحولات کشورها؛(مطالعه موردی لیبی و تونس)
 - وجوب وحدت و حرمت تفرقه در جهان اسلام از نظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی)
 - مضامین مشترک پایداری در سروده‌های سلمان هراتی و إبراهیم المقادمه
 - بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسلامی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر
 - بررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های بیداری اسلامی با تاکید بر مفهوم اشاعه سازه انگاری
 - مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیت
 - معنا شناسی وحدت در قرآن و بازشناسی ارتباط آن با بیداری اسلامی
 - تأثیر پدیده تروریسم بر بیداری اسلامی و توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای اسلامی خاورمیانه
 - نقش آمریکا در شکل‌گیری گروه تکفیری "دولت اسلامی عراق و شام"(داعش)
 - نقش عوامل ژئوپلتیکی در بحران نوسازی 2011- 2018 سوریه
 - تحول درگفتمان قدرت محور مقاومت از تثبیت به توسعه قدرت با تاکید بر زنجیره هم ارزی هویت قبل و بعد از شهادت سردار سلیمانی
 - بررسی ریشه های نگرشی- سیاسی شکل گیری جنبش انصارالله یمن برمبنای نظریه سازه انگاری
 - بررسی جنبش های بیداری اسلامی با رویکرد آسیب شناسانه
 - بیداری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 - عوامل سیستمیک و دومینوی بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه
 - بازتاب‌های سازه‌انگارانه انقلاب اسلامی ایران بر تحولات انقلابی جهان عرب
 - ماهیت رویکرد مقابله جویانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه ( 2015- 2001)
 - نظریه بیداری اسلامی و نظریه های رقیب؛ استنتاج بهترین تبیین در تحلیل تحولات خاورمیانه عربی
 - النهضه و فرایند بیداری اسلامی در تونس؛ از اسلام گرایی در مبارزه تا تجربه عملی حکومت داری
 - تحلیل سیاست خارجی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش: 2018-2014
 - نظام سیاسی مطلوب کشورهای اسلامی درمنظومه فکری امام خامنه ای
 - تأثیر گفتمان امام خمینی بر بیداری اسلامی
 - بازنماییِ پیوستارگونۀ مفهومِ «بیداری اسلامی» در اندیشۀ سیاستگذارانۀ امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
 - جایگاه زنان در انقلاب اسلامی وتاثیر آن بر بیداری اسلامی با رویکر تمدن سازی
 - واکاوی حاکمیت دولت بر فضای مجازی؛ مطالعه موردی عربستان در مواجهه با معارضان
 - مطالعه تطبیقی اندیشه و آرای امام خمینی(ره) و سید قطب درباره اسلام سیاسی
 - بحران سوریه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل)
 - چشم‌انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تأثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه
 - بررسی انتقال مولفه های پایداری در فرآیند ترجمه: مطالعه موردی ترجمه انگلیسی سعید سعیدپور از اشعار قیصر امین پور
 - درامدی برمراحل بیداری اسلامی در جهان اسلام
 - بررسی تطبیقی ساختارهای اساسی متاثر از آرمانهای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر؛ از ادعا تا واقعیت (با مطالعه قوانین اساسی ایران و مصر مصوب 2014 میلادی )
 - سیاست ترویج بنیادگرایی و بالکانیزه سازی خاورمیانه پس از بیداری اسلامی: تهدیدات پیش روی جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه ای آن
 - بررسی مهمترین مؤلّفه های آموزه‌های دینی حوزۀ ادبیات پایداری در اشعار انقلاب اسلامی
 - بازخوانی مؤلفه‌های نظم نوین در حال شکل‌گیری در منطقه غرب آسیا در پرتو بیداری اسلامی
 - تحلیل جامعه شناختی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصار الله یمن و آینده پیش روی آن
 - تناقض‌نمای سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه
 - بررسی و تحلیل بسترها و پیامدهای حضور وهابیت در الجزایراز 1962 تا 1990 م.
 - رفتارشناسی سیاسی روحانیت در مواجهه با چالش های بیداری اسلامی؛ با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری
 - گفتمان انقلاب اسلامی و مواجه با چالش بدیل سازی
 - بیداری اسلامی و دولت سازی: بررسی تطبیقی عملکرد انقلاب اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر
 - تکریم سادات و کارکرد آن در بیداری اسلامی
 - استراتژی دو قدرت بزرگ منطقه ای (جمهوری اسلامی و عربستان سعودی) در حوزه سیاست گذاری خارجی و تروریسم در منطقه تحت نفوذ خود
 - بررسی عوامل مؤثر بر سیاست­ خارجی عربستان در قبال پرونده فلسطین در دروه محمد بن سلمان
 - واکاوی اثرات ژنوم ژئوپلتیک بر سیاست خارجی (مطالعه موردی: سوریه و رژیم صهیونیستی)
 - تحلیل محتوا کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به ابعاد و مولفه های بیداری اسلامی (تالیف سال تحصیلی ۱۴۰۰/۱۳۹۹)
 - روش های تامین امنیتِ نظامی درجمهوری اسلامی ایران براساس رهنمود های قرآنی