بسم الله الرحمن الرحیم

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد، کاندیدای مقالات شماره فصل زمستان سال ۱۴۰۱ فصلنامه از قرار ذیل خواهد بود. بدیهی است مقالات پس اخذ تأییدات از هیئت داوران و طی نمودن مراحل آماده‌سازی جهت انتشار بر روی سایت نشریه قرار خواهند گرفت. تاکید می‌گردد  هیچ الزامی برای پذیرش نهایی مقالات لیست شده در این خبر وجود نخواهد داشت، پذیرش مشروط به تکمیل فرآیند انتشار از جمله هزینه ارزیابی و پذیرش که مبلغ ششصد هزارتومان خواهد بود.

کد مقاله    عنوان مقاله

IABAJ-2205-1380 (R1)    شهیده بنت‌الهدی صدر، پیشاهنگ زن مسلمان در عرصه بیداری اسلامی؛ شاخص‌ها و چالش‌ها
IABAJ-2209-1425 (R1)     بررسی جنبش شیخ عثمان بن فودی و اندیشه های جهادی وی
IABAJ-2202-1364 (R4)     انقلاب اسلامی ایران و آینده ی اُمّت اسلام در اندیشه ی علم مطهری: (عوامل تداوم و انحطاط)
IABAJ-2205-1384 (R2)     تسری بیداری اسلامی در شمال آفریقا از تونس به مصر و لیبی؛ با تأکید بر نظریه پخش
IABAJ-2205-1386 (R1)     واکاوی نقش مقامات آمریکایی در ترغیب صدام به جنگ با ایران در شهریور1359.
IABAJ-2207-1398 (R4)    واکاوی زمان تحقق وعده قرآنی نابودی صهیونیسم جهانی در آیات آغازین سوره اسراء
IABAJ-2207-1399 (R3)    بررسی عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
IABAJ-2210-1432 (R2)    بازنمایی انتظارات و خواسته‏ های سیاسی - اجتماعی مشارکت کنندگان کشورهای مختلف در راهپیمایی اربعین
IABAJ-2206-1392 (R1)     مفهوم و مؤلفه‌های تعلیم و تربیت اسلامی از منظر بیدارگر اسلام؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی
IABAJ-2209-1420 (R1)     تصویرپردازی از آینده بیداری اسلامی بر اساس ماجرای طالوت (ع) در قرآن
IABAJ-2201-1356 (R2)     تأثیرپذیری آثار هنر و معماری در تمدن ایران اسلامی از حکمت و هنر متعالی
IABAJ-2205-1382 (R2)    رهیافت تطبیقی تبلور اندیشۀ بیداری اسلامی در سروده‌های سمیح صباغ و قیصر امین‌پور
IABAJ-2209-1420 (R2)     تصویرپردازی از آینده بیداری اسلامی بر اساس ماجرای طالوت (ع) در قرآن
IABAJ-2201-1350 (R4)     بررسی تأثیرات بینشی و انگیزشی قدرت نرم دشمن بر بیداری اسلامی از نگاه خطبه‌های 16، 22و93 نهج‌البلاغه
IABAJ-2210-1427 (R1)     تبیین الگوی مدیریتی شهید سلیمانی در جبهه مقاومت (یک مطالعه سنتزپژوهی)
IABAJ-2208-1411 (R4)     نوعثمانی گری به مثابه جریان معارض مقاومت اسلامی: مطالعه موردی داعش

باتشکر
مدیر داخلی
سیدمهدی سهیلی مقدم