بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تبریک به جناب آقای دکتر محمدرضا مردانی به عنوان رئیس سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور و به تبع آن به عنوان مدیر مسئول جدید فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون را داریم.

و من الله توفیق
مدیر داخلی فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی
سیدمهدی سهیلی مقدم