فرصت ویژه برای جذب مقاله  علمی با داوری سریع

فراخوان ارسال مقالات علمی  پژوهشگران ارجمند

بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند دعوت می شود تا نتایج مطالعات و تحقیقات در رشته های مختلف با رویکرد بیداری اسلامی در قالب مقالات علمی به دو فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی» ارسال تا امکان بررسی و انتشار سریع آنها فراهم گردد و تا جدیدترین یافته های پژوهشی در محورهای علمی مرتبط با بیداری اسلامی در رشته های گوناگون در دسترس اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ایران اسلامی قرار گیرد.

 

چاپ مقالات علمی در این دو فصلنامه می تواند در موارد زیر امتیاز داشته باشد:
· دارای امتیاز برای دفاع از پایان نامه
· دارای امتیاز برای رزومه و مصاحبه دکتری
· دارای امتیاز برای جذب هیات علمی و مصاحبه آن
· دارای امتیاز برای ارتقا اعضای هیات علمی، معلمان و کارمندان بخش دولتی و خصوصی

شیوه ارسال مقالات: پژوهشگران گرامی می توانند از طریق وبسایت و صرفا از طریق سامانه، آثار خود را ارسال نمایند.
مدت زمان داوری مقالات: در کمترین زمان ممکن نظر به کیفیت مقاله
نوع داوری: داوری مقالات به صورت دو سو ناشناس است.
ویراستاری و نمایه سازی مقالات پذیرفته شده و صدور گواهینامه پذیرش ظرف کمتر از یک هفته صورت می پذیرد.

 

 

فراخوان مقاله بیداری اسلامی

 

 

 

 

 

محورها، مسائل و موضوعات پیشنهادی دو فصلنامه:

ماهیت شناسی بیداری اسلامی؛ ساختار و سازمان، ایدئولوژی، پایگاه اجتماعی، اهداف و آرمان‌ها
بیداری اسلامی و عملکرد سیاست خارجی کشورهای اسلامی
بیداری اسلامی مواضع و سیاست اتحادیه اروپایی
بیداری اسلامی مواضع سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی
بیداری اسلامی و قدرت‌های جهانی
بیداری اسلامی، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی
بیداری اسلامی و عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال آن
بیداری اسلامی و تحول در سیاست داخلی و خارجی کشورهای منطقه غرب آسیا
وضعیت شناسی بیداری اسلامی گذشته، حال و آینده
بیداری اسلامی و جنبش‌های مقاومت اسلامی
بیداری اسلامی تقریب و اتحاد اسلامی
بیداری اسلامی و فرهنگ سیاسی مقاومت
بیداری اسلامی و ژئوپلتیک مقاومتبیداری اسلامی
بیداری اسلامی و نظم منطقه‌ای در غرب آسیا
بیداری اسلامی و جایگاه ایران در منظقه‌ای غرب آسیا
بیداری اسلامی و مداخله و نفوذ کشورهای خارجی در منطقه و کشورهای غرب آسیا
بیداری اسلامی و ارائه مدل همه فراگیر و جامع‌نگر
لوازم جنبش‌های بیداری اسلامی در کشورهای عربی و آسیایی
بیداری اسلامی در کشاکش جنبش اجتماعی تا رفرم انقلابی
مفهوم بیداری اسلامی و ریشه‌های آن
آسیب‌شناسی جنبش‌های بیداری اسلامی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
سایر موضوعات پیشنهادی

مروری سریع بر عناوین مقالات منتشر شده در دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی:

http://www.iabaj.ir/news?newsCode=1381