نتایج جلسات هیات تحریریه فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی» از قرار ذیل است:

 

صورتجلسه اعضای هیات تحریریه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷

حاضرین: دکتر سروش امیری، غلامرضا بهروزی‌لک، نجف  لک‌زایی، شمس الله مریجی، حسین هرسیج، سیدمهدی سهیلی مقدم

موضوعات مطرح شده:
- آشنایی اعضای جدید هیات تحریریه
- ارائه گزارشی از فعالیت و وضعیت کنونی دوفصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی»
- مروری بر اهداف فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی»

صورتجلسه اعضای هیات تحریریه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷

حاضرین: دکتر غلامرضا بهروزی‌لک، علیرضا رضایی، نجف  لک‌زایی، شمس الله مریجی، حسین هرسیج، دکتر آرایی(معاون پژوهش و فناوری سازمان)، سیدمهدی سهیلی مقدم

موضوعات مطرحه شده:
- بازنویسی اهداف فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی»
- مروری بر مقالات در صف انتشار برای فصل بهار

جلسه اعضای هیات تحریریه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۰

موضوعات مطرحه شده:
-صورتجلسه پیشنهادی: ....
- چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی
- تایید چکیده های شماره جدید
- طراحی جدید جلد
- پرداخت هزینه های داوران و ...
- مقالات مروری
- رتبه پژوهشی از حوزه
- تفاهم نامه با انجمن مطالعات سیاسی حوزه
- برنامه ریزی برای جلسه هیئت تحریریه هفته آینده
- محورهای فصلنامه
- راهنمای نویسندگان(تقسیم نویسندگان به دو قسمت پذیرش اولیه و نهایی) و الزام نوشتن نویسندگان به چکیده مبسوط و حذف چکیده از فایل اصلی و الزام چکیده مبسوط انگلیسی پس از پذیرش نهایی
- پذیرش مقالات مروری فقط از دانشیاران و استاد تمام‌ها
- فرم ارزیابی داوران
- نظر هیات تحریریه در خصوص داوران
- تایید عناوین مقالات برای فصل تابستان براساس چکیده‌ها