مقاله ترویجی
تحلیل گفتمانی بیداری اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری
تحلیل گفتمانی بیداری اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری

حسین امانلو

دوره 4، شماره 7 ، تیر 1394، صفحه 9-36

چکیده
  بیداری اسلامی در جهان، نقطه عطف نظم نوین جهانی و تغییر در معادلات بین المللی است. مقام معظم رهبری به عنوان بیدارگر جهان اسلام، افق بیداری اسلامی را در سخنان خود تبیین کرده اند. هدف این نوشتار بررسی اندیشه ...  بیشتر
مقاله ترویجی
تأثیرِ بن لایه های انقلاب اسلامی ایران بر بیداری سیاسی، اجتماعی شیعیان لبنان
تأثیرِ بن لایه های انقلاب اسلامی ایران بر بیداری سیاسی، اجتماعی شیعیان لبنان

علی حسینی؛ سوسن قاسمی حیدری

دوره 4، شماره 7 ، تیر 1394، صفحه 37-60

چکیده
        انقلاب اسلامی ایران و خاستگاههای بنیادین آن به عنوان نقطه ی آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم ، نوید بخش دوره ی جدیدی از ظهور اسلام بود. این انقلاب و آموزه های حیات بخش و طراوت ...  بیشتر
مقاله ترویجی
راهبرد امنیتی قدرت های منطقه ای ایران، ترکیه و اسرائیل در قبال بحران سوریه (2011-2014 )
راهبرد امنیتی قدرت های منطقه ای ایران، ترکیه و اسرائیل در قبال بحران سوریه (2011-2014 )

سمیه حمیدی؛ زینب قاسمی

دوره 4، شماره 7 ، تیر 1394، صفحه 61-78

چکیده
  با شکل گیری تحولات در سوریه، هریک از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای موضع گیری خاصی را در قبال این کشور اتخاذ نموده اند که دخالت برخی از این بازیگران باعث آغاز جنگ داخلی و ظهور داعش در این کشور شد. در این ...  بیشتر
مقاله ترویجی
تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه: یک مطالعه کیفی
تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه: یک مطالعه کیفی

علی عبدالخانی

دوره 4، شماره 7 ، تیر 1394، صفحه 79-118

چکیده
  در این پژوهش با توجه به اهمیت شناسایی فتنه و راه های مقابله با آن، سعی شده است تا بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شوند. این پژوهش بر مبنای پارادایم کیفی ...  بیشتر
مقاله ترویجی
نقش کشورهای غربی در چگونگی شکل گیری اندیشه سلفی
نقش کشورهای غربی در چگونگی شکل گیری اندیشه سلفی

حسن علی یاری

دوره 4، شماره 7 ، تیر 1394، صفحه 119-138

چکیده
  گروهها وفرقه های مختلف از دیرباز همواره در درون جامعه اسلامی خود را منتسب به اسلام نموده و قرائت های مختلفی را از اسلام ارائه کرده اند با نگاه پارادایمی، اندیشه سیاسی مسلمانان را در سطح کلان می توان به ...  بیشتر
مقاله ترویجی
نگاهی تطبیقی به نقش طبقۀ متوسط جدید در ایجاد انقلاب در مصر و عربستان
نگاهی تطبیقی به نقش طبقۀ متوسط جدید در ایجاد انقلاب در مصر و عربستان

علی مختاری؛ مهدی محمدی عزیز آبادی؛ محمد حاجی پور

دوره 4، شماره 7 ، تیر 1394، صفحه 139-171

چکیده
  با بررسی تحوّلات تاریخی و انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی در چند سدۀ اخیر، می‌توان گفت که طبقۀ متوسط جدید، تأثیرگذارترین نیروی اجتماعی محسوب شده و یکی از ویژگی‌های جوامع در حال نوسازی، ظهور و رشد این ...  بیشتر