اهداف و محورهای فصلنامه «مطالعات بیداری اسلامی»

 


هدف نهائى (بیداری اسلامی) نمیتواند چیزى کمتر از «ایجاد تمدن درخشان اسلامى» باشد. مقام معظم رهبری در اجلاس بیداری اسلامی (26/6/1390)

 

اهداف فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی:

•  تعمیق مطالعات بیداری اسلامی برای «ایجاد تمدن درخشان اسلامى»؛
•  پشتیبانی علمی از بیداری اسلامی و محور مقاومت؛
•  تبیین دست آوردهای بیداری اسلامی و محور مقاومت؛
•  آینده پژوهی بیداری اسلامی در جهت پیشرفت کشورهای اسلامی؛
•  ایجاد زمینه مناسب برای تبادل نظر میان پژوهشگران بیداری اسلامی؛
•  تحلیل جایگاه و تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر پیشرفت بیداری اسلامی؛
•  شناخت و تحلیل مسائل و چالشهای بیداری اسلامی و ارائه توصیه‌های سیاستی به رهبران بیداری و مقاومت اسلامی؛

 

محورهای فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی:

•    شناسایی ماهیت، ساختار، سازمان، پایگاه اجتماعی، اهداف و آرمان‌های بیداری اسلامی؛
•    تحلیل مبانی نظری بیداری اسلامی(معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، انسان‌شناختی و ...)؛
•    روش‌شناسی مطالعات بیداری اسلامی؛
•    نظریه‌پردازی در مطالعات بیداری اسلامی؛
•    جمهوری اسلامی ایران و مسائل بیداری و مقاومت اسلامی؛
•    شناسایی وضعیت گذشته، حال و آینده بیداری اسلامی؛
•    سیاست‌ها و راهبردهای کشورهای اسلامی در قبال بیداری اسلامی؛
•    سیاست‌ها و راهبردهای قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در قبال بیداری اسلامی؛
•    بیداری اسلامی و مواضع سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی؛
•    بیداری اسلامی و تقریب و اتحاد اسلامی؛
•    بیداری اسلامی و فرهنگ مقاومت؛
•    بیداری اسلامی و ژئوپلتیک مقاومت اسلامی؛
•    بیداری اسلامی و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی؛
•    جایگاه قدرت نرم در بیداری و مقاومت اسلامی؛
•    جایگاه رسانه‌‌، هنر و سینما در بیداری اسلامی؛
•    جایگاه ادبیات(فارسی، عربی و ...) در مطالعات بیداری اسلامی.

مقسم/محور اصلی مباحث بیداری اسلامی:

  1. بیداری اسلامی؛
  2. انقلاب اسلامی؛
  3. مقاومت اسلامی؛
  4. تمدن اسلامی.

از نویسندگان درخواست می‌شود که از محورهای اصلی در عنوان مقاله بهره‌جویند.