نشریه مطالعات بیداری اسلامی از سال ۱۳۹۱ ه.ش شروع به انتشار مقالات پژوهشگران و اساتید محترم نموده است که در این بازه رتبه علمی و ترویجی دریافت نماید و با انتشار منظم و رعایت ضوابط در دوره سردبیری مرحوم دکتر علیرضا صدرا سال ۱۳۹۶ ه.ش توانست در سال ۱۳۹۹ ه.ش از کمیسیون نشریات علمی، رتبه علمی «ب» را اخذ نماید. فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی در دهه نود در تلاش بوده، با انتشار آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقات به فعالان و نخبگان کشورهای منطقه یاری نماید تا شاهد حرکتی شتابان در این مسیر مقدس داشته باشند.