نشریه مطالعات بیداری اسلامی از سال ۱۳۹۱ ه.ش شروع به انتشار مقالات پژوهشگران و اساتید محترم نموده است. این دوفصلنامه در بدو امر رتبه علمی و ترویجی دریافت نمود. از سال ۱۳۹۶ ه.ش توانست در راستای ارتقای فصلنامه، با انتشار منظم و رعایت ضوابط و شرایط در دوره سردبیری مرحوم دکتر علیرضا صدرا در سال ۱۳۹۹ ه.ش از کمیسیون نشریات علمی، رتبه علمی «ب» را اخذ نماید. فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی در دهه نود در تلاش بوده، با انتشار آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقات به فعالان و نخبگان کشورهای منطقه یاری نماید تا شاهد حرکتی شتابان در این مسیر مقدس داشته باشند. همکنون این فصلنامه بیش از یک دهه فعالیت خود را پشت سر گذاشته است.