فهرست داوران در سال ۱۴۰۱ هجری شمسی

 1. علی    اخترشهر    -    استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران    =20
 2. اکبر    اشرفی    -    دانشیار گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.    =110
 3. سروش    امیری    -    دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.    =80
 4. نرگس    انصاری    -    دانشیار: زبان و ادبیات عربی دانشگاه امام خمینی    =10
 5. وحید    آرایی    -    استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،  تهران، ایران.    =40
 6. عسکر    بابازاده اقدم    -    دانشیارزبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.    =20
 7. عباس    بخشنده بالی    -    دانشیار فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران    =10
 8. حسن    بشیر    -    استاد تمام ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)    =10
 9. غلامرضا    بهروزی لک    -    استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع قم ایران    =10
 10. غلامحسین    بیابانی    -    دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین    =20
 11. نعیمه    پراندوجی    -    استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد    =20
 12. ناصر    پورحسن    -    دانشیارعلوم سیاسی، گروه علوم سیاسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران    =60
 13. علیرضا    پورشبانان    -    دانشیار دانشکده دانشگاه تهران    =10
 14. محمد    پورقربان    -    استادیار هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران.    =10
 15. مسلم    پیری زمانه    -    دکترای مدیریت، برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.    =10
 16. یوسف    ترابی    -    دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین    =20
 17. محمدصالح    تسخیری    -    مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران و دانشگاه قم    =20
 18. حسین    تک تبار فیروزجائی    -    دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران    =10
 19. محمد علی    توانا    -    دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه شیراز    =50
 20. رشید    جعفرپور    -    عضو هیات علمی و معاونت مدیرکل فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات و فن­آوری    =10
 21. مهدی    جعفری پناه    -    دکترای روابط بین الملل. دانشکده مطالعات روابط بین الملل. دانشگاه جامیا ملیا، دهلی نو ، هند.    =10
 22. خدیجه    جلالی‌دیباجی    -    دکتری زبان و ادبیات عرب    =10
 23. حسین    جلائی نوبری    -    سطح چهار حوزه، دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز    =40
 24. خدیجه    حسین زاده باردئی    -    دانش آموخته‌ی سطح 4 تفسیر تطبیقی، جامعه الزهراء سلام الله علیها، قم، ایران    =20
 25. محمد    حقی    -    پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی ص    =10
 26. سمیه    حمیدی    -    دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران    =10
 27. مهدیه    حیدری    -    دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.    =20
 28. کریم    خانمحمدی    -    گروه ارتباطات و فرهنگ,'دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام    =30
 29. حسین    رحمانی تیرکلایی    -    دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.    =20
 30. سید مهدی    رحمتی    -    استادیار گروه الهیات دانشگاه گنبد کاووس    =20
 31. محسن    رستمی    -    عضو هیئن علمی دانشگاه عالی دفاع ملی    =10
 32. احمد    رشیدی    -    دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی    =30
 33. محسن    رفعت    -    استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، قم، ایران.    =10
 34. رشید    رکابیان    -    عضو هیات علمی دانشگاه ایت الله بروجردی    =10
 35. محمدرضا    رنجبر    -    استادیار گروه معارف اسلامی،‌ دانشگاه پیام نور، تهران  ایران    =10
 36. غفار    زارعی    -    استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.    =20
 37. نسا    زاهدی    -    استادیارعلوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.    =20
 38. سیدهادی    زرقانی    -    عضو هیات علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد    =30
 39. حبیب    زمانی محجوب    -    دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ، قم، ایران    =20
 40. پیمان    زنگنه    -    "عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
 41. گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران"    =30
 42. هادی    زینی ملک آباد    -    گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران    =10
 43. تورج    زینی وند    -    دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه    =30
 44. عادل    ساریخانی    -    استاد تمام، حقوق جزا، دانشگاه قم    =10
 45. علی اصغر    ستوده    -    مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج    =10
 46. حسن    سرباز    -    عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان    =10
 47. غلامعلی    سلیمانی    -    عضو هیئت علمی دانشگاه تهران    =20
 48. سیدمهدی    سهیلی‌مقدم    -    دکترای اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد اطلاعات، دانشکده اقتصاد، دانشگاه فدرال جنوبی ، روستوف-نا-دنو ، فدراسیون روسیه.    =110
 49. محمدعلی    سوادی    -    پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی    =10
 50. سیدکاظم    سیدباقری    -    دانشیار، گروه سیاست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.    =10
 51. راضیه سادات    سیدخراسانی    -    سطح چهار تفسیر تطبیقی، گروه تفسیر قرآن، جامعه الزهرا س    =20
 52. نوری سادات    شاهنگیان    -    دانشکده الهیات ،دانشگاه الزهرا (س) ، تهران -ایران    =10
 53. محمد    شجاعیان    -    دانشیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، پژوهشکده علوم اجتماعی،  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.    =70
 54. مجتبی    شریعتی    -    استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج    =30
 55. علی اصغر    شعاعی    -    دانشگاه علوم و معرف قرآن کریم    =20
 56. عادل    شعبانی مقدم    -    دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه -  دانش آموخته دکتری، تاریخ ایران بعد از اسلام، تاریخ، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان. گرایش‌های    =10
 57. جواد    شعرباف    -    استادیار مطالعات غرب آسیا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران    =40
 58. حسن    شمسینی غیاثوند    -    استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، تاکستان،ایران    =10
 59. رضا    شیرزادی    -    هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج    =20
 60. مرتضی    شیرودی    -    دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران    =20
 61. ضیاءالدین    صبوری    -    رئیس انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل    =10
 62. غلامرضا    ضابط پور    -    استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران    =10
 63. سمیه سادات    طباطبایی    -    استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد    =11
 64. مهدی    عباس زاده فتح آبادی    -    دانشیار، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان    =10
 65. مرتضی    علویان    -    دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر،ایران.    =10
 66. حسن    علی یاری    -    عضو هیات علمی    =60
 67. محمود    علیپور گرجی    -    هیأت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی    =20
 68. مصطفی    فضایلی    -    دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم.    =30
 69. رعنا    قاسمی    -    مدرس دانشگاه ازاد اسلامی، گروه معارف اسلامی    =40
 70. بهزاد    قاسمی    -    استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام    =10
 71. محمدرضا    قائدی    -    دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران    =40
 72. سعید    قربانی    -    مدیر گروه مطالعات تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی    =30
 73. زهره    قربانی مادوانی    -    دانشیار  ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی    =60
 74. میثم    قهرمان    -    استادیار پژوهشی گروه مطالعات تاریخی انقلاب اسلامی (وابسته به مرکز اسناد انقلاب اسلامی)، ایران    =10
 75. نورالله    قیصری    -    استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران    =20
 76. اسماعیل    کاظم پور    -    دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران    =40
 77. سبحان    کاوسی    -    استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد    =30
 78. داود    کریمی  پور    -    دانشگاه عالی دفاع ملی    =10
 79. گارینه    کشیشیان سیرکی    -    گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران    =50
 80. فاطمه    کلاهچیان    -    دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران    =10
 81. جواد    کیانی    -    عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی  امین    =10
 82. طاهره    ماهروزاده    -    استادیار، گروه تفسیر و علوم قرآن، جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش  عالی بنت الهدی، قم، ایران    =10
 83. رضا    محموداوغلی    -    گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی    =10
 84. سید زکریا    محمودی رجا    -    دانشگاه علامه طباطبایی    =20
 85. محمدعلی    محمودی قهساره    -    دانشگاه پیام نور    =10
 86. محمد    محمودی کیا    -    استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران    =30
 87. فاطمه    مدرسی    -    گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه    =10
 88. ایوب    مرادی    -    عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور    =10
 89. علی    مرادی    -    دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران.    =20
 90. فرشته    معتمد لنگرودی    -    پژوهشگر پسادکتری رشته علوم قرآن و حدیث  دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه الزهراء(س) تهران ایران    =10
 91. مجید    منهاجی    -    دکتری تاریخ اسلام، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.    =20
 92. سید احمد    موسوی باردئی    -    استاد یار گروه معارف موسسه آموزش عالی فخررازی و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم    =10
 93. سیدجلال    موسوی شربیانی    -    استادیار علوم سیاسی، گروه معارف اسلامی، دانشکده هنرهای چندرسانه ای، دانشگاه هنراسلامی ، تبریز، ایران    =20
 94. ابراهیم    نامداری    -    دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران    =20
 95. علیرضا    نائیج    -    دکتری روابط بین الملل، عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران    =30
 96. محسن    نصر اصفهانی    -    استادیار گروه معارف ،؛ دانشگاه پیام نور ؛ تهران ؛ ایران    =40
 97. سید مهدی    نوری کیذقانی    -    دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری    =20
 98. مهدی    هدایتی شهیدانی    -    هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان    =20

 


فهرست تمامی داوران

اسامی داورانی که از زمان شروع فعالیت فصلنامه تاکنون همکاری داشته‌اند (اطلاعات اساتید بزرگوار در حال تکمیل است)

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سکینه آخوند استادیارتفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن
علی آدمی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشیار روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
وحید آرایی سیاسی استادیار گروه مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
ابراهیم آقامحمدی تاریخ استادیار گروه تاریخ عضو هیات علمی دانشگاه اراک
سید محسن آل سیدغفور علوم سیاسی و روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
پرویز احدی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی بناب، ایران
سینا احمدی مدیریت استادیار گروه مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی
حسین احمدی سفیدان الهیات و معارف اسلامی دانشیار الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
سید عباس احمدی کرج دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا
علی اخترشهر الهیات و معارف اسلامی استادیار، گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران
رضا اختیاری امیری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دکترای روابط بین الملل،عضو گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
بهناز اژدری سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، بافت، ایران
محمدرضا اسلامی زبان و ادبیات استادیار زبان و ادبیات عربی،ادبیات و علوم انسانی، شهید مدنی اذربایجان،‌ تبریز، ایران
بشیر اسماعیلی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیاروهیئت علمی گروه علوم سیاسی وروابط بین الملل،دانشگاه آزاداسلام واحد شهرضا،شهرضا، ایران
محمد مهدی اسماعیلی اندیشه سیاسی استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
اکبر اشرفی اندیشه سیاسی دانشیار گروه اندیشه سیاسی و مسائل ایران، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
محمد اقاسی جامعه شناختی مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
رضا التیامی‌نیا علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار گروه علوم سیاسی ، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج
شمس الله مریجی جامعه شناختی استاد تمام گروه علوم اجتماعی ؛دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری؛دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
رحمت اله امیراحمدی جامعه شناختی استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
سروش امیری سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
نرگس انصاری ادبیات عربی دانشیار: زبان و ادبیات عربی دانشگاه امام خمینی
رضا انواری ارتباطات استادیار ارتباط گروه تبلیغ و معارف المصطفی ص
محمدمهدی باباپور دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی(رییس دانشکده الهیات شهید بهشتی)
عسکر بابازاده اقدم زبان و ادبیات دانشیارزبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.
علی باصری جامعه شناختی دانشگاه آزاد
علی باقری دولت آبادی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استاد روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه یاسوج ، ایران.
عبدالرضا بای علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مدیر گروه علوم سیاسی و استادیار گروه علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران
محمد بختیاری تاریخ استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
عباس بخشنده بالی فلسفه دانشیار فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
حسن بشیر ارتباطات، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استاد تمام ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق(ع)
رسول بلاوی زبان و ادبیات استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
مسعود بهرامیان تاریخ پژوهشگر تاریخ اسلام
سجاد بهرامی مقدم علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
غلامرضا بهروزی لک سیاسی استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع قم ایران
غلامحسین بیابانی ارتباطات، رسانه و هنر دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
سعیده بیرجندی ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
احمد بیگلری سیاسی استادیار، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
جمال بیگی حقوق دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
نعیمه پراندوجی زبان و ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد
ناصر پورحسن سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشیارعلوم سیاسی، گروه علوم سیاسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
علیرضا پورشبانان ارتباطات، رسانه و هنر دانشیار دانشکده دانشگاه تهران
محمد پورقربان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران.
کمال پولادی الهیات و معارف اسلامی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران
بیژن پیروز علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا پیروزمند ارتباطات، رسانه و هنر عضو هیات علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم و استادیار مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مسلم پیری زمانه اقتصاد و مدیریت دکترای مدیریت، برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
قاسم ترابی دانشیارگروه روابطبین الملل، واحدهمدان ،دانشگاه آزاداسلامی، همدان، ایران.
یوسف ترابی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین
محمدصالح تسخیری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران و دانشگاه قم
عباس تقوائی فلسفه گروه معارف اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
حسین تک تبار فیروزجائی زبان و ادبیات دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
محمد علی توانا سیاسی دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه شیراز
مرتضی توکلی سیاسی دانشیار جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رشید جعفرپور علوم سیاسی و روابط بین‌الملل عضو هیات علمی و معاونت مدیرکل فرهنگی وزارت علوم و تحقیقات و فن­آوری
مهدی جعفری پناه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دکترای روابط بین الملل. دانشکده مطالعات روابط بین الملل. دانشگاه جامیا ملیا، دهلی نو ، هند.
حسین جلائی نوبری الهیات و معارف اسلامی سطح چهار حوزه، دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
خدیجه جلالی‌دیباجی ادبیات عربی دکتری زبان و ادبیات عرب
زهرا جمشیدی ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری. سبزوار ایران
محمد حسین جمشیدی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
کیامرث جهانگیر جامعه شناختی استادیار (بازنشسته) گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران. نماینده دانشگاه تهران در کمیسیون تخصصی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
محمدجعفر جوادی ارجمند علوم سیاسی و روابط بین‌الملل عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
محمدرضا جواهری الهیات و معارف اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید چهرآزاد شهرزیبا- بولوار تعاون- خیابان سرو- سرو چهارم- پلاک 18- واحد ۵
سیروس حاجی زاده علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشکده مطالعات بین‌الملل، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.
روژان حسام قاضی جامعه شناختی استادیار علوم سیاسی ، گروه علوم سیاسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رباط کریم ، ایران
خدیجه حسین زاده باردئی تفسیر قرآن دانش آموخته‌ی سطح 4 تفسیر تطبیقی، جامعه الزهراء سلام الله علیها، قم، ایران
سید بهشید حسینی ارتباطات، رسانه و هنر استاد تمام گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران
سیدجواد حسینی دانشگاه امام صادق دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
عبداله حسینی زبان و ادبیات استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فاطمه سادات حسینی قرآن و حدیث استادیار، گروه الهیات، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران
محمد حقی اندیشه سیاسی پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی ص
حمید حکیم علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
سمیه حمیدی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
وحید حیاتی دانشکده صدا و سیما – قم
ماشا الله حیدرپور هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مهدیه حیدری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران.
کریم خانمحمدی فرهنگ و تمدن گروه ارتباطات و فرهنگ,'دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
زهرا خزاعی راوری بخش زبان های خارجیُ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمانُ کرمان ایران
علی خضری عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس- بوشهر
علی راد الهیات و معارف اسلامی دانشیار معارف اسلامی، پردیس فارابی( دانشکدگان فارابی )، دانشکده الهیات، قم ، ایران .
محمد رجبی سیاسی استادیار علوم سیاسی، گروه امنیتی و اجتماعی، پژوهشکده امنیتی، انتظامی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران.
هما رحمانی ادبیات عربی استادیار معارف و تربیت اسلامی، دانشگاه فرهنگیان واحد تبریز، تبریز، ایران
حسین رحمانی تیرکلایی قرآن و حدیث دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
سید مهدی رحمتی الهیات و معارف اسلامی استادیار گروه الهیات دانشگاه گنبد کاووس
حسن رحیمی(روشن) علوم سیاسی و روابط بین‌الملل عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بو علی سینا
محسن ردادی انقلاب اسلامی استادیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رقیه رستم پور ملکی ادبیات عربی استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا
محسن رستمی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل عضو هیئن علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
احمد رشیدی سیاسی دکترای علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
محسن رفعت تفسیر قرآن استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، قم، ایران.
حسین رفیع علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشیار علوم سیاسی(روابط بین الملل)، دانشگاه مازندران ، مازندران، ایران.
محمدرضا رفیعی دولت آبادی رسانه گروه علوم سیاسی دانشکده عقیدتی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین تهران ایران
رشید رکابیان سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه ایت الله بروجردی
محمدرضا رنجبر سیاسی استادیار گروه معارف اسلامی،‌ دانشگاه پیام نور، تهران ایران
احمد رهدار سیاسی مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم
غفار زارعی سیاسی استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.
نسا زاهدی سیاسی استادیارعلوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.
سیدهادی زرقانی عضو هیات علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب زمانی محجوب تاریخ دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ، قم، ایران
پیمان زنگنه سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
هادی زینی ملک آباد قرآن و حدیث گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
تورج زینی وند ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
عادل ساریخانی استاد تمام، حقوق جزا، دانشگاه قم
سجاد ستاری سیاسی استادیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران
علی اصغر ستوده خاورمیانه و مطالعات جهان اسلام مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج
حسن سرباز زبان و ادبیات عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
سیدابراهیم سرپرست سادات فرهنگ استادیار، پژوهشکده فرهنگ پژوهی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
حمید سعیدی جوادی استادیار دانشگاه آزاد مشهد
فاطمه سلطان محمدی تفسیر قرآن سطح چهار علوم و معارف قرآن
غلامعلی سلیمانی سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سیدمهدی سهیلی‌مقدم اقتصاد و مدیریت دکترای اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد اطلاعات، دانشکده اقتصاد، دانشگاه فدرال جنوبی ، روستوف-نا-دنو ، فدراسیون روسیه.
محمدعلی سوادی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سیدکاظم سیدباقری سیاسی دانشیار، گروه سیاست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.
راضیه سادات سیدخراسانی تفسیر قرآن استادیار، گروه آموزش معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889- 14665، تهران، ایران.
عبدالرضا سیف ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران
رضا سیمبر سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه گیلان، ایران.
نوری سادات شاهنگیان دانشکده الهیات ،دانشگاه الزهرا (س) ، تهران -ایران
محمد شجاعیان سیاسی دانشیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.
روح الله شریعتی فقه و اصول عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مجتبی شریعتی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج
مسعود شریفی فر زبان و ادبیات دانشیار زبان‌‌های خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اصغر شعاعی قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معرف قرآن کریم
عادل شعبانی مقدم تاریخ دکتری تاریخ و مدرس دانشگاه - دانش آموخته دکتری، تاریخ ایران بعد از اسلام، تاریخ، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان. گرایش‌های
جواد شعرباف خاورمیانه و مطالعات جهان اسلام استادیار مطالعات غرب آسیا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن شمسینی غیاثوند سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، تاکستان،ایران
شهاب شهیدانی تاریخ استادیار، گروه تاریخ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
علی شیرخانی سیاسی استاد گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
رضا شیرزادی سیاسی هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مرتضی شیرودی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران
ضیاءالدین صبوری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل رئیس انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل
علی صفری تفسیر قرآن گروه آموزشی تفسیر- دانشگاه علوم قران و حدیث شهر ری
غلامرضا ضابط پور سیاسی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران
دانا طالب پور ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیده فاطمه طباطبائی فقه و حقوق دانشیار، گروه الهیات، دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
سمیه سادات طباطبایی زبان و ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد
صمد ظهیری استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی ، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ، ایران
رحمت عباس تبار عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
مهدی عباس زاده فتح آبادی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشیار، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصیب عباسی مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه گلستان
مجتبی عطارزاده گروه دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
مرتضی علویان سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر،ایران.
سیدضیاءالدین علیانسب قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه حضرت معصومه س
محمود علیپور گرجی اندیشه سیاسی هیأت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی
حسن علی یاری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل عضو هیات علمی
محمدجواد عنایتی راد الهیات و معارف اسلامی، فقه و حقوق عضو هیات علمی معارف دانشگاه فردوسی مشهد
عیسی عیسی زاده فلسفه عضو هیئت علمی الاهیات اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، قم، ایران.
خلیل غفاری جامعه شناختی استادیار گروه علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی
محمد غفوری فر زبان و ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، ایران
سعید فرامرزیانی ارتباطات، رسانه و هنر، جامعه شناختی استادیار دانشگاه و پژوهشگر
مهدی فرجی تاریخ استادیار تاریخ و عضو هیئت علمی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
آرمان فروهی تاریخ استادیار گروه ایرانشناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه میبد،میبد،ایران.
حجت اله فسنقری ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حمیم سبزواری
مصطفی فضایلی حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم.
محمود فلاح فقه و اصول استادیار فقه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمد فولادی ‎وندا جامعه شناختی گروه جامعه شناسی موسسه امام خمینی
محمدرضا قائدی سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران
بهزاد قاسمی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
رعنا قاسمی الهیات و معارف اسلامی مدرس دانشگاه ازاد اسلامی، گروه معارف اسلامی
کاوه قدمی مدیریت دکتری رشته مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سعید قربانی سیاسی مدیر گروه مطالعات تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی
زهره قربانی مادوانی ادبیات عربی دانشیار ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی
میثم قهرمان علوم تربیتی و روانشناسی استادیار پژوهشی گروه مطالعات تاریخی انقلاب اسلامی (وابسته به مرکز اسناد انقلاب اسلامی)، ایران
بهاء الدین قهرمانی نژاد شایق الهیات و معارف اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
نورالله قیصری سیاسی استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
جواد کارخانه استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
اسماعیل کاظم پور علوم تربیتی و روانشناسی دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
حجت کاظمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمود کاظمی علوم تربیتی و روانشناسی دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه زنجان
سبحان کاوسی زبان و ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد
داود کریمی پور اقتصادی دانشگاه عالی دفاع ملی
حسین کریمی فرد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز،ایران
حبیب کشاورز زبان و ادبیات استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، سمنان، ایران
هادی کشاورز جامعه شناختی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
گارینه کشیشیان سیرکی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ابراهیم کلانتری فرهنگ و تمدن دانشیار گروه تاریخ، تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
فاطمه کلاهچیان ادبیات فارسی دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
جواد کیانی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
نجمه کیخا سیاسی استادیار علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مجتبی گراوند تاریخ استادیار گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
نجف لک زایی سیاسی استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ ، تمدن و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقر العلوم (ع)، قم، ایران.
طاهره ماهروزاده تفسیر قرآن استادیار، گروه تفسیر و علوم قرآن، جامعه المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، قم، ایران
محمد تقی مبشری الهیات و معارف اسلامی، قرآن و حدیث هیات علمی دانشکاه فرهنگیان
علی محسنی اندیشه سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
فریده محمدعلی‌پور علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
نجات محمدی فر سیاسی استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
رضا محموداوغلی سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
سید زکریا محمودی رجا علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی محمودی قهساره سیاسی دانشگاه پیام نور
محمد محمودی کیا علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
فاطمه مدرسی ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
امیرحسین مرادپوردهنوی سیاسی استادیارعلوم سیاسی گروه معارف اسلامی دانشکده علوم پزشکی سیرجان ،سیرجان،ایران
ایوب مرادی زبان و ادبیات عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
علی مرادی جامعه شناختی دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران.
حسین مسعودنیا علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
مسعود مطلبی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار گروه علوم سیاسی ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، استان گلستان
مسعود مطلبی استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
حسین مطلبی کربکندی الهیات و معارف اسلامی گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان استان تهران
فرشته معتمد لنگرودی قرآن و حدیث پژوهشگر پسادکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه الزهراء(س) تهران ایران
علی ملکی سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تفرش ، تفرش، ایران / استاد مدعو جامعه المصطفی
مصطفی منتظری استادیار گروه حقوق، الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، گرگان، گلستان، ایران
مجید منهاجی تاریخ دکتری تاریخ اسلام، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
امید مهدیه اقتصاد و مدیریت استادیار مدیریت، دانشگاه زنجان، ایران
حجت مهکویی سیاسی گروه جغرافیای سیاسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
سیدمحمد رضا موسوی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
سید احمد موسوی باردئی الهیات و معارف اسلامی استاد یار گروه معارف موسسه آموزش عالی فخررازی و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم
سیدجلال موسوی شربیانی سیاسی استادیار علوم سیاسی، گروه معارف اسلامی، دانشکده هنرهای چندرسانه ای، دانشگاه هنراسلامی ، تبریز، ایران
سیدجواد میرخلیلی الهیات و معارف اسلامی عضو هیأت علمی گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران). تهران. ایران
سید علی اصغر میرخلیلی استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز
علیرضا نائیج علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دکتری روابط بین الملل، عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم، ایران
احمد نادری جامعه شناختی استادیار مردم شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابراهیم نامداری ادبیات عربی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران
علی نجات بخش اصفهانی اقتصاد و مدیریت دانشیار گروه تمدن و مدیریت در اسلام مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)، قم، ایران. (دکترای مدیریت و دکترای علوم قرآن
مجید نجات پور جامعه شناختی استادیار علوم سیاسی، گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین ع، تهران، ایران
محسن نصر اصفهانی سیاسی استادیار گروه معارف ،؛ دانشگاه پیام نور ؛ تهران ؛ ایران
رضا نصیری حامد سیاسی استایار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علی اشرف نظری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
فاروق نعمتی ادبیات عربی، زبان و ادبیات مریوان- بعد از پلیس راه- دانشگاه پیام نور مرکز مریوان
محمدجواد نوروزی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشیار علوم سیاسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران.
رسول نوروزی فیروز علوم سیاسی و روابط بین‌الملل عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید مهدی نوری کیذقانی ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری
جاسب نیکفر علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
سید محمود هاشمی اقتصاد و مدیریت استادیار،مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
شهناز هاشمی ارتباطات، رسانه و هنر گروه علوم ارتباطات/ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مهدی هدایتی شهیدانی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان
سید کامران یگانگی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
محمد یوسفی جویباری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل استاد یار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، ایران
 


ورود اطلاعات سازمانی داوران در سامانه

دکترمحمد بصیری صدر: دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر بهناز اژدری: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
دکتر علی باقری دولت آبادی
: استادیار ، گروه علوم سیاسی ، دانشگاه یاسوج
دکتر محمد بختیاری
: استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی
دکتر سیروس حاجی‌زاده
: دکتری مطالعات منطقه‌ای و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر سمیه حمیدی: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد
دکتر حسن رحیمی(روشن): عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بو علی سینا
دکتر محسن رفعت: استادیار دانشگاه حضرت معصومه س
دکتر غفار زارعی: استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد.
دکتر نسا زاهدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه مفید قم
دکتر حبیب زمانی‌محجوب: معاون پژوهش پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق
دکتر رعنا قاسمی: مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی
دکتر محمود کاظمی: استادیار گروه روان شناسی دانشگاه زنجان
دکتر علی ملکی: استادیاردانشکده معارف اسلامی دانشگاه تفرش
دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر مسعود شریفی فر: دانشیار زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر زهرا خزاعی راوری: استادیار زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر سید محمد علی تقوی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مسعود بهرامیان: دکتری تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم
دکترمسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دسته‌بندی داوران

فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی باتوجه به هویت میان رشته ای و داوری‌های تخصصی، اساتید داور خود را در مجموعه‌های زیر دسته‌بندی نموده است:

قرآن و حدیث
کلامی و فلسفی
جامعه شناختی
مسائل فرهنگی
تاریخی
سیاسی
روابط بین الملل
امنیتی/نظامی
اقتصادی و مدیریتی 
رسانه و هنر
ادبیات فارسی و عربی
فقه و حقوق
آینده پژوهی
غیره