ارتقای جایگاه فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی در موسسه استنادی جهان اسلام(ISC)

نویسندگان و داوران گرانقدر فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی!

سلام علیکم؛

ضمن تشکر از محققین ، پژوهشگران، نویسندگان محترم و داوران گرانقدر، به استحضار می‌رساند که فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی در نهمین دوره  خود در سال 1400 توانسته است جایگاه خود را در موسسه استناد دهی جهان اسلام ارتقاء دهد.

با تشکر
مدیر داخلی فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی
سیدمهدی سهیلی مقدم