بسم الله الرحمن الرحیم

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد، کاندیدای مقالات شماره فصل پاییز سال 1402فصلنامه از قرار ذیل خواهد بود. بدیهی است مقالات پس اخذ تأییدات از هیئت داوران و طی نمودن مراحل آماده‌سازی جهت انتشار بر روی سایت نشریه قرار خواهند گرفت. تاکید می‌گردد هیچ الزامی برای پذیرش نهایی مقالات لیست شده در این خبر وجود نخواهد داشت، بدیهی است پذیرش مشروط به تکمیل فرآیند انتشار از جمله هزینه ارزیابی و پذیرش که مبلغ ششصد هزارتومان خواهد بود.

1511 تبیین الگوی مدیران جهادی در تحقق امنیت و وحدت جامعه اسلامی (مورد مطالعه: شهید قاسم سلیمانی)
1544 کاربست نظریه کرین‌ برینتون در انقلاب‌های 2011م کشورهای عربی (مطالعه موردی لیبی و یمن)
1535 تحلیل نقش جمهوری اسلامی ایران در شکست گروه تروریستی داعش بر اساس رهیافت محور مقاومت
1521 اعتبار یابی کتب دین و زندگی دوره دوم متوسطه بر اساس شاخص هایی مکتب تربیتی شهید حاج قاسم سلیمانی
1562 تبیین سیاست خارجی ترکیه در قبال منازعه حماس – رژیم صهیونیستی (در سال 2023)
1530 واکاوی رفتارهای جمعی جماعت داعش بر اساس نظریه آگ‌برن و نیم‌کوف
1477 بازتاب بیداری اسلامی در اشعار مصطفی صادق رافعی
1438 بررسی مقاومت و مصالحت دولت‌های شیعی مرشدآباد با انگلیسی‌ها
1470 زمینه‌های سیاسی- اجتماعی تقویت و توسعه جبهه‏ ی مقاومت در آمریکای لاتین (موردپژوهی ونزوئلا)
1485 الگوی رفتاری جنبش های اسلامی شیعیان در عراق معاصر؛ همجوشی یا شکاف

باتشکر
مدیر داخلی فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی
سیدمهدی سهیلی مقدم