جناب آقای دکتر مجتبی زارعی

انتصاب جناب عالی بعنوان سردبیری فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی را تبریک می‌نماییم. امید است حضور جنابعالی دراین مسئولیت بعنوان استادی ولایتمدار با کوله باری از تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش فصلنامه خواهد بود. دوام توفیقات و مزید عزت و سلامت جناب عالی را از جهاندار جان آفرین مسالت دارد. 

با تجدید احترام
مدیر داخلی فصلنامه بیداری اسلامی
سید مهدی سهیلی مقدم