نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دبیر آموزش و پرورش و مدرس غیرموظف دانشگاه پیام نور واحد الوان، ایران.

چکیده

در این پژوهش با توجه به اهمیت شناسایی فتنه و راه های مقابله با آن، سعی شده است تا بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شوند. این پژوهش بر مبنای پارادایم کیفی و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا صورت گرفته، داده های موردنیاز برای این پژوهش، با استفاده از جستجوی موضوعی لغت "فتنه" در بین بیانات رهبر معظم انقلاب، نمایه شده در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شامل 124 فیش بدست آمد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Maxqda10 و با روش کدگذاری تحلیل شدند و در نهایت نمودار حاصل با نرم افزار MindMapper 2008 ترسیم گردید. نتایج حاصل نشان داد که داده‌های حاصل از تجزیه و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را می توان در 8 مقوله ی کلی به شرح ذیل طبقه بندی نمود: معناشناسی فتنه، هدف از ایجاد فتنه، راه ها و ابزارهای ایجاد فتنه، ریشه های فتنه، وظایف، تکالیف و روش های مقابله با فتنه، انتقلاب و فتنه، فتنه 88، مباحث اخلاقی و فتنه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Supreme Leader’s content analysis in the field of intrigue: Aqualitative study

نویسنده [English]

  • Ali Abdolkhani

MA in educational research, teacher education and non-executive director PNU Unit Alvan, Iran.

چکیده [English]

 
In this study, considering the importance of identifying intrigue and ways to deal with it, we have tried to express the leader in the field of intrigue has been studied and analyzed. The study, based on the paradigm of qualitative content analysis was conducted using data required for this study, using the subject search term “sedition” in the statements of the Supreme Leader, indexed on the website of the Office for Preservation of the Prophet Grand Ayatollah Khamenei including plug 124, respectively. The data were analyzed using software coding and Maxqda10 and eventually drawn diagram of the software Mind Mapper 2008. The results showed that expression analysis data from the Supreme Leader Khamenei can be classified in eight general categories as follows: semantics intrigue, the purpose of intrigue, ways and means to create intrigue, root by intrigue, tasks, assignments and methods to deal with sedition, revolution and sedition, seditious of 1388, moral issues and intrigue.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intrigue
  • The Supreme Leader
  • Software Maxqda
  • Intrigue of 1388
ادیب حاج باقری، محسن، پرویزی، سرور، و صلصالی، مهوش. (1389). روشهای تحقیق کیفی. تهران: بشری.
استراوس، انسلم، و کوربین، جولیت. (1390). مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینه ای. ترجمه ابراهیم افشار، تهران: نی.
السحمرانی، اسعد. (1386). آئین نبوی (ص) در ریشه کنی فتنه ها. اندیشه تقریب، 11، 31-40.
بازرگان، عباس. (1389). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
حسینی سرشت، سیدمحمدصادق. (1389). درآمدی بر شناخت مفاهیم اخلاق سیاسی؛ فتنه در بیان امام علی (ع). اخلاق، 93-132.
دشتی، محمد. (1380). ترجمه نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. قم: لاهیجی.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)، (1394). فتنه[آرشیو موضوعی]. بازیابی شده در 19خرداد 1394، از: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1357
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)، (1394). فتنه88[آرشیو موضوعی]. بازیابی شده در 19خرداد 1394، از: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2174
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)، (1394). فتنه‌‌‌ حزب خلق مسلمان[آرشیو موضوعی]. بازیابی شده در 19خرداد 1394، از: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=3869
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)، (1394). فتنه‌‌‌ سازی [آرشیو موضوعی]. بازیابی شده در 19خرداد 1394، از: http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1077
ذوفقاری، شهاب الدین و جاوری، محمدجواد. (1391). افشای طرح های ایجاد فتنه در قرآن کریم. کاوشی نو در معارف قرآنی، 48-23.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1412 ه.ق). المفردات فی غریب القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی. بیروت: دارالعلم دارالشامیه.
شادمان فخرآبادی، اعظم. (1393). بررسی ابعاد فتنه و برخورد امام علی (ع) با فتنه گران. بصیرت و تربیت اسلامی، 28(11)، 125-143.
شاه علی، احمدرضا. (1390). محرک های اجتماعی پیشبرد فتنه در جنگ نرم از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام). مطالعات قدرت نرم، 191-163.
شریفی ریگی، محمد. (1393). فتنه و علل فتنه ها. رشد آموزش معارف اسلامی، ص. 58-56.
صالحی، هاشم. (1381). رهگشای انسانیت، سخنان گهربار حضرت رسول اکرم (ص). قم: گلستان ادب.
ضیغمی، رضا، باقری نسامی، معصومه، حق دوست اسکویی، سیده فاطمه، و یادآور نیکروش، منصوره. (1387). تحلیل محتوا. فصلنامه پرستاری ایران، 52-41.
عمید، حسن. (1350). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.
لوینز، آن، و سیلور، کریستیانا. (1389). راهنمای گام به گام استفاده از نرم افزار MAXqda2 در تحقیق کیفی. ترجمه ابوالفضل رمضانی، تهران: جامعه شناسان.
محمدی، بیوک. (1387). درآمدی بر روش تحقیق کیفی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 Maykut, P., & Morehouse, R. (2005). Beginning Qualitative Research: A Philosophic and Practical Guide. London: The Falmer Press.