مقاله پژوهشی
چالشهای مقاومت از منظر قرآن کریم
چالشهای مقاومت از منظر قرآن کریم

سید محسن آل نبی؛ محمد صادق یوسفی مقدم

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 7-26

چکیده
  مقاومت از مفاهیم محوری قرآن است که میدان معنایی گسترده‌ای در کلام وحی دارد. سه دسته از آیات با مدلول لزوم مقاومت، تبیین پیامدهای مثبت مقاومت و ارائه چالش‌های فراروی مقاومت قابل شناسایی است. این پژوهش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آسیب شناسی تداوم جنبش های دینی در حوزه تعامل امت با امام از منظر قرآن کریم
آسیب شناسی تداوم جنبش های دینی در حوزه تعامل امت با امام از منظر قرآن کریم

مجتبی مهدوی مهر

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 27-45

چکیده
  تداوم و بقای حکومت ها، با چالش ظهور آسیب ها مواجه است. یکی از مشکلات، عارض شدن آسیب از ناحیه مردم است. آسیب های نشات گرفته از امت در حکومت های الهی، جنبه های متعددی دارد که جنبه تعامل آنان با رهبر از اهمیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی معناشناختی« ارتجاع» در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
بررسی معناشناختی« ارتجاع» در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

سیدحسین علیانسب؛ سیدجلال موسوی شربیانی؛ محمد سبحانی یامچی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 47-70

چکیده
  ارتجاع یک مفهوم نسبی است که پیوسته برای انقلاب اسلامی و همه مبارزات ضد استعماری به کار می رود؛ اما رهبران انقلاب اسلامی این مبارزات را تحولات مثبت و ضد ارتجاع می دانند. پژوهش حاضر این پرسش را مورد توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیش زمینه های گسترش نظام مند دین پژوهی در جهان اسلام
پیش زمینه های گسترش نظام مند دین پژوهی در جهان اسلام

عبدالمجید مبلغی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 71-93

چکیده
  مساله این پژوهش، مطالعه زمینه های منجر به بیداری دانشی با توجه به ظرفیت های تاملات دین پژوهانه است. بر این اساس نوشتار به چگونگی مواجهه ای موثر و بارور میان علوم دینی و انسانی می پردازد (مسأله). روش نوشتار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جمهوری اسلامی ایران و لزوم اتخاذ راهبردِ تأمین مذاهب اسلامی در راستای مهار جریان تکفیر و افراط‌گرایی
جمهوری اسلامی ایران و لزوم اتخاذ راهبردِ تأمین مذاهب اسلامی در راستای مهار جریان تکفیر و افراط‌گرایی

علیمحمد حیدرسرلک؛ سید رسول حسینی کوهستانی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 95-114

چکیده
  با نظر به رسالت ذاتی جمهوری اسلامی ایران در تحقق امت واحده اسلامی از سویی و تلاش روز افزون قدرت‌های امپریالیست در جهت سد راه رسالت مذکور - با تقویت راهبرد تقابل شیعه و سنی و شعله‌ور ساختن حربه تکفیر در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تجلّی بیداری اسلامی در شعر معاصر لبنان (مطالعه موردی: شعر مصطفی غلایینی)
تجلّی بیداری اسلامی در شعر معاصر لبنان (مطالعه موردی: شعر مصطفی غلایینی)

اسماعیل نادری؛ محمدمهدی روشن چسلی؛ فاروق نعمتی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 115-139

چکیده
  مصطفی غلایینی از شخصیت‌های برجسته‌ی معاصر در قرن بیستم است که علاوه بر پژوهش در مسائل زبانشناسی و علم نحو، اشعار زیبایی را هم به رشته نظم کشیده که به روشنی، اندیشه‌ها و آراء سیاسی- اجتماعی وی را بازتاب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خیزش مجدد گفتمان راست افراطی در اروپا و تقابل با مسلمانان در عصربیداری اسلامی
خیزش مجدد گفتمان راست افراطی در اروپا و تقابل با مسلمانان در عصربیداری اسلامی

مهدی محمدنیا؛ محمود علیپور گرجی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، صفحه 141-167

چکیده
  خیزش مجدد گفتمان راستافراطی، یکی از مهمترین چالش هایی است که امروزه کشورهای اروپایی با آن مواجه هستند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر خیزش مجدد گفتمان راست افراطی بر زندگی اجتماعی مسلمانان اروپا می باشد. ...  بیشتر