نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی،‌ تهران، ایران و عضو گروه پژوهشی مطالعات قرآنی تمدن

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. و عضو گروه پژوهشی مطالعات قرآنی

چکیده

مطالعه وعده قرآنی فساد و چگونگی بروز و ظهور آن در فضای تاریخی و تمدّنی قوم بنی‌اسرائیل، می‌تواند تصویر و تحلیل برجسته‌تری از ماهیّت، موقعیّت و فرجام دولت صهیونیست اسرائیل را تبیین و پشتوانه علمی جبهه مقاومت را تقویت نماید. (مسئله) این مقاله با بهره‌گیری از رهیافت تدبّری؛ با تاکید بر پیوستگی آیات و تحلیل دلالت‌های ظاهری موجود در متن سیاق، به چینش زمانی آیات و تبیین چگونگی وقوع سرکوبی فساد بنی‌اسرائیل در آخرالزمان، توسط «أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ» می پردازد. (روش) مقاله احتمال وقوع یکی از دو فساد این قوم در زمان معاصر را قویتر از دیگر احتمالات می داند. طبق روایات و دلایل مطرح شده در این نوشتار، زنجیره متوالی ماجراهای فساد بنی‌اسرائیل و «علوّ کبیر» ایشان در آخرالزمان، در اواخر دوران غیبت کبری و منتهی به ظهور امام عصرعج خواهد بود. مصداق «أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ»، یاوران امام زمان عج هستند که در فراگرد سرکوبی فساد بنی‌اسرائیل، به این وعده الهی تحقّق می بخشند. (یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Qur'anic promise of destruction of Zionism relying on the verses at the beginning of Surah Al-Isra -the children of Israel-

نویسندگان [English]

 • alireza sharif 1
 • seyyed hassan vaghrfi 2

1 Ph. D in Quran and Hadith Studies, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Master's degree in Industrial Engineering - System Management and Productivity, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the early verses of Surah Al-Isra (the children of Israel chapter) has been referred to two corruptions of the children of Israel.

In verses from Surah Ma'idah (the table spread), a group of true jewish believers are excluded from the rest.

But many of them insist on corruption and incitement to war which, of course, their attributes correspond the Zionist government.

The article deals with the chronological order of the verses and describing how the repression of the corruption of the children of Israel occurred in the apocalypse by "uli ba-sin shadidin" -those of strong (severe) power/might- using a kind of contemplation method; that is paying attention to the continuity of the verses of the Qur'an and analyzing the apparent implications contained in the text of the verses sequentially and finally, knows the probability of the occurrence of one of the two corruptions of this people in contemporary period stronger than other probabilities.

According to the narrations and reasons presented in this article, the successive chain of adventures of corruption of the children of Israel and their great insolence in the apocalypse will be at the end of the period of the great absence and leading to the advent of Imam Mahdi -May God Almighty hasten his honorable return.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Holy Qur'
 • an
 • the end of time
 • Jews
 • Zionism
 • the corruption of the Israelites
 1. قرآن کریم. ترجمه مرحوم فولادوند
 2. انصاری زنجانی، ابراهیم. (بهمن1350). «پیشگویی قرآن از شکست نهایی اسرائیل». ماهنامه مکتب اسلام، سال سیزدهم، شماره 1، 1391 هـ .ق. صص 47 ـ 48 
 3. انصاری زنجانی، ابراهیم. (دی1350). «پیشگویی قرآن از شکست نهایی اسرائیل». ماهنامه مکتب اسلام، سال دوازدهم، شماره 12، 1391 هـ .ق. ص54
 4. بحرانى، سید هاشم بن سلیمان‏. (1415). البرهان فی تفسیر القرآن. (چاپ اول). قم:‏ مؤسسه بعثه 
 5. حسن بن علىع. (1409). التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن بن علی العسکری ع‏. قم: مدرسة الإمام المهدی عج
 6. حسن زاده، حسن. راستگو فر، محمد. خوش فر، محسن. (1441) «گونه‌های تأویل در روایات با تأکید بر روایات تفسیری صادقینع». فصلنامه مطالعات قرآنی، تابستان 1399، سال یازدهم، شماره 42. ص341
 7. حسینی‌خامنه، سیدعلی (18 شهریور 1394). دیدار با اقشار مختلف مردم [بیانات سایت]https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30716  
 8. حسینی‌خامنه، سیدعلی (6 بهمن 1393). دیدار با آقای احمد جبرئیل دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین [اخبارسایت] www.khamenei.ir/news-content?id=28794 
 9. حلى، حسن بن سلیمان بن محمد. (1421). مختصر البصائر. قم‏: مؤسسة النشر الإسلامی‏ ‏
 10. خزاز رازى، على بن محمد. (1401). کفایة الأثر فی النصّ على الأئمة الإثنی عشرع. قم‏: نشر بیدار‏
 11. خوشدونی، مهدی. منتظرزاده، مجید. (1441). «بازنگاهی تحلیلی به فرجام بنی اسرائیل در آخرالزمان با بررسی تطبیقی آیات 4 تا 7 سوره اسراء». فصلنامه مشرق موعود. 1399 هـ.ش. شماره53. صص 45ـ 69
 12. رضایی کهنمویی، علی. (1439). «مفاد آیات وعید بنی‌اسرائیل در سوره اسراء». دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث. 1397 هـ.ش. شماره23. صص 225ـ 249
 13. سید قطب‏. (1425). فى ظلال القرآن‏. (چاپ سی و پنجم). بیروت- قاهره:‏ دارالشروق‏
 14. شریف، علیرضا. مطهری نژاد، سید مجید. همتی، یوسف. (1443)«ارزیابی دیدگاه مفسران در وقوع فساد و سرکوبی بنی‏اسرائیل قبل از اسلام». فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، دوره سیزدهم، تابستان 1401 هـ.ش، شماره 50، صص 85 ـ 104
 15. صفار، محمد بن حسن. (1404). بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى الله علیهم‏‏. (چاپ دوم). قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی‏
 16. طباطبایى، سید محمد حسین‏. (1390). المیزان فی تفسیر القرآن. (چاپ دوم). ‏ بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات‏
 17. طبرى ابو جعفر محمد بن جریر. (1412). جامع البیان فى تفسیر القرآن‏. (چاپ اول‏). بیروت‏: دار المعرفه‏
 18. طبرى آملى صغیر، محمد بن جریر بن رستم‏. (1413). دلائل الإمامة. قم‏: نشر بعثت، قسم الدراسات الإسلامیة مؤسسة البعثة ‏
 19. عاملی، سید جعفر مرتضی.(1426). الصحیح من سیرة النبی الاعظم‌ص. قم: انتشارات دارالحدیث‏
 20. عیاشى، محمد بن مسعود.(1380). تفسیر العیّاشی‏، تهران: چاپ علمیة
 21. غلامی، سعید. مودب، سیدرضا. ربیع نتاج، سید علی اکبر. (1439). «واکاوی تفسیری آیات سوره اسراء درباره فساد بنی‌اسرائیل با تکیه بر عدم ترادف در ترکیب وصفی «عبادا لنا»». فصلنامه مطالعات تفسیری. 1397 هـ.ش. شماره34. صص 79 ـ 96
 22. فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى‏. (1415). تفسیر الصافی‏. (چاپ دوم). تهران: مکتبة الصدر
 23. قمى، على بن ابراهیم. (1404). تفسیر قمى. قم: مؤسسه دار الکتاب‏
 24. قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا. (1409). تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب‏. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات
 25. کلینى، محمد بن یعقوب‏. (1407). الکافی. تهران‏: دار الکتب الإسلامیة
 26. مجلسى، محمد باقر. (1403). بحار الأنوار. بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏
 27. مغنیه، محمدجواد. (1424). تفسیر الکاشف. قم: دار الکتاب الإسلامی‏
 28. نحاس، احمد بن محمد. (1421). اعراب القرآن. (چاپ اول). لبنان- بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون
 29. نعمانی، ابن أبی زینب محمد بن ابراهیم‏. (1397). الغیبة. ‏ تهران‏: نشر صدوق
 30. همایون، محمد هادی. (1432). تاریخ تمدن و ملک مهدویعج. (چاپ اول). تهران: دانشگاه امام صادقع و پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی