دیپلماسی علم و فناوری و الهام بخشی اسلامی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران
دیپلماسی علم و فناوری و الهام بخشی اسلامی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

وحید آرایی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 95-116

چکیده
  دیپلماسی علم و فناوری مفهوم نوینی است که از علم، نوآوری و فناوری در دیپلماسی برای تقویت گفتگو و همکاری بین ملت‌ها، افراد و سازمان‌ها به منظور توسعه روابط بین‌المللی و منطقه­ای استفاده می‌کند و امروزه ...  بیشتر
حکمرانی فرهنگی انقلاب اسـلامی ایـران الهام بخش بیداری اسلامی
حکمرانی فرهنگی انقلاب اسـلامی ایـران الهام بخش بیداری اسلامی

وحید آرایی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  بیداری اسلامی جنبشی اســت که مبتنی برآگاهی و بنیاد اسلام خواهی، شکل گرفته و وقوع انقلاب اسـلامی در ایران بر فرآیند اســلامگرایی و گسترش بیداری اســلامی در جهان اسلام به‌ویژه در کشــورهای عربی تأثیر ...  بیشتر