1. نظام سازی اسلامی در دوران گذار از حکومت های غیر اسلامی
 2. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی منطقه خاور میانه
 3. بیداری اسلامی مصر و گفتمان رسانه ای جهان : تحلیل گفتمان نشریات کشورهای خارجی
 4. حضور زنان در انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آن بر بیداری اسلامی
 5. مبانی فقهی و حقوقی لزوم مشارکت سیاسی زن مسلمان در موج بیداری اسلامی
 6. تحولات ژئوپلتیک خاورمیانه و تقابل استراتژی ها
 7. مولفه های اساسی بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره)
 8. مشارکت سیاسی زنان در موج بیداری اسلامی : حق یا تکلیف ؟
 9. تحولات انقلاب اسلامی در خاور میانه و امنیت جمهوری اسلامی ایران
 10. آسیب شناسی قیام مردم بحرین؛ در قالب جنبش های اجتماعی نوین
 11. تعارضات بین قوانین موضوعه ایران و حقوق بشر
 12. رژیم صهیونیستی؛ تعامل یا تقابل؟ بررسی مستندات فقهی دیدگاه امام موسی صدر در رابطه با تعامل با رژیم صهیونیستی
 13. کاربست نماد رنگ‌ها در بیداری اسلامی مردم یمن (مطالعه مورد پژوهانه شعر شاعر نابینای یمنی «عبدالله بردونی»)
 14. رویکردهای امنیتی ایالات متحده در قبال جنبش‌های اجتماعی خاورمیانه
 15. تاثیرات بیداری اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا بر امنیت ملی ج.ا.ایران
 16. جایگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران در فضای بین الاذهانی و پسا انقلابی خاورمیانه عربی
 17. «کنشگر» و «کنش‌پذیر» در بیداری اسلامی؛ از منظر گفتمان امام خمینی
 18. تأثیر بیداری اسلامی بر اتحاد راهبردی آمریکا- اسرائیل
 19. موانع بیداری اسلامی در آیات و روایات
 20. جایگاه و نقش زنان در حکومت اسلامی در دیدگاه اما م خمینی (ره)
 21. آینده روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات خاورمیانه: ادامه همکاری اقتصادی در سایه رقاب تهای سیاسی
 22. تبیین ابعاد و مؤلفه های بیداری اسلامی و تحلیل جایگاه آن در کتابهای درسی تاریخ دوره دوم متوسطه ایران
 23. تحلیل گفتمانی بیداری اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری
 24. تأثیرِ بن لایه های انقلاب اسلامی ایران بر بیداری سیاسی، اجتماعی شیعیان لبنان
 25. راهبرد امنیتی قدرت های منطقه ای ایران، ترکیه و اسرائیل در قبال بحران سوریه (2011-2014 )
 26. تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در زمینه فتنه: یک مطالعه کیفی
 27. نقش کشورهای غربی در چگونگی شکل گیری اندیشه سلفی
 28. نگاهی تطبیقی به نقش طبقۀ متوسط جدید در ایجاد انقلاب در مصر و عربستان
 29. از کشور اسلامی تا امت اسلامی - واکاوی مفاهیم حقوقی- سیاسی جهان اسلام
 30. مقاومت و بیداری اسلامی در اشعار معروف الرصافی و محمدحسین شهریار
 31. ماهیت جنبش های اخیر خاورمیانه: اسلامی یا سکولار؟
 32. امواج بیداری و خیزش انقلابی اسلامی
 33. نقش آفرینی قطر در منطقه خلیج فارس با توجه به مناقشات اخیر خاورمیانه
 34. مبانی و مستندات " سیاست استکبار ستیزی " در دیدگاه امام خمینی ره
 35. تبارشناسی جریانهای تکفیری بررسی موردی جنبش طالبان در افغانستان
 36. انقلاب اسلامی ایران و مولفه‌های تاثیرگذار منطقه‌ای آن
 37. ژئوپلیتیک و بازیگری قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در غرب آسیا
 38. بررسی رابطه قومیت‌گرایی و سلفی‌گری در جهان عرب
 39. مطالعه تطبیقی حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مانیفست فکری جریان ملی گوروش ترکیه
 40. بیداری اسلامی در شعر معاصر یمن(مطالعه مورد پژوهش: شعر عبدالله بردونی)
 41. الزامات نظری احیای تمدن ایرانی اسلامی
 42. انقلاب یمن؛ فرصت ها و چالش های ایران بر اساس مدل راهبردی SWOT
 43. فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه
 44. تقابل سیاست خارجی ایران و عربستان در بحران یمن با روش سازه انگارانه
 45. بیداری اسلامی پیرامون لیبرالیسم؛ اشتراک ها و افتراق ها
 46. گفتمان‌سازی غرب در بهره‌گیری از؛ اتهام تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران
 47. بررسی گفتار فرقه گرایانه‌ی داعش
 48. روند ساخت نهادهای انقلابی در دولت موقت و شورای انقلاب و تاکید امام خمینی بر الگوهای اسلامی
 49. شور حسینی در شعر بیداری اسلامی بحرین
 50. ابعاد حقوقی سیاسی اعتقادی حضور ایران در سوریه
 51. مبانی نظری اقتدارگرایی در قرآن با رویکردی بر دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره بیداری اسلامی در ایران
 52. چالش های سیاسی بیداری اسلامی در جهان اسلام و راهبردهای تدافعی(wt) در مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری بررسی موردی از سال 2011 تا 2020 میلادی
 53. واکاوی جلوه‌های پایداری در شعر معاصر یمن (مطالعه موردی: شهید محمد محمود الزبیری)
 54. واکاوی تطبیق نظام معارف قرآنی در فیلم‌های سینمایی «تنگه ابوقریب» و «به وقت شام» با رویکرد بیداری اسلامی
 55. تطبیق و تحلیل مفهوم شهید و شهادت در برخی از سروده‌های سلمان هراتی و شفیق حبیب
 56. بیداری اسلامی و تاثیر آن بر ژئوپولتیک مقاومت
 57. رشد افراط گرایی و بی‌اعتمادی در غرب به عنوان مانعی در برابر بیداری اسلامی؛ تبیین ریشه‌های تروریسم در غرب بر اساس نامه‌های رهبر انقلاب اسلامی به جوانان غربی
 58. بازتفسیر هویت اسلامی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره): بیداری جامعه و وقوع انقلاب اسلامی ایران
 59. تحلیل جامعه شناختی نظام سیاسی استبدادی در دوران پهلوی
 60. نقش امارات عربی متحده در تحولات بحرین و یمن (2011-2018)
 61. فریاد خون‌ها (درنگی بر بُن‌مایه‌های پایداری در شعرِ حسن عبدالله قرشی)
 62. بررسی فرآیند بیداری اسلامی در جهان اسلام در پرتو انقلاب اسلامی ایران
 63. بررسی نقادانه اندیشه های سیاسی-اجتماعی طالبان با داعش در مواجهه با جامعه سازی اسلامی
 64. بررسی محور مقاومت و آینده نظام سلطه با استفاده از نظریه نظام جهانی
 65. بررسی و تحلیل رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به بیداری اسلامی بحرین
 66. بررسی زمینه‌های جامعه شناختی شکل گیری و قدرت یابی گروه سلفی – تکفیری داعش در عراق (2014-2003)
 67. بررسی جامعه شناختی جایگاه متفاوت اسلامگرا‌ها در وقوع انقلاب‌های معاصر (مطالعه موردی؛ جنبش انقلابی 2011 تونس و انقلاب اسلامی ایران)
 68. نقش ساختارهای سیاسی پیش از بهار عربی بر ماهیت تحولات کشورها؛(مطالعه موردی لیبی و تونس)
 69. وجوب وحدت و حرمت تفرقه در جهان اسلام از نظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مد ظله العالی)
 70. مضامین مشترک پایداری در سروده‌های سلمان هراتی و إبراهیم المقادمه
 71. بررسی و تحلیل پارادایم اساسی قرآن در بیداری اسلامی با تأکید بر نظر قرآن پژوهان معاصر
 72. بررسی تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های بیداری اسلامی با تاکید بر مفهوم اشاعه سازه انگاری
 73. مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیت
 74. معنا شناسی وحدت در قرآن و بازشناسی ارتباط آن با بیداری اسلامی
 75. تأثیر پدیده تروریسم بر بیداری اسلامی و توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای اسلامی خاورمیانه
 76. نقش آمریکا در شکل‌گیری گروه تکفیری "دولت اسلامی عراق و شام"(داعش)
 77. نقش عوامل ژئوپلتیکی در بحران نوسازی 2011- 2018 سوریه
 78. تحول درگفتمان قدرت محور مقاومت از تثبیت به توسعه قدرت با تاکید بر زنجیره هم ارزی هویت قبل و بعد از شهادت سردار سلیمانی
 79. بررسی ریشه های نگرشی- سیاسی شکل گیری جنبش انصارالله یمن برمبنای نظریه سازه انگاری
 80. بررسی جنبش های بیداری اسلامی با رویکرد آسیب شناسانه
 81. بیداری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 82. عوامل سیستمیک و دومینوی بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه
 83. بازتاب‌های سازه‌انگارانه انقلاب اسلامی ایران بر تحولات انقلابی جهان عرب
 84. ماهیت رویکرد مقابله جویانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه ( 2015- 2001)
 85. نظریه بیداری اسلامی و نظریه های رقیب؛ استنتاج بهترین تبیین در تحلیل تحولات خاورمیانه عربی
 86. النهضه و فرایند بیداری اسلامی در تونس؛ از اسلام گرایی در مبارزه تا تجربه عملی حکومت داری
 87. تحلیل سیاست خارجی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش: 2018-2014
 88. نظام سیاسی مطلوب کشورهای اسلامی درمنظومه فکری امام خامنه ای
 89. تأثیر گفتمان امام خمینی بر بیداری اسلامی
 90. بازنماییِ پیوستارگونۀ مفهومِ «بیداری اسلامی» در اندیشۀ سیاستگذارانۀ امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
 91. جایگاه زنان در انقلاب اسلامی وتاثیر آن بر بیداری اسلامی با رویکر تمدن سازی
 92. واکاوی حاکمیت دولت بر فضای مجازی؛ مطالعه موردی عربستان در مواجهه با معارضان
 93. مطالعه تطبیقی اندیشه و آرای امام خمینی(ره) و سید قطب درباره اسلام سیاسی
 94. بحران سوریه؛ چالش‌ها و فرصت‌ها (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل)
 95. چشم‌انداز اسلام سیاسی در ترکیه و تأثیر آن بر تحولات امنیتی منطقه
 96. بررسی انتقال مولفه های پایداری در فرآیند ترجمه: مطالعه موردی ترجمه انگلیسی سعید سعیدپور از اشعار قیصر امین پور
 97. درآمدی برمراحل بیداری اسلامی در جهان اسلام
 98. بررسی تطبیقی ساختارهای اساسی متاثر از آرمانهای انقلاب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر؛ از ادعا تا واقعیت (با مطالعه قوانین اساسی ایران و مصر مصوب 2014 میلادی )
 99. سیاست ترویج بنیادگرایی و بالکانیزه سازی خاورمیانه پس از بیداری اسلامی: تهدیدات پیش روی جمهوری اسلامی ایران و متحدان منطقه ای آن
 100. بررسی مهمترین مؤلّفه های آموزه‌های دینی حوزۀ ادبیات پایداری در اشعار انقلاب اسلامی
 101. بازخوانی مؤلفه‌های نظم نوین در حال شکل‌گیری در منطقه غرب آسیا در پرتو بیداری اسلامی
 102. تحلیل جامعه شناختی بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصار الله یمن و آینده پیش روی آن
 103. تناقض‌نمای سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه
 104. بررسی و تحلیل بسترها و پیامدهای حضور وهابیت در الجزایراز 1962 تا 1990 م.
 105. رفتارشناسی سیاسی روحانیت در مواجهه با چالش های بیداری اسلامی؛ با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری
 106. نقش مکتب سلیمانی در بالندگی دیپلماسی رسانه‌ای
 107. گفتمان انقلاب اسلامی و مواجه با چالش بدیل سازی
 108. بررسی تطبیقی عملکرد انقلاب اسلامی ایران و اخوان المسلمین مصر در فرآیند دولت سازی
 109. تکریم سادات و کارکرد آن در بیداری اسلامی
 110. استراتژی دو قدرت بزرگ منطقه ای (جمهوری اسلامی و عربستان سعودی) در حوزه سیاست گذاری خارجی و تروریسم در منطقه تحت نفوذ خود
 111. بررسی عوامل مؤثر بر سیاست­ خارجی عربستان در قبال پرونده فلسطین در دروه محمد بن سلمان
 112. واکاوی اثرات ژنوم ژئوپلتیک بر سیاست خارجی (مطالعه موردی: سوریه و رژیم صهیونیستی)
 113. تحلیل محتوا کتب درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به ابعاد و مولفه های بیداری اسلامی (تالیف سال تحصیلی ۱۴۰۰/۱۳۹۹)
 114. روش های تامین امنیتِ نظامی درجمهوری اسلامی ایران براساس رهنمود های قرآنی
 115. مستندات قرآنی بیداری جامعه بشری بر مبنای فطری بودن وحدت
 116. نقد و تحلیل نظریه رؤیاانگاری قرآن کریم و وحی از دیدگاه عبدالکریم سروش و پیامدهای آن بر حوزهٔ مطالعات بیداری سیاسی مسلمانان
 117. ظرفیتهای جریان نوصدرایی در احیای دانش اسلامی در جهان اسلام با تاکید بر موسسه بین المللی اندیشه اسلامی (IIIT)
 118. فراتحلیل مقالات مرتبط با نقش شبکه های اجتماعی مجازی در وقوع بیداری اسلامی(۲۰۱۷-۲۰۱۰)
 119. بازتاب سیاست های ایران و روسیه بر پرستیژ منطقه ای آن ها در تحولات مقاومت یمن و سوریه
 120. بررسی مجموعه امنیتی خاورمیانه و شناخت ائتلاف ها و تهدیدها (با تأکید بر نقش ائتلاف محور مقاومت در مناسبات آن مجموعه)
 121. نقش لاله فاطمه نسومر در مقاومت اسلامی الجزایر(۱۸۳۰-۱۸۶۳م.)
 122. تحلیل لایه‌های سبک‌شناسی خطبه جهاد در بازیابی بن‌مایه‌های ادبیات مقاومت
 123. تحلیل عملیات استشهادی در فقه سیاسی شیعه
 124. ابعاد و ظرفیت‌های ضد استکباری پیاده‌روی اربعین حسینی بر اساس دیدگاه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
 125. راهبردهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در رویارویی با مقاومت اسلامی (مورد مطالعه: بحران سوریه)
 126. واکاوی تأثیر عصر اطلاعات بر احیای تمدن اسلامی
 127. بررسی تأثیر کرونا بر محیط بحران در نظام‌های سیاسی جهان اسلام با تأکید بر منطقه خاورمیانه
 128. قصیدۀ رضوی بهار، تجلی بیداری اسلامی در عصر مشروطه
 129. چالشهای مقاومت از منظر قرآن کریم
 130. آسیب شناسی تداوم جنبش های دینی در حوزه تعامل امت با امام از منظر قرآن کریم
 131. بررسی معناشناختی« ارتجاع» در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
 132. پیش زمینه های گسترش نظام مند دین پژوهی در جهان اسلام
 133. جمهوری اسلامی ایران و لزوم اتخاذ راهبردِ تأمین مذاهب اسلامی در راستای مهار جریان تکفیر و افراط‌گرایی
 134. تجلّی بیداری اسلامی در شعر معاصر لبنان (مطالعه موردی: شعر مصطفی غلایینی)
 135. خیزش مجدد گفتمان راست افراطی در اروپا و تقابل با مسلمانان در عصربیداری اسلامی
 136. نقش و جایگاه آموزه‌های مهدویت در تحقّق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (با تأکید بر آموزه عدالت)
 137. بررسی تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر افول هژمونی آمریکا
 138. تأثیر نقش مفهومی انقلاب اسلامی بر هویت‌خواهی شیعیان یمن با تأکید بر جنبش الحوثی
 139. استراتژی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای محور تحت نفوذ در جهان اسلام از منظر رئالیسم تدافعی( واکاوی بحران عراق و سوریه )
 140. مصادیق تاریخی بیداری و مقاومت ملت یمن: از صدر اسلام تا عصر حاضر
 141. پارادایم واکنشی و فهم ظهور بنیاد‌گرایی در سوریه(مطالعه موردی: جبهه‌النصره)
 142. رویکرد سیاست خارجی عربستان سعودی در حمایت از گروه‌های تکفیری-جهادی (مطالعه موردی بحران سوریه)
 143. راهبـــرد رژیم صهیونیستی در بلندی‌های جــولان و رویکرد جریان مقاومت
 144. أجر جهاد و مقاومت از گام نخست تا پسا شهادت در حدیث امام رضا علیه السلام
 145. نقش روحانیت شیعه در بیداری اسلامی در تاریخ سیاسی معاصر ایران
 146. راهکارهای مواجهه با تهدیدات جنگ نرم در قرآن بر اساس طبقه بندی سرل از کنش‌های گفتاری
 147. مبانی و آثار نگرش اخلاقی به سیاست در پایداری حکومت‌ها‌ و بیداری ملت ها با تأکید بر نهج البلاغه
 148. بازشناسی مؤلفه های اسطوره ماندگار مقاومت اسلامی؛ «شهید چمران» و «شهید قاسم سلیمانی» از کلام مقام معظم رهبری
 149. گفتمانِ مقاومت فلسطین؛ طلیعة بیداری اسلامی در میان شاعران معاصر عرب
 150. انقلاب اسلامی ایران و آینده ی اُمّت اسلام در اندیشه ی علامه مطهری: (عوامل تداوم و انحطاط)
 151. تأثیرپذیری آثار هنر و معماری در تمدن ایران اسلامی از حکمت و هنر متعالی
 152. رهیافت تطبیقی تبلور اندیشۀ بیداری اسلامی در سروده‌های سمیح صباغ و قیصر امین‌پور
 153. مقایسه الهیات رهایی بخش آمریکای لاتین و الهیات رهایی بخش شیعی از حیث چشم انداز عملی
 154. بررسی عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 155. تصویرپردازی از آینده بیداری اسلامی بر اساس ماجرای طالوت (ع) در قرآن
 156. بررسی جنبش شیخ عثمان بن فودی و اندیشه های جهادی وی
 157. بازنمایی انتظارات و خواسته‏ های سیاسی - اجتماعی مشارکت کنندگان کشورهای مختلف در راهپیمایی اربعین
 158. تبیین الگوی مدیریتی شهید سلیمانی در جبهه مقاومت (یک مطالعه سنتزپژوهی)
 159. بررسی تأثیرات بینشی و انگیزشی قدرت نرم دشمن بر بیداری اسلامی از نگاه خطبه‌های ۱۶، ۲۲ و ۹۳ نهج‌البلاغه
 160. چالش اندیشۀ سیاسی سید قطب فراروی گسترش مردم‌سالاری دینی در جهان اسلام
 161. تأثیر انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی در منطقه ؛ با تأکید بر انصار الله یمن
 162. انعکاس رنج فلسطین در رمان «باب‌الشمس» اثر الیاس خوری براساس نظریۀ «بازتاب» جورج لوکاچ
 163. دشمن شناسی قرآنی و استراتژی پیامبر در مواجهه با دشمنان در آیات مقاومت
 164. حکمرانی فرهنگی انقلاب اسـلامی ایـران الهام بخش بیداری اسلامی
 165. کارکرد نظریۀ منطق گفتگویی میخائیل باختین در بازنمود اندیشه های پایداری و بیداری اسلامی در قصیده جداریۀ محمود درویش
 166. شهیده بنت‌الهدی صدر، پیشاهنگ زن مسلمان در عرصه بیداری اسلامی؛ شاخص‌ها و چالش‌ها
 167. واکاوی زمان تحقق وعده قرآنی نابودی صهیونیسم جهانی در آیات آغازین سوره اسراء
 168. راهبردهای تصویرسازی رسانه ای از جنبش های مقاومت در جهان اسلام؛ موردپژوهی حشدالشعبی عراق
 169. مفهوم شناسی و مؤلفه‌های تعلیم و تربیت اسلامی از منظر بیدارگر اسلام؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی
 170. مبنای قرآنی مقاومت علیه سلطه ( با نگاهی به تحول مفهوم سلطه در تفاسیر شیعه و اهل سنت)
 171. واکاوی نقش مقامات آمریکایی در ترغیب صدام به جنگ با ایران در شهریور1359.
 172. بررسی تاثیر شکل گیری و گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی برافول هژمونی آمریکا در منطقه غرب آسیا
 173. تحلیل اثرگداری نظریه ولایت فقیه بر اندیشه مقاومت در خاورمیانه
 174. رسانه ملّی ، مناسک انقلاب و صدور انقلاب اسلامی : فرصت ها و چالش ها
 175. عدم مشروعیت محاصره دریایی یمن از رهگذر تدقیق در ماهیت مخاصمه مسلحانه در این کشور
 176. مقاومت اسلامی و نسبت آن با فلسفه تاریخ از منظر نهج البلاغه
 177. راهبردهای مدیریت ولایی در بیداری اسلامی جهت پیشرفت منابع انسانی با رویکرد مسئولیت پذیری و ارتقا عملکرد
 178. واکاوی اصول انتقام سخت در اندیشۀ دفاعی آیت‌الله خامنه‌ای
 179. دیپلماسی علم و فناوری و الهام بخشی اسلامی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران
 180. نوعثمانی گری به مثابه جریان معارض مقاومت اسلامی: مطالعه موردی داعش
 181. بررسی ریشه ها و پیامدهای بیداری اسلامی (۲۰۱۰-۲۰۱۱)
 182. تبیین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در سوریه (۲۰۱۰- ۲۰۲۲م)
 183. جهاد تبیین از منظرآیت الله خامنه ای و مبانی فقهی آن
 184. دهه پنجم انقلاب اسلامی و تصویر آینده جبهه مقاومت
 185. کارکرد عنصر «مکان» در تبلور اندیشه های پایداری و بیداری اسلامی (مورد پژوهی: قصیده «لِلأقصیٰ أَنْزِفُ شَغَفِی» اثر خِضر محمد أبو جُحجوح)
 186. تبیین آموزه‌های دینی در مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی (برمبنای تحلیل محتوای وصیت‌نامه سردار)
 187. نوسلفی‌گری و امنیت انسانی کشورهای اسلامی در عصر بیداری اسلامی
 188. پیامدهای نفوذ منطقه ای رژیم صهیونیستی بر محور نفوذ و محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران