نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مردم یمن با قیام در سال 2011، علی عبدالله صالح را از قدرت برکنار کردند و معاون وی منصور هادی ریاست جمهوری را به عهده گرفت که نتوانست مشکلات و چالش های این کشور را حل نماید؛ تصمیمات نسنجیده منصور هادی زمینه مناسبی را برای انقلاب دوم فراهم آورد.در این مرحله جنبش شیعی انصارالله رهبری اعتراضات را بر عهده گرفت. از آنجا که در این انقلاب از یک طرف جمعیت عظیمی از شیعیان درگیر شده اند واز طرف دیگر بعضی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای به ایفای نقش و مداخله پرداخته اند، تبعاتی برای کشورهای شیعی منطقه به‌ویژه ایران به‌دنبال داشته‌است. بنابراین حضور انصارالله در ساختار سیاسی یمن و شناسایی فرصت ها و چالش های پیش روی ایران امری مهم تلقی می شود.مقاله حاضر با طرح این پرسش که فرصت ها و چالش های ایران در یمن کدام اند سعی دارد ضمن تبیین انقلاب یمن به شناسایی نقاط قوت ، ضعف، فرصت ها و چالش های پیش روی ایران بپردازد. به این منظور این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از مدلSWOT در صدد ارائه استراتژی مناسب به دستگاه دیپلماسی ایران می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که ایران با حمایت از جنش انصارالله می تواند از این موقعیت در جهت افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای خود بهره گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

revolution of Yemen , opportunities and challenges of Iran based Strategic model SWOT

چکیده [English]

Yemenis with the Uprising in 2011, was ousted Ali Abdullah Saleh And his deputy Mansour Hadi assumed the presidency that couldnt solve the country's problems and challenges. Rash decisions Mansour Hadi provide fertile ground for a second revolution. At this stage the Shiite movement Ansar Allah claimed protests led. Since the revolution from one side of the huge crowds of Shiites have been involved, On the other hand some Transregional and regional states to have a role and intervention, Implications had sought for countries Shiites regional, especially of Iran. So it is important Ansarullah presence in the yemen political structure and identify opportunities and challenges facing Iran,. The present article answers the question What are the opportunities and challenges of Iran in Yemen, Trying to explain the Yemeni revolution to identify strengths, weaknesses, opportunities and challenges facing Iran. The purpose of this paper is descriptive-analytic method and utilizes the SWOT model is intended to present an appropriate strategy to Iran's diplomatic apparatus . Data analysis shows Iran supports Ansar Allah movement can this position be of interest to increase its regional influence and power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • revolution of Yemen
  • Ansarallah
  • Iran
  • Regional power
  • SWOT Strategic model