نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش اسلام آباد غرب

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

ژئوپلیتیک به مطالعه و بررسی علمی قدرت و روابط آن در فضای جغرافیایی- سیاسی و در مقیاس فراملی می‌پردازد. در این رابطه خاورمیانه و مخصوصاً فضای ژئوپلیتیک غرب آسیا کانون تحولات و رویدادهایی بوده که توجه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای را به خود جلب کرده است؛ به گونه‌ای که این رویدادها بر معادلات بین‌المللی تأثیر بسزایی دارد. خاورمیانه همانند آزمایشگاهی ژئوپلیتیکی است که درک و فهم معادلات و قواعد ژئوپلیتیکی آن می‌تواند در ارائه مسیری برای ایجاد صلح و ثبات کمک شایانی نماید. مجموعه عظیمی از تهدیدها، منازعات، تنش‌ها، جنگ و بی ثباتی امروزه در خاورمیانه به عنوان بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان و یا کمربند شکننده وجود دارد که هدف اصلی این مقاله مطالعه‌ای علمی و براساس دیدگاه علم ژئوپلیتیک بر این جریانات در این منطقه از جهان است تا از این طریق بتواند شناختی مناسب از فرمول‌ها و سیاست‌های موجود در این فضای ژئوپلیتیکی کسب نماید.  هدف اصلی این نوشتار با روش پژوهش توصیفی تحلیلی شناسایی تهدیدات و مخاطرات منطقه‌ای و مقابله با آن و نیز کمک به تقویت بنیان و ثبات ژئوپلیتیکی ایران و راههای  دستیابی به آن است که این به بررسی کلیه موارد فوق پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Global and regional geopolitical powers and its influence in the West Asia

چکیده [English]

 
Scientific study of power and its relations to the Geo-political space in transnational scale are the subjects that geopolitics deals them. the Middle East and especially geopolitical space of the West Asia have been center of developments and events nowadays which have attracted attention of the world and regional powers, so that these events have a significant impact on international equations. The Middle East is like a geopolitical laboratory, by understanding the geopolitical equations and its rules, it can provide a great pathway to create Peace and stability.
 
Huge collection of threats, conflicts, tensions, war and instability in the Middle East today, as “ the most volatile region of the world or fragile belt” exist That the main purpose of this article is scientific study based on Geopolitics science perspective on these events in this region of the world to gain a great understanding of formulas and The policies in this geopolitical space.
 
 the present article by using descriptive-analytical method tries to Identify the threats and risks and deal with them and also help to strengthen regional stability and Iran's geopolitical foundation and also present ways for Achieving them. That all above have mentioned in this paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tbc
  • 1404
  • the Middle East
  • Iran