نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه خوارزمی تهران

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

مقاومت و پایداری همواره با ظلم ستیزی عجین شده است و آن را تداعی می کند. از این رو ادبیات پایداری اختصاص به سرزمین خاصی ندارد. عشق به سرزمین مادری، آزادی خواهی و پایداری در برابر ظلم، ایجاد امید، و مبارزه با بی هویتی و غفلت مردم، از مهمترین جلوه های ادبیات پایداری در شعر است. معروف الرصافی و محمد حسین شهریار، شاعران عراقی و ایرانی بوده اند که در برابر ظلم و ستم ایستادگی نموده، مردم را به مبارزه علیه آنها دعوت کرده اند. این پژوهش به تحلیل موضوعی جلوه های ظلم ستیزی و مبارزه در برابر ظلم وستم و استعمار در اشعارمعروف الرصافی و شهریار، بر اساس مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی، می پردازد. با بررسی اشعار شاعر به این نتیجه می رسیم که شاعران، با سرودن اشعاری در راستای آزادی مردم وبیداری و اگاهی آنان در برابر ظلم وستم،نماینده مردمی مظلوم وستمدیدهاند، که از ظلم و جور حاکمان زمان خود به جوش آمده و تصمیم به انقلاب وعدالتخواهی گرفته اند و این خواسته خود را در قالب اشعار مربوط به آگاهی، بیداری و مقاومت مردمی و اسلامی در برابر ظلم و ستم بیان می کنند. و شعر را سلاحی در برابر استعمار و ظالمان قرار می دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Resistance and Islamic Awakening Lyrics Maroof alrasaffi and Mohammad Hossein shahriar

نویسندگان [English]

  • abdollah hoseini 1
  • ansar salimi nejad 2

چکیده [English]

Resistance and Islamic Awakening Lyrics Maroof  alrasaffi and Mohammad Hossein shahriar

کلیدواژه‌ها [English]

  • literatur of resistance
  • opperssion
  • awakening the nation
  • maroof
  • mohammad hossein shahriar