نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی ، دانشگاه تهران.

2 دکتری حقوق دانشگاه تهران ، پردیس فارابی .

چکیده

میراث زمامداری در جهان اسلام مبتنی بر کلان نظریه امت شکل گرفته و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. از سویی در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت-ملت بوجود آمده و استقلال یافته اند. با توجه به عدم امکان چشم‌پوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها، آینده حقوقی-سیاسی جهان اسلام را نحوه گذار از الگوی دولت ملی به ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل می دهد که مسأله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد. این فرایند باید با اندیشه ورزی مداوم و نظریه پردازی در باب محتوا و ساختار امت اسلامی در دوران معاصر همراه باشد. به گونه ای که نه از اصالت ایده امت اسلامی غافل ماند و نه اقتضائات دوران معاصر را به یکباره نادیده گرفت. از این رو آشنایی با دو مفهوم دولت-کشور اسلامی و نظریه امت اسلامی همراه با تحلیل نظریه «امت-امامت» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه ای از تلاش در این مسیر، بخش های اصلی این مقاله را تشکیل می دهند.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

from islamic countries to the slamic ummah analyzing the legal implications of the eslamic political world

نویسندگان [English]

  • Esmaeel Ajorloo 1
  • Ali Bahadori Jahromi 2

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی ، دانشگاه تهران.

2 دکتری حقوق دانشگاه تهران ، پردیس فارابی .

چکیده [English]

from islamic countries to the  slamic ummah analyzing the legal implications of the eslamic political world

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Sovereignty
  • government - islamic country
  • nation
  • constituation