نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 استادیار گروه معارف اسلامی،‌ دانشگاه پیام نور، تهران ایران

چکیده

رفتارهای جمعی یکی از پدیده‌های اجتماعی است که گروه‌های اجتماعی نوظهور از طریق آن نظام‌های سیاسی را به چالش طلبیده است. داعش از جمله این گروه‌های تروریستی است که رفتار آن‌ها در این چارچوب قابل بررسی می‌باشد. این گروه اسیر تبلیغات و آگاهی کاذب رهبرانی شده‌اند که ترویج‌دهنده رفتارهای جمعی خشونت‌آمیز مانند ترور، وحشت، هراس، جنون و شایعه با بهره گرفتن از وسایل ارتباطی جدید مانند ماهواره، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هستند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش واکاوی رفتارهای جمعی جماعت داعش بر اساس نظریه آگ‌برن و نیم‌کوف می‌باشد (مسئله). روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق بررسی کتب، مقالات و منابع اینترنتی انجام شده است (روش). نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد داعش از طریق رفتارهای جمعی خشونت‌آمیز مانند سر بریدن، به صلیب کشیدن، زنده به گور کردن، آتش زدن اسرا، اعدام‌های دسته‌جمعی، فروش دختران و زنان به عنوان بردگان جنسی، تیرباران و گردن زدن اقلیت‌های قومی- مذهبی و روزنامه‌نگاران خارجی، تخریب آثار باستانی و مکان‌های مقدس و شایعه‌پراکنی به عنوان یک ابزار جنگ نرم به افزایش اضطراب، نگرانی و رعب و وحشت در جوامع دامن زده است و از این طریق نظام‌های سیاسی را به چالش کشیده است (یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the collective behaviors of the ISIS group based on Agburn and Nimkoff theory

نویسندگان [English]

  • nejat mohammadifar 1
  • Mohammad Reza Ranjbar 2

1 Assistant Professor of Political Science, Ardakan University, Ardakan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Payam Noor University, Iran

چکیده [English]

Collective behavior is one of the social phenomena through which emerging social groups have challenged political systems. ISIS is one of these terrorist groups whose behavior can be examined in this framework. This group has been captured by propaganda and false awareness of leaders who promote violent collective behavior such as violence, terror, panic, panic, madness and rumors by using new means of communication such as satellite, internet and social networks. Based on this, the main goal of this research is to analyze the dramatic collective behaviors of ISIS based on the theory of Agburn and Nimkoff' (problem). The research method in this article is descriptive-analytical and data collection is done through the review of books, articles and internet resources (Method). The results of this study show that ISIS through collective violent behavior such as beheading, crucifixion, burying alive, burning prisoners, mass executions, selling girls and women as sex slaves, shooting and beheading ethnic-religious minorities and foreign journalists, the destruction of ancient monuments and holy places and spreading rumors as a tool of soft war has fueled the increase of anxiety, worry and terror in the societies and in this way has challenged the political systems (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective behavior
  • social fear
  • social madness
  • social rumour
  • ISIS