نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم تربیتی و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و اعتبارسنجی کتب دین وزندگی دوره دوم متوسطه بر اساس شاخص‌هایی مکتب تربیتی شهید حاج قاسم سلیمانی بود. (هدف) در این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوای کمی، هر سه حوزه متن کتاب، تصاویر و تمرین‌های کتاب‌های دین وزندگی دوره متوسطه (5 کتاب) مورد بررسی قرار گرفت و روایی و پایایی شاخص‌های مکتب تربیتی شهید سلیمانی به تأیید خبرگان رسید. (روش) تعاریف عملیاتی مؤلفه‌های فعال، غیرفعال و خنثی در اختیار تعدادی از ارزیاب کننده‌های آموزشی در استان کرمان (20 نفر) قرار داده شد و از آن‌ها خواسته شد تا مؤلفه‌های پژوهش در قالب مکتب شهید سلیمانی را در کتاب‌های درسی کتب دین وزندگی متوسطه بررسی نمایند. در انتها، جدول مقادیر فراوانی هر یک از مؤلفه‌های به دست آمد و درصد موافقت بین ارزیاب کننده‌ها مشخص گردید. بررسی نتایج تحلیل نشان می‌دهد که مؤلفه صبر کلید امور دارای بالاترین سطح ضریب اهمیت(878/0) در بین مؤلفه‌های موردبررسی هستند و پس‌ازآن مؤلفه‌های وفاق و انسجام(812/0)، پرهیز از نا امیدی و ترس(795/0) قرار می‌گیرد. علاوه‌ براین، مؤلفه‌های ایثارگری و شهادت‌طلبی(345/0)، آزمون الهی(284/0)، پایبندی به ادب و متانت و احترام در برخورد(189/0) و انصاف و عدل(106/0) دارای کمترین سطح ضریب اهمیت در بین مؤلفه‌های موردبررسی هستند. (یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Accreditation of religion and life books of the second high school course based on the indicators of Martyr Haj Qasim Soleimani educational school

نویسندگان [English]

  • Javad Rohina 1
  • Anahita Bahriynizadeh 2
  • Vida Andishmand 2
  • Amanoallah Soltani 2

1 PhD student in Educational Sciences and Philosophy of Islamic Education, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research was to review and validate the religion and life books of the second secondary school based on the indicators of the educational school of Shahid Haj Qasim Soleimani. (Purpose) In this research, based on the quantitative content analysis method, all three areas of book text, images and exercises of secondary school religion and life books (5 books) were examined, and the validity and reliability of the indicators of Shahid Soleimani's educational school were confirmed by the experts. (Method)The operational definitions of active, passive and neutral components were given to a number of educational evaluators in Kerman province (20 people) and they were asked to examine the research components in the format of the Shahid Soleimani School in the textbooks of Religion and Life. At the end, the frequency table of each component was obtained and the percentage of agreement between the evaluators was determined. Examining the results of the analysis shows that the component of patience is the key to affairs has the highest level of importance coefficient (0.878) among the examined components, followed by the components of harmony and cohesion (0.812), avoiding disappointment and fear (0.795). Placed. In addition, the components of self-sacrifice and martyrdom (0.345), divine test (0.284), adherence to politeness and modesty and respect in dealings (0.189) and fairness and justice (0.106) have the lowest level of importance coefficient. (Findings)

کلیدواژه‌ها [English]

  • religion and life book
  • secondary level
  • content analysis
  • educational school of martyr Qassem Soleimani