نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر سیاسی و دانش اموخته ی دکتری تخصصی علوم سیاسی ( گرایش مسائل ایران) ،واحد کرمانشاه ، دانشگاه ازاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران.

2 استاد یار و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی ، واحد ایلام ، دانشگاه ازاد اسلامی ، ایلام ، ایران . arta_tirdad2000@yahoo.com

3 استاد یار و عضو هیات علمی گروه مدیریت ، دانشگاه ایلام ، ایلام ، ایران . M.aidi@ilam.ac.ir .

چکیده

رژیم صهیونیستی با طرح عادی سازی روابط با کشورهای عرب منطقه در قالب پیمان صلح ابراهیم، در صدد فشار بر رقیب و دشمن خود در منطقه ی خاورمیانه، یعنی ایران بر امده است (مسئله). پژوهش فوق به تحلیل و واکاوی تاثیرات نفوذ خاورمیانه ای اسرائیل و تاثیر ان بر محور نفوذ ایران به عنوان مهمترین رقیب استراتژیک این کشور می پردازد(هدف). بنظر می رسد تلاش اسرائیل برای عادی سازی روابط با اعراب و گسترش نفوذ خود در منطقه ی خاورمیانه( محیط پیرامونی ایران) براساس موازنه تهدید،جلوگیری ازنفوذ منطقه ای و تقابل و کاهش توان و عمق استراتژیک ایران در محیط ملی- منطقه ای خود می باشد(فرضیه). پژوهش حاضر از نوع بنیادی - کاربردی،با روش کیفی– تفسیری و رویکرد توصیفی-تحلیلی و به شیوه ی کتابخانه ای تدوین شده است. همچنین برای چهارچوب نظری این پژوهش از نظریه ی موازنه ی تهدید استفان والت استفاده شده است (روش ، چهارچوب). همسویی راهبردی- امنیتی اسرائیل با آمریکا و ائتلاف غربی-عربی و تعارضات هویتی- ایدئولوژیکی ایران با موجودیت اسرائیل، هر گونه افزایش حضور ان در محیط امنیتی- پیرامونی ایران به انحاء مختلف همچون سیاسی، نظامی، امنیتی اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و فنی و تکنولوژیکی به معنای کاهش میزانی از نفوذ و قدرت تأثیرگذاری ایران تلقی شده و طبعاً تهدیدی برای امنیت ملی– منطقه ای ایران در منطقه ی نفوذ به حساب می اید(یافته ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The consequences of regional influence of the Zionist regime on the axis of influence and the surrounding environment Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohsen jamshidi 1
  • sara fallahi 2
  • mohamad aidi 3

1 Political researcher and PhD student in political science (Iranian issues), Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran. (Responsible author) Email: mosenmd16@yahoo.com ORCID: 0001-0001-8694-0324

2 Assistant professor and member of the academic staff of the political science department, Ilam branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran. arta_tirdad2000@yahoo.com

3 Assistant professor and member of the faculty of management department, Ilam University, Ilam, Iran. M.aidi@ilam.ac.ir.

چکیده [English]

By planning to normalize relations with the Arab countries of the region in the form of the Abraham Peace Treaty, the Zionist regime is trying to put pressure on its rival and enemy in the Middle East region, i.e. Iran (issue). The above research analyzes the effects of Israel's influence in the Middle East and its effect on Iran's axis of influence as the most important strategic competitor of this country (goal). It seems that Israel's attempt to normalize relations with the Arabs and expand its influence in the Middle East region (Iran's peripheral environment) is based on the balance of threats, prevention of regional influence and confrontation and reduction of Iran's strategic strength and depth in its national-regional environment. (Hypothesis). The current research is of a fundamental-applied type, with a qualitative-interpretive method and a descriptive-analytical approach and compiled in a library manner. Also, for the theoretical framework of this research, Stephen Walt's threat balance theory has been used (method, framework). Israel's strategic-security alignment with America and the Western-Arab alliance and Iran's identity-ideological conflicts with the existence of Israel, any increase in its presence in Iran's security environment in various ways such as political, military, economic security, cultural-social and technical and Technological is considered as a reduction of Iran's influence and influencing power, and it is naturally considered a threat to Iran's national-regional security in the area of influence (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic management security
  • peripheral environment
  • zone of influence
  • threat balance
  • Ibrahim peace treaty