نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، دانشکده صدا و سیما، تهران، ایران

2 استادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام، تهران، ایران

چکیده

بررسی تاثیرگذاری رسانه ملّی در صدور انقلاب اسلامی با تکیّه بر «مناسک انقلاب اسلامی» و نیز چالش‌ها و فرصت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، موضوعی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است، که اتکّای رسانه ملّی بر مناسک انقلاب برای صدور ارزش‌های انقلاب، فرصت هائی را در ابعاد فرهنگی، سیاسی، دینی، و نیز تعمیق انسجام اجتماعی و زدودن ذهنیت منفی از انقلاب اسلامی ایران فراهم می‌آورد و در عین حال اتّکای بیش از حد بر بعد مناسکی انقلاب و نادیده گرفتن محتوائی که این انقلاب بر مبنای آن شکل گرفته است، می‌تواند برای صدور انقلاب آسیب‌زا باشد و انقلاب را از محتوای اصلی آن تهی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

National media, The Revolution’s Rituals and Issuing the Islamic Revolution: Opportunities and Challenges

نویسندگان [English]

 • Hadi Ebrahimikiapei 1
 • Sarah Larijani 2

1 Associate Professor of Political Science, Faculty of Broadcasting, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Women's Studies, Ahl al-Bayt International University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The influence of national media in issuing the Islamic Revolution based on the “rituals of Islamic Revolution” and also the opportunities and challenges in this field, have been investigated in this research. The results demonstrate that, national media’s reliance on the Revolution’s rituals for the purpose of issuing its values, paves the way for opportunities in various aspects of cultural, political and religious one. In addition, it plays significant role in deepening social cohesion and removing negative thoughts concerning Islamic Revolution of Iran. However, excessive reliance on the ritual aspect and overlooking the content that this revolution is based on, can be harmful and empty the Revolution from its original content.
The influence of national media in issuing the Islamic Revolution based on the “rituals of Islamic Revolution” and also the opportunities and challenges in this field, have been investigated in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rituals
 • media
 • issuing revolution
 • broadcasting theory
 1. آوتویت، ویلیام و تام باتامور (۱۳۹۲) فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشرنی؛
 2. پانوف، میشل و میشل پرون (۱۳۹۴)، فرهنگ مردم شناسی، تجربه اصغر عسکری خانقاه، تهران: سمت؛
 3. خمینی، روح الله (۱۳۷۹)، صحیفه سجادیه، جلد ۱۸ تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛
 4. دهقانی فیروز آبادی، سید جلال و فیروزه رادفر (۱۳۸۸) الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم، دانش سیاسی، سال پنجم، شماره اول؛
 5. رجبی، محمدحسن (۱۳۷۴)، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران: انتشارات قبله؛
 6. روان‌تری، جردن (۱۳۸۰). مقدمه‌ای بر جغرافیای فرهنگی، ترجمه سیمین تولائی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات؛
 7. شکوهی، حسین (۱۳۷۷). اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا ، تهران: گیتاشناسی؛
 8. معینی پور، مسعود (۱۳۹۴). حج و انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات، تهران: مشعر
 9. مقصودی، مجتبی و علی جعفرپور (۱۳۹۰).  بررسی نمادها و آیینهای مشروعیت بخش در برنامه‌های صدا و سیما با تاکید بر مناسک مذهبی، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل دوره ۴، شماره ۱۴؛
 10. مهدوی راد، محمد علی (۱۳۷۲). با کاروان عشق، تهران: نشر مشعر؛
 11. Hager Peter, geography (1983). ”A Modern Synthesis,Third Ed New York Happier and Row, page 303-34
 12. Nye, Joseph (2004). Soft Power, the Means to Success in World Politics, New York, Polity Press
 13. Milliken, Jenifer (1999). ”The Study of Discourse in International Relation: A Critique of Research and Method,:European journal of international Relation
 14. Mohammadi, Annabelle Sreberny and Ali Mohammadi(1994). Small Media, Big Revolution, Com., Culture, and the Iranian Revolution, University of Minnesota Press