نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، جمهوری اسلامی ایران

2 دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

محاصره دریایی یمن در سال 2015 میلادی، با حضور کشتی‌های جنگی نیروهای تحت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، در آب‌های تحت صلاحیت یمن آغاز شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا از رهگذر تدقیق در ماهیت مخاصمه مسلحانه در یمن، به مسأله مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره دریایی یمن نظر بدوزد. پیامدهای ناگوار ناشی از محاصره دریایی یمن، بایستگی کنکاش در مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره مزبور از منظر حقوق بین‌الملل را ایجاب می‌نماید (مسأله). به این منظور، تحقیق پیش رو، با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات عمدتاً کیفیِ تحقیق به روش کتابخانه‌ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب-ها، مقاله‌ها و تارنماهای معتبر انجام شده است (روش). برآمد پژوهش منعکس شده در مقاله حاضر، نشان داده است که مخاصمه مسلحانه میان دولت مرکزی یمن یا نیروهای تحت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با کمیته‌های مردمی وابسته به جنبش انصارالله و بخش‌هایی از ارتش یمن، یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی است و در نتیجه، این محاصره غیر‌مشروع است. افزون بر این، محاصره دریایی یمن، ناقض موازین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله و به ویژه دستورالعمل سن رمو و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 است (یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Illegality of Yemen's Maritime Blockade by way of Scrutinizing the Characteristic of Armed Conflict in the said state

نویسندگان [English]

 • Mohamad Setayeshpur 1
 • Mahdi Keikhosravi 2

1 Assistant Prof. International Law Department, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Islamic Republic of Iran

2 PhD in International Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran

چکیده [English]

Yemen ' s maritime blockade began with the presence of Saudi Arabia led coalition naval forces in 2 0 1 5 in the waters of Yemen and continues to these days . The prohibition of arriving the humanitarian aid, the lack of medicines and medical facilities , the lack of fuel, the severe starvation , the spread of illnesses , including cholera, and finally the destruction of thousands of Yemeni civilians as a consequence of this naval blockade , need to investigate the legality or illegality of the blockade under international law . The present topic has sought by descriptive-analytical method and with regard to collecting mainly qualitative research information by library method and in the form of using documents, books, authoritative articles and related websites. The legal studies state that armed conflict between the Yemeni government or the coalition forces led by Saudi Arabia with the Ansarallah Movement People's Committees and parts of the Yemeni army is non-international armed conflict and so, the blockade is illegal. In addition to the blockade breaches the international humanitarian law, such as the San Remo instruction and the Second Additional Protocol to the Geneva Conventions of 1949.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Armed Conflict
 • Maritime Blockade
 • Yemen
 • Saudi Arabia
 • Yemen War
 1. ابراهیم‌گل، علیرضا (1399). مسئولیت بین‌المللی دولت: متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، شهر دانش
 2. روسو، شارل (1369). حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجنی، جلد.1، تهران: انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی
 3. زمانی، سید قاسم (1393). حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش
 4. زمانی، سیدقاسم؛ سیفی، بهزاد (1399). برخورد نفت‌کش‌ها با مین در دریای عمان (2019) از دیدگاه حقوق بین‌الملل، پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، شماره 1
 5. سیفی، بهزاد (1400). محاصره دریایی یمن توسط ائتلاف سعودی از منظر قواعد حقوق بین‌الملل و بازنمایی رسانه‌ای آن، پژوهشنامه رسانه بین‌الملل، شماره 2
 6. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1392). حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، تهران: انتشارات گنج دانش
 7. عابدینی، عبدالله و روزگاری، خلیل (1400). حقوق مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی: ترجمه متن و شرح مواد طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد
 8. فضائلی، مصطفی (1395). «مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره 1
 9. فضائلی، مصطفی و رشیدی، مهناز (1401). «ظرفیت‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از قربانیان نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگ یمن»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره 1
 10. مصفا، نسرین و شمس لاریجانی، علیرضا (1391) . «لیبی؛ آوردگاه «مسئولیت برای حمایت»»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 1
 11. ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین (1387). حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران: نشر میزان
 12. ممتاز، جمشید و شایگان، فریده (1392). «انطباق محاصره دریایی غزه از سوی اسرائیل با حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، مجموعه مقالات همایش تحولات حقوق بین‌الملل دریاها، تهران: انتشارات گنج دانش
 13. ممتاز، جمشید؛ علیزاده، مسعود؛ زرنشان، شهرام (1396). محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین‌الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 2
 14. نیکنام، احمد (1386) . «جنگ دریایی از منظر حقوق بین‌الملل»، ماهنامه دادرسی، شماره 66
 15. Additional Protocol (II) to the 1949 Geneva Conventions)1977(
 16. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (2018). “HRC 38 Written Statement: Violations of International Humanitarian Law in Yemen by Saudi Arabia and its Coalition Allies”, Available at:https://www.adhrb.org/2018/06/violations-of-international-humanitarian-law-in-yemen-by-saudi-arabia-and-its-coalition-allies/ (Last visited: 2022.09.09)
 17. Blank, Laurie & Noone, Gregory (2018). International Law and Armed Conflict: Fundamental Principles and Contemporary Challenges in the Law of War, second edition, Aspen Publishing.
 18. Cassese, Antonio & Gaeta, Paola (2013). Cassese's International Criminal Law, 3rd edition, Oxford University Press.
 19. Davis, Lance & Engerman, Stanley (2006). Naval Blockades in Peace and War: An Economic History Since 1750, Cambridge University Press.
 20. Declaration concerning the Laws of Naval War (1909). London, 26 February.
 21. Declaration Respecting Maritime Law (1856). Paris, 16 April.
 22. Drew, Phillip (2012). An Analysis of the Legality of Maritime Blockade in the Context of Twenty-First Century Humanitarian Law, Thesis of Master of Laws, Canada, Queen’s University.
 23. Drew, Phillip (2017). The Law of Maritime Blockade: Past, Present, and Future, Oxford University Press.
 24. Drew, Phillip (2019). “Blockade? A Legal Assessment of the Maritime Interdiction of Yemen’s Ports”, Journal of Conflict and Security Law, vol. 24
 25. Fink, Martin (2011). “Contemporary Views on the Lawfulness of Naval Blockades”, Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law, vol. 1
 26. Fink, Martin (2017). “Naval Blockade and the Humanitarian Crisis in Yemen”, Netherland International Law Review, vol. 65, pp. 291-307.
 27. Frostad, Magne (2018). “Naval Blockade”, Arctic Review on Law and Politics, vol. 9, pp. 195-225.
 28. Geneva Convention (I) on Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949.
 29. Geneva Convention (II) on Wounded, Sick and Shipwrecked of Armed Forces at Sea, 1949.
 30. Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949.
 31. Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949.
 32. Guidero, Amanda & Hallward, Maia Carter (2018). Global Responses to Conflict and Crisis in Syria and Yemen, Springer International Publishing.
 33. Guilfoyle, Douglas (2011). “The Mavi Marmara Incident and Blockade in Armed Conflict”, British Yearbook of International Law, vol. 81, pp. 171-223.
 34. International Law Commission [ILC] (2001). Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries (ARSIWA).
 35. International Law Commission [ILC] (2011). Draft Articles on Responsibility of International Organizations, with Commentaries (ARIO).
 36. Mačák, Kubo & Zamir, Noam (2012). “The Applicability of International Humanitarian Law to the Conflict in Libya”, International Community Law Review, vol. 14, pp. 403-436.
 37. Middle East Eye (2018). “UN condemns likely Saudi and UAE 'war crimes' in Yemen” Available at: https://www.middleeasteye.net/news/un-condemns-likely-saudi-and-uae-war-crimes-yemen (Last visited: 2022.09.09)
 38. Ruys, Tom; Corten, Olivier & Hofer, Alexandra (2018). The Use of Force in International Law: A Case-based Approach, Oxford University Press.
 39. San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea (1994). 12 June.
 40. Sivakumaran, Sandesh (2012). The Law of Non-International Armed Conflict, Oxford University Press.
 41. World Food Program (2019). “Overview”, Available at: https://www1.wfp.org/overview (Last visited: 2022.09.09)
 42. Zamir, Noam (2017). Classification of Conflicts in International Humanitarian Law: The Legal Impact of Foreign Intervention in Civil Wars, Edward Elgar Publishing.