نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکترای رشته برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ایران

چکیده

پس از ترور شهید سلیمانی ، موجی از مباحث پیرامون شناخت ابعاد مختلف شخصیتی این شهید در میان محققین ملی و بین المللی به راه افتاد، در طی این مطالعه مولفه های سبک مدیریتی رهبری تحول آفرین درمکتب سردار سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت. .(مسئله)مطالعه حاضر کیفی بوده و در این راستا متون کتبی مربوط به شهید سلیمانی گردآوری شد(n=66). با توجه به مراحل کدگذاری اشتراوس ، عبارات مدیریتی به صورت کدگذاری باز مشخص شدند.(تعدادکدها72).جهت تحلیل‌اولیه داده‌های کیفی از نرم افزار 2020 Maxqdaاستفاده‌شد.(روش) کدهای بدست بر اساس یافته ها در مولفه های رهبری تحول آفرین (12) مقوله در سیره عملی سردار سلیمانی شناسایی شد . در مفهوم نفوذ آرمانی (3)مورد ،در انگیزش الهام بخش (3)مورد ،در مفهوم ملاحظات فردی (3)مورد ودر مفهوم ترغیب ذهنی(3) مورد شامل( شایسته سالاری، حمایت الهی از کارگزاران صادق نظام، تاثیر خلاقیت مدیران در مدیریت بحران ها)استخراج گردید ،بررسی ها نشان داد در مکتب سردار سلیمانی تمام مولفه های رهبری تحول آفرین با تکیه بر خدامحوری محقق گردیده اند و می توان سردار قاسم سلیمانی را به عنوان الگوی بارز رهبر تحول آفرین در مدیریت معرفی نمود . (یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the management model of Martyr Soleimani in the resistance front (a synthesis study)

نویسنده [English]

 • maliheh asghari

phd student in Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

During this study, the components of the management style of transformational leadership in the school of Sardar Soleimani were investigated. (Problem) The present study is qualitative and it deals with the synthesis of the research of the surviving texts of Martyr Soleimani with a descriptive and review method. For this purpose, written texts related to Martyr Soleimani were collected (n=66). Then, according to Strauss's coding steps, the management expressions were defined as open coding. The number of codes in this step was 72 codes. For the primary analysis of qualitative data, Maxqda 2020 software was used. (Method) The obtained codes were based on the findings in The components of transformative leadership (12 categories) were identified in Sardar Soleimani's practical life. In the concept of ideal influence (3), in inspiring motivation (3) in the sense of individual considerations (3) The inclusive case (spirit of service for all audiences) , manager's task theory and the concept of mental persuasion (3) including (meritism, divine support for honest agents of the system, the influence of managers' creativity in crisis management) were extracted, the studies showed that in the school Sardar Soleimani, all the components of transformative leadership have been realized by relying on God-centeredness (findings)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sardar Soleimani
 • Transformational Leadership
 • Synthesis research
 • Management
 1. ابراهیمی نژاد، زارعی، مژگان. (2018). تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی. مطالعات مدیریت (بهبودوتحول)، 27(90)،141-160.‎
 2. اکبری، مجموعه گفتارپژوهی های مکتب شهید سلیمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تابستان 1399، تعداد صفحات37
 3. بابایی طلاتپه،محمدباقر(1398)بیایید این گونه باشیم (مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی) 
 4. برزویی، محمدرضاو جمالی زواره، زهره. (1401). بازشناسی مؤلفه های اسطوره ماندگار مقاومت اسلامی؛ «شهید چمران» و «شهید قاسم سلیمانی» از کلام مقام معظم رهبری. فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی11(2)،155-185.
 5. تاجی،زهرا. بردبار، غلامرضا. (1394). بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و چابکی منابع انسانی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 7(2)،153-177
 6. جعفری هرندی،رضا. (1397). نقش سبک رهبری تحول‏آفرین و مبادله‏ای مدیران بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه قم. پژوهشهای رهبری ومدیریت آموزشی, 4(16), 1-35
 7. حسینی، فرشید. رایج، حمزه. استری، مهرداد و شریفی، سید مهدی. (1389). بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک‌های رهبری تحول‎آفرین و مبادله رهبر -پیرو. مدیریت دولتی،2(4).
 8. حمیدزاده،محسن (1398). بازنمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دررسانه های غربی؛مطالعه موردی سردارقاسم سلیمانی درشش نشریه غربی ازسال2010تا2015میلادی ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع) دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات 
 9. خامنه ای ،سیدعلی (1398)،سخنرانی در خصوص مکتب سردار سلیمانی ،27/10/98
 10. خط حزب الله،هفته نامه خبری-تبیینی نمازهای جمعه،مساجدوهیئتهای مذهبی،سال پنجم،شماره218 هفته سوم دی۹
 11. درگاهی حسین، موسوی جم سیده فاطمه. رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌ های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۷. نشریه آزمایشگاه و تشخیص. ۱۳۹۷; ۱۰ (۴۱) :۲۴-۴۰
 12. دهقانی ،حسین ؛ پاشایی،امین(1399)تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی،نشریه مدیریت اسلامی،سال28،ش2:37-13.
 13. رحیم نیا، فریبرز. حاجیان، زارعی، سُمیّه. (دسامبر2015) رابطه فرهنگ و نوآوری سازمانی بواسطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی. کنفرانس سالانه کسب و کار مدیریت و اقتصاد.‎
 14. زارعی،زهرا. حیدری، مرضیه. (1399). تاثیر رهبری تحول آفرین و رهبری معتبر بر نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تسهیم دانش. ابتکاروخلاقیت درعلوم انسانی،9(4)، 161-192.
 15. زارعی، سعدالله(1398)کنکاشی مقدماتی در مکتب سلیمانی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، س بیستم، ش 3 :5 ـ 25
 16. سعادت نژاد،اسماعیل، مجموعه گفتارپژوهی های مکتب شهید سلیمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، پاییز 1399، تعداد صفحات:12
 17. سلیمانی،قاسم(1397،چهارم مرداد)، [سخنرانی سردار در یادواره عملیات رمضان، حسینیه امام خمینی(ره) شهر همدان]. https://www.aparat.com/v/WPUv9
 18. سلیمانی،قاسم(1392،بیست و چهارم بهمن)، [سخنرانی سردار در نخستین سالگرد شهیدحسن شاطری، شهر سمنان]. https://www.aparat.com/v/FmEXT
 19. سلیمانی،قاسم(1395،چهاردهم اردیبهشت)، [سخنرانی سردار در کنگره هشت هزار شهید استان گیلان]. https://www.aparat.com/v/epLkN
 20. سلیمانی،قاسم(1396،بیست و نهم تیر)، [سخنرانی سردار در یادواره شهدای کن].
 21. https://www.aparat.com/v/TqZY2 
 22. سلیمانی،قاسم(1398)،وصیت نامه
 23. شریعتی، مسعود. محمدی مقدم ،یوسف وباقریان ، محمد رضا(1396). تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر صمیمیت سازمانی (مورد مطالعه: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا).‎فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی،دوره 14،ش41،صص87-69
 24. ظاهری،محمد(1399)ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی،نشریه علمی مدیریت اسلامی سال28،شماره1،صص21-46.
 25. علم ا الهدی،جمیله ،(1398)سخنرانی در مراسم اختتامیه دوره «حیات طیبه» برگزیدگان دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در تاریخ ۸ بهمن در پردیس نسیبه تهران 
 26. کاوه، ناصر(1398)من قاسم سلیمانی هستم ،تهران، نشر نوآران سینا
 27. کرامتی مشکینی ،مرتضی(1395) ، سربازان سردار، تهران :انتشارات سه نقطه صص38-37
 28. مبینی دهکردی، (1399)، مجموعه گفتارپژوهی های مکتب شهید سلیمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تابستان تعداد صفحات56: ویراستار علمی: دکتر مهدی مهتدی
 29. مددی رقیه، طالبی بهنام. تحلیل ساختاری نوآوری شغلی معلمان براساس رهبری تحوّل آفرین. دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بر آموزش سازمانها. ۱۳۹۸; ۸ (۲) :۸۳-۱۰۲
 30. موسوی، سید محمد. (1398). مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در دفاع از حریم اهل بیت. فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی.8(1)،75-100.
 31. میرفردی ، اصغر، (1390)میزان جهت گیری عامیانه و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر برآن در شهر یاسوج» ، مجله جامعه شناسی ایران ، ش 30 ،123-103 
 32. ناصحی فر،وحیدومحمدخانی، الهه. (1395). رابطه استراتژی منابع انسانی و رهبری تحول آفرین با تعهد عاطفی کارکنان. مطالعات مدیریت (بهبودوتحول), 25(81), 57-80
 33. نصرالله، سید حسن(1398)،سخنرانی در هفتم شهید سلیمانی
 34. نظرپوری،امیر هوشنگ و باقرزاده خداشهری،آزادی. (2020). بررسی نقش رهبری‏ تحول‏ آفرین در رابطه بین ذهن‏ آگاهی و بهزیستی ذهنی (مورد مطالعه: کارکنان مجتمع فولاد گیلان). مجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی، 18(1)،47-67.‎
 35. نوروزی, مجتبی و مرندی, زهره. (1398). تحول درگفتمان قدرت محور مقاومت از تثبیت به توسعه قدرت با تاکید بر زنجیره هم ارزی هویت قبل و بعد از شهادت سردار سلیمانی. فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی.8(2)،61-83..
 36. هماینی دمیرچی، امین، میرکمالی، همایون و اریا، شاهین. (2018). بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان با میانجی گری اشتیاق شغلی (مطالعه موردی: دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران). فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی9(34)،275-276
 37. یعقوبی، نور محمد. اورعی یزدانی، بدرالدین، مقدمی، مجید. (1388). بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین. پژوهشنامه مدیریت اجرایی،دوره اول،ش،33صص. 144-119.
 38. Baldwin, M. W. (1997). Relational schemas as a source of if–then selfinference procedures. Review of General Psychology, 1(4), 327-.
 39. Bass, B. M., &Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and authentic transformational leadership behavior. The leadership quarterly, 10(2), 181-217.‏
 40. Boehm, S. A., Dwertmann, D. J., Bruch, H., & Shamir, B. (2015). The missing link? Investigating organizational identity strength and transformational leadership climate as mechanisms that connect CEO charisma with firm performance. The Leadership Quarterly, 26(2), 156-171.
 41. Burke,s.&Collins,M. Gender differences in leadership styles,2001.244-257
 42. Gumusluoglu, L., &Ilsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity, and organizational innovation. Journal of business research, 62(4), 461-473.
 43. Hoffmeister, K., Gibbons, A. M., Johnson, S. K., Cigularov, K. P., Chen, P. Y., &Rosecrance, J. C. (2014). The differential effects of transformational leadership facets on employee safety. Safety science, 62, 68-78.
 44. http://farhikhtegandaily.com/news/
 45. Kim, S. G., & Kim, J. (2014). Integration Strategy, Transformational Leadership and Organozational Commitment in Korea's Coorporate Split- offs.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 1353-1364.
 46. Spector,P.Borman,W. emotional intelligence & leadership styles,2004.
 47. Strauss, A., & Corbin, J)1998(.Basics of qualitative research: grounded theory,procedures and techniques(2nd edition) Newbury Park,London, CA، Sage
 48. Tyssen, A. K., Wald, A., & Spieth, P. (2014). The challenge of transactional and transformational leadership in projects. International Journal of Project Management, 32(3), 365-375.
 49. Zhu, W., Avolio, B. J., & Walumbwa, F. O. (2009). Moderating role of follower characteristics with transformational leadership and follower work engagement. Group & Organization Management, 34(5), 590-619.‏