نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی علوم ارتباطات، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران

چکیده

پژوهش با ارائه یک چارچوب مفهومی به تبیین سه اَبر نیروی موثر برتحولات منطقه غرب آسیا شامل؛ محور مقاومت، دولت های عربی ناهمسو با مقاومت، دولت های فرامنطقه ای مداخله گر و گفتمان ها و نیروهای اجتماعی سیاسی پیرو آنها پرداخته و پس از مرور زمینه های شکل گیری و جانمایی قانونی حشد الشعبی عراق(مساله)، با بهره گیری از نظریه های چارچوب سازی و انگاره سازی رسانه ای به تحلیل گفتمان(روش) حمایتی و پادگفتمان انتقادی رسانه ها پیرامون این گروه مقاومت می پردازد. پس از احصاء 64 محور رسانه ای(یافته)، تعمیق و نتیجه گیری دال های مرکزی این گفتمان ها بیانگر آن است که رسانه های پادگفتمان مقاومت در بخش درون مرزی عراق با راهبرد تحریکِ «گسل هایِ خفته مذهبی، قومیتی و نژادی» باطراحی 6 شکاف «تصویری ناسازگار از حشد الشعبی با امنیت ملی، نظم سیاسی و ساختار قانونی عراق» پرداخته و در بخش برون مرزی 4 راهبرد «وابسته نمایی به ایران»، «هراس انگیزی از توسعه فرقه گرایی شیعی»، «متحد سازی دولت های ارتجاع عربی بر علیه حشد»، «تولید جنبش های موازی حشد» و نتیجتاً تعارض آن با «امنیت و پایایی حکمرانی دولت های عربی منطقه» را به کار بسته اند. در مقابل رسانه های گفتمان مقاومت 2راهبرد «تبیینی با تشریح لایه ای» و «تقابلی با تولید ضد جریان» را با تمرکز بر تاثیر آن بر «تامین منافع ملی عراق» و «هم افزایی با گروه های مقاومت» طراحی نموده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

media portrayal strategies of resistance movements in the Islamic world; Iraq Hashd al-Shaabi case study

نویسنده [English]

 • ramin shamsaeinia

Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran

چکیده [English]

The research provides a conceptual framework to explain the three superpowers affecting the changes in the West Asian region, including; The axis of resistance, Arab governments that are not aligned with the resistance and interventionist extra-regional governments and the discourses and social forces that follow them, and after reviewing the fields of formation and legal positioning of the Iraq Hashd al-Shaabi (Issue), using the theories of the Media framing and conceptualization deals with the analysis of supportive discourse (method) and critical counter-discourse of the media around this resistance group. After counting 64 media axes (found), deepening and concluding the central signifiers of these discourses, it shows that the counter-discourse media of resistance in the cross-border part of Iraq 4 strategies "dependence on Iran", "fear of the development of Shiite sectarianism", "unification of Arab reactionary governments on against the Hashd", "production of parallel movements of the Hashd" and as a result its conflict with the "security and reliability of the governance of the Arab governments of the region" have been used. In contrast to the resistance discourse media, they have designed 2 strategies of "explanation with layered analysis" and "confrontation with production against the flow" focusing on its impact on "providing Iraq's national interests" and "synergy with resistance groups".

کلیدواژه‌ها [English]

 • Discourse analysis
 • Iraq Hashd al-Shaabi
 • media diplomacy
 • media policymaking
 • Islamic world
 1. آزاد، امیرحامد (1394). الگوی مطلوب در عراق؛ حشد شعبی و آسیب پذیری های آن، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال شانزدهم شماره 4، صص 51 تا 80.
 2. آور، امین (1394). الحشد الشعبی و کارکرد آن در بحران کشور عراق، مرکز بین المللی مطالعات صلح (IPSC).
 3. اسدی، علی اکبر (1398). نقش ویژه حشدالشعبی، تهران: شورای راهبردی روابط خارجی ایران.
 4. افشون، تورج و الله کرم، عبدالحسین (1397). مقایسه رویکرد امنیتی آمریکا و حشد شعبی در عراق؛ عملکرد و چشم انداز، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، دوره 11، ش 42، صص 41-72.
 5. بشیر، حسن (1390). رسانه‌های بیگانه؛ قرائتی با تحلیل گفتمانی. تهران: انتشارات سیمای شرق.
 6. بشیر، حسن و چابکی، رامین و مهربانی فر، حسین (1390). بیداری اسلامی و ایران هراسی؛ تحلیل گفتمان مطبوعات غربی. مجله رسانه، ش 84، صص 51 تا 85.
 7. بوردیو، پیر (1380). نظریه کنش دلایل علمی و انتخاب عقلانی، تهران، نشر: نقش ونگار.
 8. پستمن، نیل (1373). زندگی در عیش مردن در خوشی، (ترجمه: دکتر صادق طباطبایی)، تهران: سروش.
 9. تاجیک، محمدرضا (1378). فرامدرنیسم و تحلیل گفتمان. تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
 10. دارابی، علی (1385). زیتون سرخ؛ حزب‌ا... الگوی مقاومت. تهران: موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام‌جم.
 11. سالار، محمد (1382). انقلاب اسلامی و صدور ارزشهای فرهنگی. مجله اندیشه انقلاب اسلامی، ش 5.
 12. طاهری، سید مهدی (1387). انقلاب بیدارساز؛ نقش انقلاب اسلامی ایران در بیداری جهان اسلام. هفته نامه پگاه حوزه، ش 248.
 13. فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه پیران، بهرامپور، مقدم، کریمیان، ایزدی، کاشی و نیستانی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
 14. فیسک، جان (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی (ترجمه مهدی غبرائی). دفتر مطالعات وبرنامه ریزی رسانه‌ها.
 15. قدیری ابیانه، احمد (1392). تکنیک‌های عملیـات روانـی در حـوزه رسـانه و خبـر، ری: نشر دانشیاران ایران.
 16. گودرزی، حسن (1389). مقایسه گفتمان خبری، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) و سایت بی بی سی فارسی در مورد اخبار هسته‌ای (با تأکید بر مسئله ساخت تأسیسات هسته‌ای قم – فردو)، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه صدا و سیما.
 17. گوهری مقدم، ابوذر و عرب، محمد رضا (1397). جایگاه الحشدالشعبی در امنیت ملی عراق و نحوه بازنمایی رسانه‌های غربی- سعودی از آن، مجله پژوهشنامه رسانه بین الملل و سال سوم، شماره 3، صص 153 تا 178.
 18. مقصودی، مجتبی و حیدری، شقایق (1390). بررسی وجود تشابه و تفاوت‌های جنبش‌های عربی در کشورهای خاورمیانه. فصلنامه رهنامه سیاستگذاری، ش 2،73-41.
 19. مهدی زاده، سید محمد (1389). نظریه‌های رسانه؛ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات موسسه همشهری.
 20. میر فخرایی، تژا (1383). فرآیند تحلیل گفتمان. تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها.
 21. نباتیان، محمد اسماعیل (۱۴۰۰). گفتمان انقلاب اسلامی و مواجهه با چالش بدیل سازی، فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی،‌ سال دهم، شماره اول (پیاپی ۱۹)، صص ۷ تا ۲۹۰.
 22. وردی نژاد، فریدون (1389). سیاست‌گذاری رسانه‌ای؛ بررسی عوامل تأثیرگذار بر رسانه‌ها، مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری.
 23. ورنر، سورین، تانکارد، جیمز (1383). نظریه‌های ارتباطات، (ترجمه: علیرضا دهقان). تهران: دانشگاه تهران.
 24. هوسمن، کارل (1388). بحران و وجدان؛ اخلاق روزنامه نگاری، تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها