نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

موج اسلام‌خواهی در قالب بیداری اسلامی طی سال‌های گذشته، کشورهای اسلامی را در دو بخش قالب و محتوا در معرض تغییر و تحول تازه‌ای قرار داده است. در روزگار کنونی که نوای بیداری اسلامی در سراسر جهان اسلام طنین‌افکن شده، نقش بی‌بدیل شهیده بنت‌الهدی صدر در این مسیر به‌عنوان یکی از پیشگامان عرصه بیداری اسلامی، بیش‌ازپیش جلوه‌نمایی می‌کند. رویکرد علمی و اعتقادی بنت‌الهدی و چالش‌های پیش روی وی، چگونگی به چالش کشاندن عقب‌ماندگی‌های جامعه اسلامی و نیز تلاش‌های بی‌سابقه وی در زمینه بیداری اسلامی ازجمله موضوعاتی است که به واکاوی مجدانه نیاز دارد. سؤالی که مطرح می‌شود و تلاش می‌شود به آن پاسخی درخور داده شود، آن است که بنت‌الهدی صدر چگونه توانست در مسیر بیداری اسلامی اقدامات مؤثری را ارائه نماید.(مسئله) روش تحقیق پیش رو توصیفی-تحلیلی است که بر اساس پیمایش دوره‌های تاریخی معاصر و توصیف شرایط مختلفی که بنت‌الهدی صدر در آن می‌زیسته، مبانی و رویکردهای مدیریتی، آموزشی و تبلیغی وی و بر اساس آورده‌های داستانی‌اش، به تحلیل پرداخته است. (روش) تحقیق پیش رو بر آن است تا از ابداعات و شیوه‌های شهیده صدر در خصوص تلاش در جهت بیداری اسلامی در زمان و جامعه خود پرده بردارد. یافته‌های کلی پژوهش نشان می‌دهد که سیاست ورزی، واقع‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، اعتدال‌گرایی، تحول‌خواهی، ادراک سازی مشترک، تحریف زدایی و باور به بازیابی اصول اسلامی از شاخصه-های اصلی منظومه فکری بیدارگرایانه بنت‌الهدی به شمار می‌رود. (یافته‌ها)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Bint al-Hoda Sadr, a Muslim woman pioneer In the field of Islamic awakening, indicators and

نویسندگان [English]

 • sayyeed mahdi nouri keyzeghani 1
 • Hojatoallah fesangari 2
 • Abbas Ganjali 2
 • Sayed Ruhollah Hosseini 3

1 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

3 PhD student, Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Awakeners of Islamic uprisings in recent decades have seen women who have been not only alongside men, but also at the forefront of the field. Nowadays, when the sound of Islamic awakening has resonated throughout the Islamic world, the irreplaceable role of Bint al-Hadi Sadr in this awakening as one of the pioneers in the field of Islamic awakening is becoming more and more evident. Bint al-Huda's science and beliefs and the challenges he faces, how to challenge the backwardness of Islamic society, as well as his unprecedented efforts in the field of Islamic awakening, are among the topics that need to be diligently researched. The question that can be answered and tried to be answered is how Bint al-Hadi al-Sadr presents the path of Islamic awakening(problem). The present research method is descriptive-analytical, based on the survey of contemporary historical periods and the description of the different conditions in which Bintul-Hadi Sadr lived, the foundations and approaches of her management, education and propaganda, and based on her stories. (Method)The present research aims to reveal some of the innovations and methods mentioned above regarding the search for Islamic awakening in our time and society. Politics, realism, responsibility, moderation, transformationism, common perception, distortion and belief in the recovery of Islamic principles are the main indicators of Bentalhadi's awakening thought system.( Results)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic Awakening
 • Bint al-Hadi Sadr
 • Women
 • Muslims
 • Society
 • Story
 1.  قرآن کریم
 2. اراکی، محسن (1393ش)  گفتمان بیداری اسلامی، قم: نشر معارف.
 3. اسماعیلی، محمدمهدی (1395ش). تطور اندیشه سیاسی شیعه، قم: نشر معارف.
 4. بستان(نجفی)، حسین (1390ش). اسلام و تفاوت‌های جنسیتی در نهادهای اجتماعی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 5. بودریس، شیخه عبدالله (1391ش). بیداری اسلامی و رعد و برق و زنان مقاوم، زنان و بیداری اسلامی، جلد اول، موسسه فرهنگی ابناء روح الله(ره).
 6. حسینی حائری، سید کاظم (1394ش). شهید صدر ، ترجمه سید مهدی نوری کیذقانی و زینب آذربو،  قم: نشر معارف.
 7. حکمت نیا، محمود (1390ش). حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 8. الحکیم، السید حسن عیسی (1437ق). السید محمدباقر الصدر بین فلسفة الفکر و أصالة المعرفة التاریخیة، النجف: المرکر الإسلامی الثقافی.
 9. زینی، مهری (1393ش). راهزن عقل و دین (جایگاه زن در عرفان)، تهران: مروارید.
 10. صدر، بنت‌الهدی (1368ش). شخصیت زن مسلمان، ترجمه احمد صادقی اردستانی، تهران: حافظ.
 11. الصدر، بنت الهدی(1420ق). المجموعة القصصیة الکاملة، قم: الزهیری.
 12. الصدر، محمدباقر (1382ش). الاسلام یقود الحیاة، قم: دارالصدر.
 13. طریحی، فخرالدین (1403ق). مجمع البحرین، تحقیق احمد الحسینی، بیروت: موسسه وفا.
 14. علاسوند، فریبا (1390ش). زن در اسلام، مبانی، حقوق و تکالیف، قم: مرکز نشر هاجر.
 15. فهیم کرمانی، مرتضی (ش1374). چهره زن در آیینه قرآن و تاریخ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 16. کاظم زاده، محمدهادی (1433ق). بنت‌الهدی صدر بانوی نسل هدایت، ویژه نامه کنگره زنان شهید و ایثارگر، سال اول، ص 68-71
 17. الکاظمی، عماد (1436ق). قراءة فی فکر السید الشهید محمدباقر الصدر، کاظمیة: معالم الفکر.
 18. لک زایی، نجف (1406ق). آفاق الفکر السیاسى عند صدر المتالهین، ترجمه: ولید، محسن، طهران: مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی.
 19. محمودی، عباسعلی (1386ش). زن در اسلام، تهران: فیض.
 20. مدنی، سید جلال الدین (1374ش). مبانی و کلیات علوم سیاسی، بی جا، نشر علامه طباطبایی.
 21. مرادپور دهنوی، امیرحسین (1399ش). درآمدی بر مراحل بیداری اسلامی در جهان اسلام، مطالعات بیداری اسلامی، شماره 18.
 22. مقیمی، غلامحسین (1384ش). سیاست، رمزگشایی از یک مفهوم پرابهام، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان.
 23. منهاجی، مجید (1400ش). نقش لاله فاطمه نسومر در مقاومت اسلامی الجزایر، مطالعات بیداری اسلامی، شماره 20، ص 149-173.
 24. نادری، اسماعیل و همکاران (1400ش). تجلّی بیداری اسلامی در شعر معاصر لبنان (مطالعه موردی: شعر مصطفی غلایینی)، مطالعات بیداری اسلامی، شماره 22، ص 115- 139.
 25. هدایت نیا، فرج الله (ش1396). الگوی سوم (الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه)، تهران: سازمان بسیج جامعه زنان کشور، انتشارات لشکر فرشتگان.