نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اردکان،اردکان، ایران

چکیده

روحانیت شیعه در تاریخ سیاسی معاصر ایران همواره نقش پیشگام و مؤثری در بیداری اسلامی ایفا کرده به گونه‌ای که بخش مهمی از تاریخ سیاسی ایران با روحانیت عجین شده و همیشه وزنه سنگین و تعیین‌کننده‌ای در تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران داشته‌اند. بر این اساس سوأل اصلی پژوهش حاضر این است که روحانیت شیعه در تاریخ سیاسی معاصر ایران چه نقشی در جهت بیداری اسلامی ایفا کرده است (مسئله). روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ــ تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اینترنتی می‌باشد (روش). نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که در سطح رهبری، روحانیون در لغو امتیاز رویتر، پیروزی نهضت تنباکو، پیروزی انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت، پیروزی انقلاب اسلامی و احیای نظریه بیداری اسلامی نقش مهمی ایفا کرده‌اند. در سطح حمایت مردمی می‌توان به اعلام حکم جهاد و دعوت مردم به مبارزه در جنگ‌های ایران و روس، حمایت از مردم در حادثه گریبایدوف و سفارت روس و به صحنه کشاندن مردم علیه استبداد و استعمار خارجی اشاره کرد. در سطح منطقه‌ای نیز می‌توان به تلاش‌های عالمان دینی همچون سید جمال‌الدین اسدآبادی، میرزا حسین نائینی، آیت‌الله کاشانی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در جهت تقویت و بیداری اسلامی اشاره کرد (یافته‌ها).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of the Shiite Clergy in the Islamic Awakening in Contemporary Political History of Iran

نویسنده [English]

  • nejat mohammadifar

Faculty member of Political Science, Ardakan University, Ardakan, Iran

چکیده [English]

The basis of the main question of the current research is what role the Shiite clergy has played in the contemporary political history of Iran in the direction of Islamic awakening (problem). The research method in this research is descriptive-analytical and library and internet information collection tool (method). The results of the research show that at the leadership level, clerics have played an important role in the abolition of Reuter's privilege, the victory of the tobacco movement, the victory of the constitutional revolution, the nationalization of the oil industry, the victory of the Islamic revolution and the revival of the theory of Islamic awakening. At the level of public support, we can mention the announcement of Jihad and calling people to fight in Iran-Russia wars, supporting people in the Griboyedov incident and the Russian embassy, and bringing people to the stage against tyranny and foreign colonialism. At the regional level, we can also mention the efforts of religious scholars such as Seyed Jamal al-Din Asadabadi, Mirza Hussain Naini, Ayatollah Kashani, Imam Khomeini (RA) and the Supreme Leader in strengthening and awakening Islam (findings).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • Shia Clergy
  • constitutional revolution
  • Islamic revolution