نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

چکیده

دیپلماسی رسانه‌ای، یکی از شاخه‌های اصلی فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی است که از آن در جهت ارتقاء سیاست خارجی کشورها استفاده می­شود. با استفاده از این ابزار، دیپلمات‌ها و سیاستمداران می‌توانند نیات و مقاصد خود را به­عنوان دیپلماسی، مورد محک و در معرض چالش‌های دیپلماتیک قرار دهند. در همین ­خصوص، هدف این پژوهش تدوین الگوی مفهومی نقش مکتب سلیمانی در بالندگی دیپلماسی رسانه­ای بود. این پژوهش از نوع پژوهش­های کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده­بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل متخصصان و صاحبنظران در زمینه علوم­ سیاسی، رسانه، علوم­ اجتماعی، جامعه­شناسی و اعضاء­ هیئت علمی دانشگاه­های استان ­مازندران بود که با رویکرد نمونه­گیری هدفمند، تعداد 17 نفر به­عنوان مشارکت­کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده­ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به­صورت نیمه­ساختار یافته گردآوری شد. اعتبار و روایی داده­ها به دو روش بازبینی مشارکت­کنندگان و مرور خبرگان غیر­شرکت­کننده در پژوهش تایید شد. نقش مکتب سلیمانی در بالندگی دیپلماسی رسانه­ای در دو مقوله محوری، بُعد­درونی (ولایت­مداری، کرامت انسانی، وحدت­ و ­همبستگی ­ملی، خودکفایی­و­استقلال اقتصادی، نگرش­فراجناحی، حفظ­یکپارچگی­سیاسی، هویت ملی و انسجام­ملی) و بُعد­بیرونی (اقتدار­ و ­امنیت ملی، نقش‌آفرینی ­جهانی، اخلاق سیاسی، قدرت­دفاعی­و­نظامی، جهاد­ علیه تروریسم­و­نظام­سلطه و تقویت گفتمان مقاومت)، تحلیل و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of Soleimani school in the growth of media diplomacy

نویسندگان [English]

  • ali darabi 1
  • Hadi Ebrahimi 2

1 Associate Professor of Political Science, Radio and Television University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor and Faculty Member of Radio and Television University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Media diplomacy is one of the main branches of the activities of the diplomatic apparatus, which is used to promote the foreign policy of countries. Using this tool, diplomats and politicians can test their intentions and intentions as diplomats and expose them to diplomatic challenges. In this regard, the purpose of this study was to develop a conceptual model of the role of the Soleimani school in the growth of media diplomacy. This research was a qualitative research that was conducted using an approach based on data theory. The statistical population included specialists and experts in the fields of political science, media, social sciences, sociology and faculty members of universities in Mazandaran province. With a purposeful sampling approach, 17 people were selected as participants in the study. Data were collected through interviews with general guidance method and in a semi-structured manner. The validity and reliability of the data were confirmed by two methods of reviewing participants and reviewing non-participating experts in the study. The role of Soleimani school in the development of media diplomacy in two central categories: internal dimension (governorship, human dignity, national unity and solidarity, self-sufficiency and economic independence, sectarian attitude, preservation of political integrity, national identity and national cohesion) and external dimension (political authority and security) Military defense power, jihad against terrorism (domination of the regime and strengthening the discourse of resistance), analysis and the final model based on it were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soleimani School
  • Media diplomacy
  • Data theory
  • growth