نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی قرآن و متون اسلامی گروه قرآن و متون اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، قم ، ایران.

2 دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

چکیده

مسلمانان به اهل‌بیت (ع) مودت دارند که این پشتوانه قرآنی، روایی و عقلی دارد و سادات نیز مورد اکرامند. درباره سادات از وجوه مختلفی پژوهش هایی شده است اما به طور مستقل چراییِ تکریم ایشان و از طرفی نقش این تکریم در تحولات اجتماعی-سیاسی بررسی نشده است.(مساله) این پژوهش کاربردی، با روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منبع کتابخانه به سوالات مطرح شده پاسخ می گوید.(روش)آیه مودت، روایات مربوطه، بزرگداشت سوره کوثر و ادای دِین به پیامبر (ص) و حکم عقل در مجموع منظومه حجیّت تکریم سادات را تکمیل کرده اند. این تکریم در راستای مودت به اهل بیت (ع) است و امید به رضای الهی در آن است. این تکریم در طول تاریخ بستر ساز بسیاری از تحولات اسلام خواهانه مانند بیداری اسلامی بدست رهبران سید در جوامع اسلامی بوده است که می تواند استمرار داشته باشد.(یافته‌ها)اگر نخبگان سادات برای نقش آفرینی در بیداری اسلامی اراده کنند قطعا مردم به دو دلیل حق طلبی و ارادت قلبی به سادات به دعوت ایشان لبیک خواهند گفت.(نتیجه)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Honoring Sadat and its function in Islamic awakening

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeid Hosseini Ramsheh 1
  • Hamid Reza Sarvarian 2

1 PhD student, School of Islamic Studies, Quran and Islamic Texts, Department of Quran and Islamic Texts, University of Islamic Studies, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Department of Islamic Studies, Hazrat Masoumeh University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Muslims have a long history with the Ahl al-Bayt (AS), which has Qur'anic, narrative and intellectual support, and Sadat is also honored. Sadat has been researched from various angles, but the reason for his reverence and the role of this reverence in socio-political developments have not been independently studied.(Introduction & Objective) This applied research answers the questions with a descriptive-analytical method using the library source.(Methods) The verse of Mawdat, the relevant narrations, the commemoration of Surah Kawthar and the payment of religion to the Prophet (PBUH) and the rule of reason have completed the whole system of authority to honor Sadat. This reverence is in the direction of friendship with the Ahl al-Bayt (AS) and there is hope for God's pleasure in it. Throughout history, this reverence has been the bedrock of many Islamist developments, such as the Islamic Awakening by Sayyid leaders in Islamic societies, that can continue.(Results) If Sadat's elites want to play a role in the Islamic Awakening, people will certainly accept Sadat's invitation for two reasons: right-seeking and sincere devotion.(Conclusion)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahl al-Bayt (AS)
  • Mawadat
  • honoring Sadat
  • Islamic awakening
قرآن کریم.
ادموندز، سیسیل جی ادموندز (1367)، کردها، ترک‌ها، عرب‌ها، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: روزبهان.
ادیب، عادل و موسوی، حسین، (1383)، حزب الدعوه اسلامی عراق: پیشینه تاریخی و اندیشه سیاسی، تهران: مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
بابایی، راضیه؛ غفاری هشجین، زاهد، (1398)، «نقش رهبری سید حسن نصرالله در به‌کارگیری قدرت هوشمند حزب‌الله در مواجهه با مخالفان»، جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، سال هفتم، شماره 1، صص 203-234.
حسینی، سید حسن (1398)، اطلس تاریخی سادات ایران (از آغاز تا پایان قرن نهم هجری): سادات قم و آوه، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
دلیار، نوئر، 1370، نهضت‌های نوین اسلامی اندونزی، ترجمه ایرج رزاقی و محمد مهدی حیدرپور، مشهد: آستان قدس رضوی.
دوانی، علی (1379)، مفاخر اسلام، تهران: مرکز فرهنگی قبله.
ذاکری، محمد اسحاق (1393)، اندیشه‌های تقریبی علامه شرف الدین عاملی، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
ربانی گلپایگانی، علی (بهار 1396)، «امامت اهل بیت (ع) بر مبنای آیه مودّت»، فصلنامه انتظار موعود، سال هفدهم، شماره 56، صص 5-31.
صفی زاده، فاروق (1367)، اهلبیت در قرآن و روایات، تهران: نشرالجهاد.
عادلی، سید جعفر، (1389)، کوثر النبی (پژوهش در تاریخ سادات افغانستان)، کابل: صبح امید.
عباسی، مجید؛ گلچین، سعید، (زمستان 1394)، «انقلاب اسلامی ایران و ژئوپلیتیک تشیع در یمن: از هویت یابی تا بیداری»، مطالعات راهبردی بسیج، شماره 69، صص 69-102.
عبیری، عباس، (1375)، سیدمحسن حکیم: مرزبان حوزه نور، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، معانت پژوهشی.
غنوشی، راشد (1372)، حرکت امام خمینی و تجدید حیات اسلامی، ترجمه هادی خسرو شاهی، تهران: موسسه اطلاعات.
کمالیان، محسن، (1394)، مشاهیر خاندان صدر، تهران: موسسه تحقیقاتی امام موسی صدر.
لاهوری‌، عبدالحمید (1868 م)، پادشاهنامه‌، به‌ کوشش‌ کبیرالدین‌ احمد و عبدالرحیم‌، کلکته‌: بی نا.
طباطبایی، سید محمد حسین، و دیگران (۱۳۴۱)، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
مشتاقی، الله کرم (1391)، مفهوم بیداری اسلامی و ریشه های آن از نگاه مقام معظم رهبری، وبسایت مقام معظم رهبری.
موثقی، سید احمد، (1377)، جنبش‌های اسلامی معاصر، تهران: سمت.
میرزایی، محمدامین (۱۳۷۸)، سراج الطریق و راهنمای اهل تحقیق ابوبکربن‌هدایه‌الله، سنندج: انتشارات کردستان.
نهاوندی، عبدالباقر (1925 م)، مآثر رحیمی، تصحیح محمد هدایت حسین، کلکته: بی نا.
نیاکوئی، سید امیر؛ اسماعیلی، علی؛ ستوده، علی اصغر، (بهار 1393)، «عوامل گسترش روابط استراتژیک سوریه با ایران از صعود بشار اسد به قدرت تا ناآرامی‌های اخیر (2011-2000)»، مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال چهارم، شماره نهم، صص 133-164.
نیکویی، حجت‌الله (1396)، نگاهی نقادانه به مبانی نظری نبوت، قم: موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان.
واعظ زاده خراسانی، محمد (1373)، «جایگاه اهل بیت (ع) در جوامع اسلامی»، مجله مشکاة، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، شماره 43، صص 4-38.
ولایتی، علی اکبر (1390)، بیداری اسلامی، تهران: بی نا.
هیکل، محمد حسنین (1362)، ایران: روایتی که ناگفته ماند، ترجمه حمید احمدی، تهران: انتشارات الهام.
ب. عربی:
ابن جوزی، سبط (۱۴۱۸ ق)، تذکرة الخواص، قم: منشورات الشریف الرضی.
ابن حنبل، احمد (1403 ق)، فضائل الصحابه، بیروت: موسسة الرسالة.
ابن حوقَل، محمد (1938 م)، صورة الارض، بیروت: دارصادر.
ابن عنبة، احمد بن علی (1380 ق)، عمدة الطّالب فی أنساب آل أبی طالب، نجف: منشورات الشریف الرضی.
ابن فارس، احمد (1399 ق)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، بیروت: دار الفکر.
ابن منظور، محمد بن مکرم (1414 ق)، لسان العرب، بیروت: دار صادر.
ابوالفرج اصفهانی، (1385 ق)، مقاتل الطالبیین، قم: مؤسسة دار الکتاب.
امین، حسن (۱۳۹۵ ق)، دائره‌المعارف الاسلامیه الشیعیه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
الامین، محسن (1380 ق)، خطط جبل عامل، تحقیق حسن الامین، بیروت: الانصاف.
بلاذری، احمد بن یحیی (1417 ق)، انساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار، بیروت: دارالفکر.
حسینی اشکوری، سید صادق (1419 ق)، القاب السّادة، قم: مجمع الذخائر الاسلامیة.
حسین حوثی (2001)، دروس من هدی القرآن، یوم القدس العالمی، یمن: بی نا.
حقی، اسماعیل جارشلی (۱۴۲۴ ق)، اشراف مکة المکرمه و امرائها فی العهد العثمانی، به کوشش خلیل علی مراد، بیروت: الدار العربیة للموسوعات.
خافی‌خان‌ نظام‌الملکی‌، محمدهاشم 1925 م‌، منتخب‌ اللباب‌، به‌ کوشش‌ ولزلی‌ هیگ‌، کلکته‌، بی نا.
خرگوشی، ابوسعید (1361)، شرف النبی، تهران: نشر بابک.
راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412 ق)، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت: دار الشامیة.
رجایی، سید مهدی (۱۳۸۵)، المعقبون من آل ابی طالب، قم: موسسه عاشورا.
روضاتی، سید محمد علی (1335)، جامع الأنساب، اصفهان: چاپخانه جاوید.
زمخشری، محمود (1407 ق)، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دار الکتاب العربی.
سالمی، عبدالسلام بن أحمد (1433 ق)، الجماعات الإسلامیة فی الیمن، دارالکتب صنعا.
سبزواری، ملأ هادی (1383)، اسرار الحکم، قم: مطبوعات دینی.
سلطانی، مصطفی (1390)، تاریخ و عقاید زیدیه، قم: انتشارات ادیان.
شخص، سید هاشم محمد (1428 ق)، رائد المنبر التقی السید محمد الشخص، قم: موسسة الکوثر للمعارف الإسلامیة.
شهاب محمد، اسد (1426 ق)، الشیعه فی اندونیسیا، جاکارتا: موسسة الثقافة.
صدوق، محمد بن علی (1404 ق)، عیون اخبار الرضا، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمبطوعات.
طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم (1420 ق)، عروة الوثقی، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
طباطبایی، سید محمد حسین (1375)، المیزان، قم: انتشارات اسماعیلیان.
طوسی، محمّد بن الحسن (١٤١٤ ق)، الأمالی، بیروت: دار الثقافة.
علوی، حسین، (بی تا)، الشیعة و الدولة القومیة فی‌العراق: ۱۹۱۴-۱۹۹۰، قم: دارالمجتبی.
عیاشی، محمد بن مسعود (بی تا)، تفسیر عیاشی، تهران: المکتبة العلمیة الإسلامیة.
فیروزآبادی، مجد الدین (1426 ق)، قاموس المحیط، بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع.
فیومی، احمد بن محمد (1414 ق)، مصباح المنیر، قم: دارالهجرة.
قمی، حسن بن محمد (۱۳۸۵)، تاریخ قم، قم: کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی گنجینه مخطوطات اسلامی.
قندوزی، سلیمان بن ابراهیم (1385)، ینابیع المودة لذو القربى، قم: انتشارات اسوه.
کحالة، عمر رضا (1414 ق)، معجم قبائل العرب القدیمة و الحدیثة، بیروت: مؤسسة الرسالة.
مجلسی، محمد باقر (1403 ق)، بحار الأنوار، بیروت: مؤسسةالوفاء.
مستنبط، سید احمد (1385)، القطره، قم: نشر الماس.
نوری، میرزا حسین (1425 ق)، مستدرک الوسائل، قم: موسسة آل البیت (ع).
واحدی نیشابوری، علی بن احمد (1411 ق)، اسباب نزول القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیة.
Jacobsen, Frode F, 2009, Hadrami Arabs in Present-day, Indonesia, An Indonesia-Oriented group whit an Arab signature, London: Routledge Contemporary Southeast Asia Series.
www.ganaislamika.com/melacak-asal-usul-habib-di-indonesia-1-siapakah-habib/#_ftn1.
www.irna.ir/ news/ 83209524.
http://solale.ir/fa/شاخه‌های اصلی سادات در ایران.
https://farsi.khamenei.ir/others-article?id=24715#_ftn78.