نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران.

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران.

چکیده

وقوع تحولات در کشورهای عربی خاورمیانه مرحله‌ی نوینی را در سیاست خارجی آمریکا نسبت به تحولات این کشورها به دنبال داشته است.  این تحول عمدتا از تناقضات روشنی برخوردار بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تناقض سیاست خارجی‌آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه می باشد و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم‌ترین دلایل رویکرد متعارض ایالات متحده آمریکا نسبت به تحولات بحرین و سوریه چیست؟ فرضیه مقاله حاکی از آن است علی‌رغم شباهت‌های اولیه موجود درشیوه‌ی اعتراض‌ها و نحوه‌ی عملکر‌د نخبگان حاکم در دو کشور، سیاست خارجی آمریکا در قبال هریک دارای ویژگی و پیچیدگی خاص خود بوده است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن دو شاخه‌ی فکر‌ی موجود در نظریه‌ی جامعه بین‌الملل یعنی کثرت‌گرایی و وحدت‌گرایی و نوع پیشرفته‌ی آن نظریه مسئولیت حمایت به عنوان چارچوب نظر‌ی به این نتیجه رسیده ‌است که سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات بحرین و سوریه براساس ارزش‌های متعارض پیگیری می‌شود. ایالات متحده‌ی آمریکا در حالیکه سیاست خود را در جریان تحولات بحرین به دلیل رابطه امنیتی طولانی‌مدت با این کشور بر پایه‌ی اصل حاکمیت، حفظ وضع موجود و دفاع از اصالت وجود حکومت آل‌خلیفه بنا نهاده است، در سوریه پیگیر سیاست مداخله‌جویانه، حقوق‌بشری، مبارره با تروریسم و در ‌راستای تفویض حکومت به معارضین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

America's foreign policy paradox About Transformations in Bahrain and Syria

نویسندگان [English]

 • Mehdi Hedayati Shahidani 1
 • Hasan Manafzadeh 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Humanities, University of Guilan, Iran.

2 Master of International Relations, Faculty of Humanities, University of Guilan, Iran

چکیده [English]

Taking place of transitions in Arabic countries of the Middle Easta have followed new stage in America's foreign policy toward these counties. This transformation mainly been enjoyed clear contradictions. Articl's aim is to review paradox of America's foreign policy about transitions in Bahrain and Syria. Question paper is that the main reasons for the United States of America contrasting approach towards the transitions in Bahrain and Syria? Hypothesis suggests that despite the similarities between manner of protests and behavior of Political elites of the both countries, the foreign policy of America have its own specific characteristics and complexity toward both,This article concludes that America's foreign policy is based on the contrasting values to the events in Bahrain and Syria. While in Bahrain, the United States America has established its policy due to long-term security relationship with that country on the basis of the principle of sovereignty, maintaining the status quo and defend the primacy of the rule of Al Khalifa, But in Syria, America followed a policy of intervention, human rights, the fight against terrorism in order to hand over the government to the rebels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • United States
 • Syria
 • Responsibility to Protect
 • Bahrain
 • terrorism
 1. ابراهیمی، شهروز و صالحی، محمدرضا و سید مهدی پارسایی(1391) «بررسی واکنش های آمریکا و عربستان به خیزش مردمی در بحرین(2012-2011)»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره‌ دهم.
 2. ازغندی،سیدعلیرضا و جهانگیری،سعید(1397)،« واکاوی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاورمیانه و چالش های پیش روی آن)ابعاد و رویکردها)»، فصلنامه راهبرد سیاسی،سال دوم، شماره5، تابستان 1397،صص25-1.
 3. احمدخان بیگی،سمانه (1392) «تاثیرسیاست خارجی آمریکا و اروپا در قبال بحران سوریه بر اختلافات فراآتلانتیک»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره چهارم.
 4. اشرفی، اکبر و بابازاده جودی، امیرسعید (1394) «سیاست خارجی آمریکا و روسیه نسبت به بحران سوریه»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال هشتم، شماره سی ودوم.
 5. اصلانی مناره بازاری، عماد (1397).«بحرین در سال 96؛روندها و رویدادها»،اندیشکده راهبردی تبیین،7 فروردین 1397،قابل دسترسی در:  http://tabyincenter.ir/25058/
 6. العالم (1396)،«دانمارک؛وضعیت بحرانی حقوق بشر در بحرین نگران کننده است»،9 اسفند 1396،قابل دسترس در سایت: http://fa.alalam.ir/news/3396546
 7. العالم (1396)،«ترامپ:دیگر هیچ تنشی با بحرین نخواهیم داشت»،31 اردیبهشت 1396،قابل دسترس در سایت:
   http://fa.alalam.ir/news/1971309
 8. امیر عبداللهیان، حسین(1390) «ناکامی طرح خاورمیانه‌ بزرگ و خیزش بیداری اسلامی در جهان عرب: مطالعه موردی بحرین»، فصلنامه مطالعات راهبردی،سال چهاردهم، شماره ی دوم، شماره مسلسل 52
 9. بهرامی،محمد (بی‌تا) «بحرین چالش سیاست خارجی آمریکا»،مرکزمطالعات خلیج فارس،قابل بازیابی در:
  http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=836
 10. تاجیک، هادی و کاربخش راوری، سمیه (1392) «رویکرد مکتب انگلیسی به مفهوم امنیت در روابط بین الملل»، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره هجدهم.
 11. تخشید،محمدرضا و نوریان،اردشیر(1387) «یک جانبه گرایی آمریکا وتاثیر آن بر نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران»،فصلنامه ی علوم سیاسی،سال یازدهم،شماره41،بهار1387. 
 12. داوطلب،محمدرضا و کاظمی زند،سیدعلی اصغر و مهدی ذاکریان(1399)،«سیاست خارجی دونالد ترامپ نسبت به بحران سوریه و تهدیدات و فرصت های آن برای جمهوری اسلامی ایران»،فصلنامه ی ژئوپلیتیک،سال شانزدهم،شماره اول،بهار1399،صص245-208.
 13. رجبی، سهیل (1391) «واکاوی نقش و جایگاه استراتژیک سوریه در مناسبات منطقه ای و بین المللی»، فصلنامه پانزده خرداد، دوره‌ سوم، سال دهم.
 14. رضایی، محمدتقی، ایلخانی پور، علی، کوشش، سهیلا، غلامعلی‌پور، علی (1394) «مبانی حقوقی مداخله در کشور سوریه  درچهارچوب دکترین نو؛ نظریه مسئولیت حمایت»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال ششم، شماره پانزدهم
 15. ساجدی، امیر (1392) «بحران سوریه و دخالت قدرت های بیگانه»، پژوهشنامه روابط بین الملل، دوره ششم، شماره 24.
 16. سلطانی، ناصر و خورشیدی، ناصر (1392) «تحولات اخیر خاورمیانه وشمال آفریقا و درک سیاست خارجی آمریکا:باتاکید برتحولات بحرین و سوریه»،فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هفتم، شماره چهارم.
 17. صادقی، دیدخت (1390). «تحول در مفهوم اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل»،پژوهشنامه روابط بین الملل(علوم سیاسی و روابط بین الملل)،دوره چهارم،شماره شانزدهم.
 18. فلاح نژاد،علی(1397)،«آمریکا،دموکراسی و خاورمیانه (از 11سپتامبر2001 تا دوره‌ی ترامپ)»، فصلنامه‌ی پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال8، شماره3، پاییز1397، صص26-1.
 19. قائم پناه، صمد و خانمحمدی، علیرضا (1395) «رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات اخیر خاومیانه (2014-2010)»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، سال هفتم، شماره بیست و ششم.
 20. قوام، سید عبدالعلی و نجفی سیار، رحمان (1392) «ارتقای مفهوم مداخله بشردوستانه در بستر نظریه‌های روابط بین‌المل (با تاکید بر مکتب انگلیسی)»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، دوره ششم، شماره 24.
 21. قوام، عبدالعلی و زرگر، ا فشین (1387) «فهم دولت-ملت در نظریه‌های روابط بین‌الملل»، دانشنامه حقوق و سیاست،شماره دهم.
 22. گوهری‌مقدم، ابوذر (1392) «الگوی رفتاری آمریکا در قبال بیداری اسلامی: عمل‌گرایی محتاطانه»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال دوم، شماره ششم، پیاپی 36.
 23. متقی، ابراهیم، بقایی، خرم و میثم رحیمی (1389). «بررسی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11سپتامبر (براساس رویکرد واقع گرایی تهاجمی)»، فصلنامه سیاست تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره چهارم.
  مرکز مطالعات بین المللی صلح (1394) «نگاه استراتژیک به ناآرامی های سوریه با علل و عوامل درآن گفتگو با دکتر جعفر حق پناه»، دردسترس در سایت hattp://peace-ipsc.org/fa. 
 24. میلر، بنجامین (1376). «الگوی رفتاری قدرت های بزرگ در بحران بین المللی»، ترجمه قدرت احمدیان مجله سیاست دفاعی، شماره مسلسل21-22..
 25. نیاکوئی، سید امیر (1392) «بررسی بحران‌های عراق و سوریه در پرتو نظریه‌های امنیتی»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره دوم، شماره اول.
 26. نیاکوئی، سید امیر (1390) «تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت»، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره چهارم.
 27. واعظی، محمود (1392).الگوی رفتاری آمریکا در مواجهه با تحولات کشورهای عربی، روابط خارجی،سال پنجم،شماره اول.
 28. هاشمی نسب، سید سعید (1389) «بحران بحرین»، مجله پژوهش‌های منطقه‌ای، شماره چهارم
 29. هدایتی شهیدانی، مهدی و پینکفتسف، رمان ولادیمیرویچ (1394) «الگوهای رفتاری روسیه و آمریکا در مدیریت بحرانهای منطقه‌ای؛ مطالعه موردی بحران سوریه»، پژوهشهای راهبردی سیاست، سال سوم، شمارۀ 12، 61-85. 
 30. Archick, Kristian and Mix, Derek E. (2013) The United States and Europe: Responding to Change in the Middle East and North Africa. Congressional Research Service, Available at: https://fas.org/sgp/crs/row/R43105.pdf
 31. Barzegar, kayhan (2007) "Irans Foreign Policy towards Iraq and Syria", Turkish Policy Quarterly, vol. 6, No. 2, Available at: http://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_id_100.pdf
 32. Beauchamp, Zack (2017) "Trump’s response to an atrocity in Syria: talk tough and blame Obama". Available at: www.vox.com/world/2017/4/5/15189820/trump-response-atrocit  
 33. Bronson, Rachel (2011)."Saudi Arabia's Intervention in Bahrain: a Necessary Evil or Strategic Blundr?", Foreign Policy Research Institute, Available at: https://www.fpri.org/docs/media/201103.bronson.saudiarabia.pdf
 34. Broner, Ethen and Slack man, Michael.. Saudi Troops Enter Bahrain to Help put Down Unrest." New York Times. (March 16, 2011), Available at: http://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15bahrain.html
 35. Bayyenat, Abolghasem (2011) Bahrain: Beyand the U.S.-Iran Rivalry. Available at:hattps://www.ips-dc.org/Bahrain beyond the us-iran rivalry” upload on, 5/10/2016, last vicit on15/3/2017.
 36. Bahrain: The U.S. Makes a Symbolic Gesture of Suport for its Allies (2015) Available at: hattps://www.stratfor.com/analysis/Bahrain-us-makes-symbolic-gesture-support-its-aliies’upload on,5/10/2016,last vicit on15/3/2017.
 37. Evans, Hon Gareth (2012). The Responsibility to Protect after Libya and Syria, address at Global Center for the Responsibility to Protect, to Annual Castan Center for Human Rights Law Canferenc, Melbourne.
 38. Executive Order Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States (2017) Avaliable at: https://www.whitehouse.gov/the-press-office.upload on,4/5/,last visit on 14/5/2017.
 39. Katzman, Kennet. (2012).Bahrain: Reform, Security, and U.S.Policy. Congressional Research Service. Available at: http://www.refworld.org/pdfid/504dc60d2.pdf 
 40. Katzman, Kennet (2015).Bahrain:Reform.Security, and U.S Policy, Congressional Research Service.  Available at: http://www.refworld.org/pdfid/53b5055c4.pdf
 41. Katzman, Kennet (2017).Bahrain:Reform.Security, and U.S Policy, Congressional Research Service. Available ai: https://fas.org/sgp/crs/mideast/95-1013.pdf
 42. Satter, David (2012)."Russia and syria" Foreign policy Research Institute, June 27, 2012. Available at: http://www.fpri.org/article/2012/06/russia-and-syria.
 43. Schake, Kori (16 Apr 2018) "Trump's Syria Strategy Actually Makes Sense", Available at: https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/trump-syria/558077.
 44. Masters, Jonathon (2012) "Syria’s Crisis and the Global Response", Council on Foreign Relations, Available at: http://www.genocidewatch.org/images/Syria_12_07_24_Syria_s_Crisis_and_the_Global_Response.pdf
 45. Mee, Staf (19 January 2021) "Trump awards Bahrain king legion of merit on last day in office", Available at: http://www.middleeastseye.net/news/bahrain-trump-king-legion-merit-last-day-normalisation
 46. obamawhitehouse (2017) Remarks by the President on the Middle East and North Africa. Speech presented in The White House, Washington. Retrieved April 16, 2017, from https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa upload on5/10/2016,last visit on 3\10\2017.        
 47. Peterson, J. E. (2006)."Bahrain: Reform-Promise and Reality". In Political Liberalization in the Persian Gulf, by Joshua Teitelbaum, Columbia University Press, New York