نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و تفسیر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران.

2 استادیار گروه زبان عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران.

چکیده

ادبیات مقاومت و پایداری، یکی از شاخه های شعار انقلاب اسلامی ایران است. بررسی‌ها نشان می-دهد مؤلفه‌های پایداری در اشعار انقلاب اسلامی ایران، برگرفته از آموزه‌های جاودانه قرآن و سنت است که موجب تقویت روحیه شجاعت، ایستادگی در برابر حکومت طاغوت شاهنشاهی، فرمان‌پذیری از رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره)، بذل جان و یکپارچگی در راه رسیدن به اهداف متعالی در مردم ایران گردیده و تمدن اصیل اسلامی را احیاء نموده است. رمز پیروزی انقلاب اسلامی، بهره‌گیری از آموزه‌های دینی بود که در این میان، آموزه‌های پایداری و مقاومت نقشی اساسی ایفا کرده است. این پژوهش در راستای شناسایی مهمترین مضامین مقاومت و پایداری در اشعار انقلاب اسلامی و تطبیق آن با آموزه‌های اصیل اسلامی، تلاش نموده به بررسی مضامینی همچون، شجاعت و شهامت، مبارزه و ایستادگی در برابر قدرت‌های نامشروع، اطاعت از فرامین رهبر، ایثار و شهادت طلبی، وطن دوستی و وطن‌ستایی، اتحاد و وحدت و... با روش توصیفی- تحلیلی بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the most important components of religious teachings in the field of sustainability literature in the poems of the Islamic Revolution.

نویسندگان [English]

 • Hosein Moqhadas 1
 • Hasanali Noroozi Azaraki 1
 • Javad Karkhane 2

1 Assistant Professor, Department of Quranic Sciences and Interpretation, University of Holy Quranic Sciences and Education, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Arabic Language, University of Holy Quran, Iran.

چکیده [English]

The literature of resistance and stability is one of the branches of the slogan of the Islamic Revolution of Iran. Studies show that the components of stability in the poems of the Islamic Revolution of Iran are derived from the eternal teachings of the Qur'an and Sunnah, which strengthen the spirit of courage, resistance to the rule of imperial tyranny, obedience to the Supreme Leader of the Revolution Imam Khomeini ( Ra), has spent his life and unity in achieving the sublime goals of the Iranian people and has revived the original Islamic civilization. The secret of the victory of the Islamic Revolution was the use of religious teachings, in which the teachings of perseverance and resistance played a key role. In order to identify the most important themes of resistance and stability in the poems of the Islamic Revolution and to adapt it to the original Islamic teachings, this study has tried to examine themes such as courage and bravery, struggle and resistance against illegitimate powers, obedience to the Supreme Leader's orders. Sacrifice and martyrdom, patriotism and patriotism, unity and unity, etc. with a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Original Islamic Teachings
 • Resistance Literature
 • Sustainability
 • Poems of the Islamic Revolution of Iran
 1. قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
 2. ابن اعثم الکوفی،(1379) الفتوح .قم، نشر دار الهدی، 1379 ه. ش، ج 5،
 3. ابن شعبه حرانى، حسن بن على. (1404ق). تحف العقول، مصحح على اکبر غفارى، چ دوم، قم: جامعه مدرسین.
 4. ابنابىحاتم، عبدالرحمن بن محمد. (1419ق). تفسیر القرآن العظیم (ابن ابى حاتم)، محقق: اسعد محمد طیب، ریاض: مکتبة نزار مصطفى الباز.
 5. استرآبادى، على. (1409ق). تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، مصحح حسیناستاد ولى، چ اول، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
 6. اشعار شاعران معاصر.رسول صبح.(1374).چاپ دوم.تهران.موسسه تنظیم و نشر اثار امام خمینی.
 7. امین پور،قیصر(.بی تا.)دفتر شعر در کوچه آفتاب.
 8. اولیایی،مصطفی. (1369).تذکره شعرای معاصر.جلد اول. چ اول . انتشارات جهاد دانشگاهی اراک.
 9. بصیری، محمد صادق. (1387). (طرح و توضیح چند سوال درباره مبانی ادبیات پایداری؛ نامه پایداری (بی تا) مجموعه مقالات اولین کنگره ادبیات پایداری دانشگاه کرمان)، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
 10. جمعی از نویسندگان. (1382ش). دایرة المعارف قرآن کریم، چ سوم، قم: بوستان کتاب قم
 11. حاکم نیشابوری، محمّد بن عبدالله. (1417ق). المستدرک علی‌الصحیحین، مصر: دارالحرمین للطباعة و النشر.
 12. حسکانى، عبیدالله بن عبدالله. (1411ق). شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، محقق محمدباقر محمودى، تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی، مؤسسة الطبع و النشر.
 13. دهخدا،علی اکبر.(1377) لغت نامه دهخدا،ج3. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه
 14. سبزواری،حمید.(1368).سرود سپیده،تهران.چ اول.انتشارات کیهان.
 15. صدر حاج سید جوادی ،احمد.(1379)دایره المعارف تشیع، با همکاری بهاء الدین خرمشاهی، کامران فانی، تهران، انتشارات شهید محبّی، چاپ اول،
 16. صفار زاده،طاهره.1365. سفر پنجم، نوید شیراز، چاپ چهارم، شیراز .
 17. طباطبایی، سیّد محمّد حسین. (1374ش)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سیّد محمّد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 18. طبرسى، فضل بن حسن. (بی‌تا). ترجمۀ تفسیر مجمع‌البیان، ترجمۀ جمعی از نویسندگان، تهران: فراهانی.
 19. عبدالقائم. (1374ش). سرودهای انقلابی، قم: بنیاد فرهنگی اسلام.
 20. کلینى، محمد بن یعقوب. (1429ق). کافی، قم: دار الحدیث.
 21. کمری، علیرضا. (1397). پویۀ پایداری، تهران: انتشارات سوره مهر.
 22. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى. (1403 ق)؛ بحار الأنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
 23. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، (1386ش). فریاد هنر، تهران: وزارت اطلاعات- مرکز بررسی اسناد تاریخی.
 24. مطهری، مرتضی. (1364). پیرامون جمهوری اسلامی، تهران: صدرا.
 25. نراقی، ملامهدی. (1381ش). جامع السعادت، قم: دارالتفاسیر.
 26. وزارت ارشاد اسلامی. (1365ش). شعر انقلاب، تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ادارۀ کل انتشارات و تبلیغات.
 27. سبحانی فخر، قاسم و سیاوشی، کرم. (1391). «تفسیر تطبیقی مصداق اولی‌الأمر در آیه اطاعت»، مطالعات تفسیری، سال سوم، شماره 12، ص 19- 46.