نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

     مسئله نظام سیاسی یا حکومت در اسلام یکی از اساسی ترین و هیجان انگیزترین مسائل امروز جهان اسلام و حتی جهان غیر مسلمان است. اسلام آنگاه که با سیاست و حکومت مطرح  شود و در صحنه زندگی و کار و پیکار اجتماعی حضور داشته باشد، برای معتقدینش جالب و شور انگیز و حماسه آفرین و برعکس برای دشمنان بسیار خطرناک و هراس انگیز است. تشکیل نظام سیاسی مطلوب در کشورهای اسلامی نیازمند بررسی اندیشه رهبران و اندیشمندان تاثیر گذار در این کشورها می باشد، لذا هدف از تحریر این مقاله بررسی نظام سیاسی مطلوب در اندیشه امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نظام سیاسی مطلوب درمنظومه فکری امام خامنه ای خواهیم پرداخت و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای- اسنادی است. در تبیین و تحلیل متون علمی و دانشگاهی، اسناد، سخنرانی ها و بیانات مطرح شده در جلسات مختلف از طرف امام خامنه ای با اقشار مختلف مردم ایران اسلامی نظام سیاسی مطلوب ارائه شده از طرف ایشان برای کشورهای اسلامی دارای شاخص هایی است که از سه بعد «حاکم و رهبر»، «مسئولان و کارگزاران» و «مردم» تشکیل شده است که ایشان از این نظام به عنوان نظام ولایی یاد می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The ideal political system of Islamic countries in Imam Khamenei's intellectual system

نویسندگان [English]

  • Javad Kiani 1
  • Alireza Zargar 2

1 Faculty member of Amin Police University

2 Assistant Professor of Political Science, Amin University of Law Enforcement, Tehran, Iran

چکیده [English]

The issue of political system or government in Islam is one of the most fundamental and exciting issues in the Islamic world today and even in the non-Muslim world. Islam, when it comes to politics and government and is present in the scene of life, work and social struggle, is very interesting, exciting and epic for its believers, and vice versa, very dangerous and frightening for its enemies. The formation of a favorable political system in Islamic countries requires the study of the thought of influential leaders and thinkers in these countries, so the purpose of writing this article is to study the desirable political system in the thought of Imam Khamenei, the leader of the Islamic Revolution of Iran. In explaining and analyzing scientific and academic texts, documents, speeches and statements presented in various meetings by Imam Khamenei with different segments of the people of Islamic Iran, the desired political system presented by him for Islamic countries has indicators that have three dimensions. There are "rulers and leaders", "officials and agents" and "people" who refer to this system as the provincial system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political system
  • intellectual system
  • Ayatollah Khamenei
  • provincial system
  • Islamic countries
قرآن کریم
احیا حسینی، غلام (1389)، «ویژگی‌های حکومت اسلامی و مسئولان آن در کلام امام خمینی (ره)» همایش ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی اجتماعی حضرت امام خمینی(ره)، جهاد دانشگاهی واحد البرز.
اختیاری امیری، رضا و دوست محمدی، حسین (1398)، «توسعه سیاسی؛ بحران مشروعیت و کارآمدی در ایران و حکمرانی خوب؟»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 10، پاییز، صص 123-91.
جاویدی، رقیه و ، بهروزی لک غلامرضا (1395)،  «شاخصهای نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه امام خمینی«ره» و آیت الله خامنه ای»، فصلنامه سیاست متعالیه، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص، 102-83.
جمشیدی، محمدحسین (1378)، ویژگیهای حکومت مطلوب از منظر امام خمینی(ره) فصلنامه حکومت اسلامی، سال چهارم، شماره 4 ، صص 171 – 206.
حجازی فر، سعید؛ رهنورد، فرج اله؛ لطیفی، میثم؛ طاهرپور کلانتری، حبیب‌اله (1395)، «بررسی مطالعات حاکمیت اسلامی در ایران با استفاده از روش فراترکیب»، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 6، شماره اول، صص82-63.
حسینی خامنه ای، سید علی (1360)، روح توحید و نفی عبودیت غیر خدا، موسسه انجام کتاب.
حسینی خامنه ای، سید علی (1360)، درست فهمیدن اسلام، گفتار 8، حزب جمهوری اسلامی.
حسینی، سید جواد (1398)، «حقوق شهروندی و ارتقای حکمرانی مطلوب شهری»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 9، تابستان، صص62-43.
خسرو پناه، عبدالحسین و جمعی از پژوهندگان (1396)، منظومه فکری آیت الله خامنه ای، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی.
دفتر مقام معظم رهبری (1375)، حدیث ولایت: مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
ذاکری، علی اکبر (1384)، اخلاق مسئولان نظام اسلامی. تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی«ره»).
رجالی تهرانی، علیرضا (1389)، ولایت فقیه در عصر غیبت، قم: انتشارات نبوغ، چاپ دوم.
سخنرانی آیت الله خامنه ای در عید غدیر 20 /4/1369
سخنرانی آیت الله خامنه ای در عید غدیر 6 /2/1376
سعادتمند، رسول (1382)، وظایف مسئولین، شوراها و انجمن های اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)، قم: تسنیم.
ضمیری، عبدالحسین (1388)، حکمرانی مطلوب در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره تهران: دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی.
ضمیری، عبدالحسین (1387)، «حکمرانی مطلوب در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، نهم سال، شماره 36، صص 208-179.
علویان، مرتضی؛ زارع‌پور، محمد (1396)، «شاخص‌های حکمرانی خوب در اندیشۀ سیاسی آیت‌االله جوادی آملی»، فصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی، سال پنجم، شماره یازدهم، صص60-37.
قرائتی، محسن (بیتا)، درسهایی از قرآن،عدالت اجتماعی، قم: مؤسسه در راه حق.
لک زایی، نجف (1389)،چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
میرباقری، سید محمدمهدی (1387)، مبانی و پیش فرضهای حکومت دینی و ولایت فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی فجر ولایت، چاپ ششم.
واحد تحقیقات مؤسسه فرهنگی قدر ولایت (1374)، چشمه نور: گزیدهای از رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای، ج 1، تهران: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت.