نویسندگان

1 پژوهشگر امور غرب آسیا

2 دانشجوی دانشگاه تهران

چکیده

پدیده داعش دارای ابعاد مختلف نظامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی است و از آنجا که ابعاد مذکور دارای مؤلفه ها و تأثیرات خاص خود می باشند، می توان هر یک از این ابعاد را مورد بررسی قرار داد البته در عین حال باید به تأثیرات متقابل این ابعاد نیز توجه داشت. یکی از بحث برانگیز ترین پرونده های مربوط به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) از زمان تأسیس و شروع فعالیت های نظامی خود در سوریه و عراق،شیوه برخورد و تعامل آن با ادیان ، مذاهب و فرقه‌ها و اقلیت های قومی و مذهبی است. در این بین، بررسی ادبیات دینی حاکم بر این گروه از اهمیت زیادی برخوردار است. این گفتار دینی که ریشه در اسلام سلفی دارد نیازمند بررسی دقیق‌تری است؛ دست‌کم آنجا که پای برخورد این گروه با دیگر گروه‌های قومی و مذهبی درمیان است.در این مقاله برآنیم نگاه داعش به عنوان یک گروه منتسب به جریان سلفی- جهادی را به گروه‌های قومی و مذهبی دیگر و به طورکلی برخورد و حساسیت این گروه را را نسبت به "دیگری" و "غیرخودی‌ها" بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Sectarian Discourse of ISIS

نویسندگان [English]

  • Alireza Taaghati 1
  • Mohsen Monji 2

1 Analyst

2 UT Student

چکیده [English]

Abstract
The emergence of The group known as the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, ISIS, or IS) can be seen from different aspects. Various socio-political factors, military conflicts and, in general, social, cultural, and ideological tensions in the region have led to the rise of the group in Iraq and Syria. However, the close examination of the religious discourse informing every facet of ISIS's practices is of great importance. As we are witnessing the ongoing confrontations among ISIS and other ethnic and religious groups, we need to scrutinize this religious worldview, usually thought to be rooted in Salafi Islam. In this article we analyzed Salafi- jihadist views of ISIS toward other ethnic and religious groups and, in general, the sensitivity of this group to "Others" and "outsiders". our question was that in what circumstances a particular religious discourse would give rise to, and legitimize a process of "Otherization"? An exploration of ideological aspects of ISIS will help us to better perceive this emerging phenomenon and pave the way for its social-political resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • فرقه گرایی
  • داعش
  • گروه‌های قومی
  • مذهبی