نقش آمریکا در شکل‌گیری گروه تکفیری
1. نقش آمریکا در شکل‌گیری گروه تکفیری "دولت اسلامی عراق و شام"(داعش)

فائزه مرادی حقیقی؛ مصطفی ملکوتیان

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 7-36

چکیده
  در این مقاله تلاش شده است تا نقش و جایگاه آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نظیر عربستان و قطر در شکل‌گیری و گسترش دامنه فعالیت گروه تروریستی "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) در دو کشور سوریه و عراق نشان داده ...  بیشتر