نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا نقش و جایگاه آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نظیر عربستان و قطر در شکل‌گیری و گسترش دامنه فعالیت گروه تروریستی "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) در دو کشور سوریه و عراق نشان داده شود. در واقع کمک‌های پنهان مالی و نظامی این کشورها از داعش که در برخی از موارد توسط شخصیت‌های دولتی و یا گروه‌های خبری آشکار می‌شود، زمینه فعالیت‌های ضد بشری این گروه را فراهم نموده است. در پاسخ به این سوال که "نقش آمریکا و سایر کشورهای منطقه در شکل‌گیری گروه تکفیری داعش چه بوده است؟"، فرضیه "حمایت‌های پنهان مالی و نظامی آمریکا و همدستانش نظیر عربستان منجر به شکل‌گیری و گسترش دامنه فعالیت گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه شده است" در قالب چارچوب تئوریک اتخاذ شده "کنش امنیتی آمریکا" بررسی شده است. عمده مطالب به دلیل به روز بودن موضوع مورد پژوهش از طریق سایت‌های خبری ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

US role in forming Takfiri group of "Islamic State of Iraq and Syria" (Isis)

نویسندگان [English]

  • Faezeh Moradi Haghighi 1
  • Mostafa Malakutian 2

1 PhD in Political Science, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The article attempts to illustrate the role of the United States and some of the countries in the region, such as Saudi Arabia and Qatar, in shaping and expanding the scope of the Islamic State of Iraq and the Levant (Isis) terrorist group in both Syria and Iraq. In fact, the secret financial and military contributions of these countries to Isis, which in some cases are revealed by government officials or news groups, has provided the field of anti-human activities of the group. In response to the question that "the role of the United States and other countries in the region in forming the Takfiri group of Isis?", The hypothesis "The US secret financial and military backing and its associates, such as Saudi Arabia, led to the formation and expansion of the scope of the group's activity ISIS terrorist group in Iraq and Syria "has been reviewed in the framework of the theoretical framework of the" American Security Action ". Most of the content is provided due to the current relevance of the subject under study through news sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • Salafism
  • Islamic State of Iraq and Syria
  • ISIS
  • America