بسم الله الرحمن الرحیم

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد، کاندیدای مقالات شماره فصل تابستان سال 1402فصلنامه از قرار ذیل خواهد بود. بدیهی است مقالات پس اخذ تأییدات از هیئت داوران و طی نمودن مراحل آماده‌سازی جهت انتشار بر روی سایت نشریه قرار خواهند گرفت. تاکید می‌گردد  هیچ الزامی برای پذیرش نهایی مقالات لیست شده در این خبر وجود نخواهد داشت، پذیرش مشروط به تکمیل فرآیند انتشار از جمله هزینه ارزیابی و پذیرش که مبلغ ششصد هزارتومان خواهد بود.

کد مقاله    عنوان مقاله

IABAJ-2209-1421 (R3)     عدم مشروعیت محاصره دریایی یمن از رهگذر تدقیق در ماهیت مخاصمه مسلحانه در این کشور

مقالات در دست بررسی:
IABAJ-2208-1409 (R2)     اصول انتقام سخت در اندیشۀ دفاعی آیت‌الله خامنه‌ای
IABAJ-2302-1469 (R2)     تبیین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در سوریه
IABAJ-2306-1504 (R1)     کارکرد عنصر «مکان» در تبلور اندیشه های پایداری و بیداری اسلامی (مورد پژوهی: قصیده «لِلأقصیٰ أَنْزِفُ شَغَفِی» اثر خِضر محمد أبو جُحجوح)

باتشکر
مدیر داخلی
سیدمهدی سهیلی مقدم