یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های محققان و دانشجویان یافتن منابع معتبر و استفاده از مقالات و نشریات برتر برای استناد بر اطلاعات آن‌هاست؛ از این‌رو باید ملاک سنجش و مرجع موثقی برای ارزیابی سطح کیفی محتوای علمی و درجه اعتبار مجلات علمی وجود داشته باشد تا امکان انتخاب گزینه مورد نیاز محققان با استناد به آن و براساس رتبه‌بندی ژورنال‌ها میسر شود.
یکی از موسسات در زمینه رتبه دهی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) است. این موسسه لیستی مشتمل بر نشریات که در تمام بانک های اطلاعاتی پایگاه استنادی و به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه ارائه می‌نمایند. از این رو نشریات پس از ارسال درخواست نمایه سازی، در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرند. نشریاتی که امتیاز لازم را کسب نمایند در لیست نشریات اولیه نمایه می شوند. به علاوه، نشریات موجود در لیست نشریات اولیه به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت کسب امتیاز لازم به لیست انتظار منتقل می گردند و نشریاتی که حداقل امتیاز لازم را کسب نکنند، از تمامی بانک های اطلاعاتی پایگاه استنادی حذف می گردند. معیارهای ارزیابی اولیه برای ورود به لیست نشریات اولیه پایگاه استنادی عبارتند از: اعتبار علمی، اعتبار ناشر، پراکندگی جغرافیایی نویسندگان، پراکندگی جغرافیایی اعضای هیات تحریریه، اطلاعات استنادی و کتابشناختی، انتشار منظم، پایبندی به خط مشی و حوزه های موضوعی نشریه، فرآیند داوری، نرخ استنادی هیات تحریریه و دسترسی برخط به محتویات نشریه.

فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی در سال ۱۳۹۹ موفق به چارک چهارم(Q4) با ضریب تأثیر: ۰.۳۵۸ از موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) شده است. حرف Q  در نشریات علمی مخفف Quartile هست و بیانگر جایگاه ژورنال در میان مجلات حوزه تخصصی است. 

تمامی نمایه‌های این فصلنامه از قرار ذیل است:

http://www.iabaj.ir/journal/indexing