بسم الله الرحمن الرحیم

بدین‌وسیله اعلام می‌گردد، کاندیدای مقالات شماره فصل زمستان سال ۱۴۰۱ فصلنامه از قرار ذیل خواهد بود. بدیهی است مقالات پس اخذ تأییدات از هیئت داوران و طی نمودن مراحل آماده‌سازی جهت انتشار بر روی سایت نشریه قرار خواهند گرفت. تاکید می‌گردد  هیچ الزامی برای پذیرش نهایی مقالات لیست شده در این خبر وجود نخواهد داشت، پذیرش مشروط به تکمیل فرآیند انتشار از جمله هزینه ارزیابی و پذیرش که مبلغ ششصد هزارتومان خواهد بود.

کد مقاله    عنوان مقاله

IABAJ-2201-1350 (R4)     بررسی تأثیرات بینشی و انگیزشی قدرت نرم دشمن بر بیداری اسلامی از نگاه خطبه‌های 16، 22و93 نهج‌البلاغه
IABAJ-2204-1369 (R6)     چالش اندیشۀ سیاسی سید قطب فراروی گسترش مردم‌سالاری دینی در جهان اسلام
IABAJ-2211-1443 (R2)     تأثیر انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی در منطقه ؛ با تأکید بر انصار الله یمن
IABAJ-2212-1446 (R2)     انعکاس رنج فلسطین در رمان «باب‌الشمس» اثر الیاس خوری براساس نظریۀ «بازتاب» جورج لوکاچ
IABAJ-2301-1454 (R3)     دشمن شناسی قرآنی و استراتژی پیامبر در مواجهه با دشمنان در آیات مقاومت
IABAJ-2301-1461     حکمرانی فرهنگی انقلاب اسـلامی ایـران الهام بخش بیداری اسلامی
IABAJ-2301-1464 (R1)     کارکرد نظریۀ منطق گفتگویی میخائیل باختین در بازنمود اندیشه های پایداری و بیداری اسلامی در قصیده جداریۀ محمود درویش
IABAJ-2205-1380 (R1)    شهیده بنت‌الهدی صدر، پیشاهنگ زن مسلمان در عرصه بیداری اسلامی؛ شاخص‌ها و چالش‌ها

باتشکر
مدیر داخلی
سیدمهدی سهیلی مقدم