باتوجه به هویت میان رشته ای و در راستای افزایش دقت داوری‌ها تخصصی فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، در دوران جدید سردبیری دکتر هراتی، اساتید داور در گروه بندی زیر قرار می گیرند:

 1. زبان و ادبیات         
  1. ادبیات عربی         
  2. ادبیات فارسی         
  3. زبان‌
 2. امنیتی/نظامی         
 3. تاریخی         
 4. جامعه شناختی
 5. رسانه و هنر
  1. رسانه
  2. هنر
 6. روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای         
  1. مطالعات جهان اسلام
 7. سیاسی         
 8. فرهنگ و تمدن
  1. فرهنگ
  2. تمدن       
 9. فقه و حقوق         
 10. قرآن و حدیث         
  1. تفسیر قرآن
  2. حدیث
 11. کلام و فلسفه         
 12. اقتصاد و مدیریت         
  1. اقتصادی         
  2. آینده پژوهی         
  3. مدیریت         

 

لازم به ذکر است که پیش از داوران در دسته‌های زیر قرار می‌گرفتند:

 1. قرآن و حدیث
 2. کلامی و فلسفی
 3. جامعه شناختی
 4. مسائل فرهنگی
 5. تاریخی
 6. سیاسی
 7. روابط بین الملل
 8. امنیتی/نظامی
 9. اقتصادی و مدیریتی 
 10. رسانه و هنر
 11. ادبیات فارسی و عربی
 12. فقه و حقوق
 13. آینده پژوهی
 14. غیره